Skip to main content

Març omple de bruses i sentiment els carrers de Montserrat

Després de dos anys sense olor de pólvora ni foc, on els cors valencians mantenien l’esperança anhelant allò que ha format part de les seues vides i els seus records… març torna a vestir els carrers de Montserrat amb bruses, espardenyes i pintes.

El cartó i la pedra desperta en forma de ninots, els focs artificials saluden en l’aire i juntament amb la pirotècnia, donen inici a les Falles.

Ja pots gaudir de la nostra festa fallera, del 30 de març al 3 d’abril, amb diferents activitats en els casals fallers, sopars populars, orquestra, discomòbil, mascletaes, focs artificials… I molt més!

CONSELLS DE SEGURETAT PERSONAL

Per tenir unes festes sense incidents, des de la Policia Local ens han fet arribar uns senzills consells:

A l’interior dels recintes habilitats per a la celebració d’esdeveniments s’instal·len elements indispensables per a la celebració:

-Tingueu en compte no ensopegar amb els rastells de les voreres.

-Per delimitar diferents zones es col·loquen tanques que a nivell del terra s’assenten en suports. Tingueu cura de no ensopegar-hi.

-Si participen animals o vehicles en els esdeveniments guardeu la distància de seguretat.

-Extremeu les precaucions durant la disparada de focs artificials. Els coets aeris poden llançar després d’esclatar xicotets trossos de paper.

-Seguiu en tot moment les indicacions dels agents de l’autoritat o protecció civil.

Totes les instal·lacions es realitzen amb les màximes garanties i d’acord amb la normativa vigent, però us recomanem que durant tots els esdeveniments poseu atenció en la vostra seguretat personal.

La seguretat personal és, en part, responsabilitat de cadascú.

Ja estem en falles en Montserrat!

Distinció amb la Medalles d’Or del Poble al personal treballador de l’Ajuntament i col·laboradors

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de Montserrat del dia 24 de febrer, entre altres acords, es va prendre el de concedir a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, Policia Local, membres de Protecció Civil i personal extern, la Medalla d’Or del poble pel seu treball i esforç durant tota la primera fase de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de coronavirus.

A tots ells motes gràcies.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament podeu consultar el llistat de les persones que han estat reconegudes amb aquesta distinció (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

S’INICIA LA PRIMERA FASE DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE MONTSERRAT

El Pla Local de Joventut és una eina de planificació i gestió de les polítiques de joventut. Es tracta d’un treball coordinat, transversal i interrelacionat que permetrà conéixer, decidir i dirigir, de manera compartida, les polítiques de joventut de Montserrat amb l’objectiu de garantir els drets de les persones joves, empoderar-les i respondre adequadament a les seues necessitats, inquietuds i interessos.

Iniciem la fase de diagnòstic d’aquest pla per conéixer la situació de partida de les persones joves i les polítiques que els afecten, amb l’objectiu de planificar les polítiques de joventut municipals que es portaran a terme fins al 2025.

Durant aquesta fase es realitzaran entrevistes i qüestionaris a la població jove i als diferents agents municipals relacionats envers aquest col·lectiu i, posteriorment, es farà l’anàlisi dels resultats obtinguts.

BAR POLIESPORTIU – S’obri el termini de licitació

L’Ajuntament obre procediment de contractació de la concessió de serveis d’explotació del bar-cafeteria del poliesportiu.

En el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament trobareu el plec de clàusules administratives, amb tota la informació necessària per poder optar a la concessió del contracte.

La tramitació s’ha de fer de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El termini de presentació és fins a l’11 d’abril a les 14,00 h.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de març

El dijous 24 de març de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, sense possibilitat de participació a distància.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2302/2022. Aprovació, si escau, de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 02/2022 per crèdit extraordinari.
 3. Expedient 2303/2022. Aprovació, si escau, de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 03/2022 per suplement de crèdits.
 4. Expedient 1937/2022. Aprovació, si escau, del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2022 per total de 12.596,35 euros.
 5. Expedient 2187/2022. Aprovació, si escau, de la pròrroga del I Pla d’Igualtat entre dones i hòmens de Montserrat 2018-2021.
 6. Expedient 990/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia, per a la acceptació de subvencions sol·licitades a una altra Administració
 7. Expedient 1780/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia, sobre adhesió al conveni marc amb la Diputació de València sobre Plataforma Territori Intel·ligent Connecta València i annex amb autorització per a instal·lacions projecte DTI.
 8. Expedient 2202/2022. Ratificació, si escau, de la resolució d’Alcaldia sobre adhesió al servei consorciat de prevenció i control integral de plagues (mosquit tigre i mosca negra).Campanya control de vectors licitació 2022
 9. Donar compte dels decrets de l’alcaldia del mes de febrer.
 10. Donar compte de l’acta de la Junta de Govern Local del mes de febrer.
 11. Donar compte d’assumptes diversos.
 12. Precs i pregunts

CONSTITUCIÓ BORSA AGENT DE POLICIA LOCAL

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I DATA DE LES PROVES

L’Ajuntament de Montserrat informa que s’ha publicat en la Seu Electrònica i en el Tauler d’Anuncis la resolució definitiva de les persones admeses i excloses al procés de constitució d’una borsa de treball d’agent de policia local.

La data de les proves a realitzar serà el dimarts 24 de novembre a les 16.00 h en l’IES Alcalans (c/Peset Aleixandre, s/n).

Podeu consultar tota la informació en la Seu Electrònica: https://montserrat.sedelectronica.es/board

S’obri el termini d’inscripció a l’Escola de Pasqua municipal!

Inscriu-te a l’Escola de Pasqua i gaudeix de 4 dies de jocs, tallers i activitats que faran que t’ho passes d’allò més bé!

A qui va adreçada?

L’Escola de Pasqua és per a persones d’1 a 14 anys.

En quina data tindrà lloc?

Del 19 al 22 d’abril.

Quin horari tindrà?

L’horari de l’Escola de Pasqua és de 9.00 a 14.00 h.

També hi ha servei d’escola matinera, de 8.00 a 9.00 h.

Quin preu té?

Les activitats de 9.00 a 14.00 h tenen un cost de 40 euros.

L’escola matinera té un cost de 10 euros.

A què em matricule?

Pots matricular-te en una d’aquestes 3 opcions:

 • OPCIÓ 1: Escola multitallers. D’1 a 8 anys. De 9.00 a 14.00 h, amb eixida flexible de 12.30 a 14 h. 40 euros.
 • OPCIÓ 2: Urban Easter School. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.
 • OPCIÓ 3: Campus musical. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.

En el moment de la inscripció, s’haurà d’indicar en la casella corresponent si sol·liciteu l’opció «escola matinera» de 8.00 a 9.00 h, que tindrà un cost adicional de 10 euros a abonar quan es realitze el pagament de l’Escola de Pasqua.

On es fa?

L’Escola de Pasqua multitallers (d’1 a 8 anys) es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal.

L’Urban Easter School (de 9 a 14 anys) es portarà a terme a les instal·lacions de l’acadèmia Tec Formació.

El campus musical (de 9 a 14 anys) serà a les instal·lacions de la Societat Instructiva Unió Musical.

Què faig per a inscriure’m?

El període de preinscripció és del 22 al 27 de març. Cal fer una única sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vol inscriure.

Les places són limitades. En cas que les persones preinscrites superen les places disponibles, s’ordenaran les matrícules en ordre d’inscripció i segons la puntuació obtinguda en relació als criteris de baremació establerts.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

La documentació que s’haurà d’adjuntar durant el tràmit de la sol·licitud és:

 • Contractes laborals del pare, mare, tutor i/o tutora legal del menor que es vol inscriure.
 • Autorització per a recavar les dades fiscals de la unitat familiar.
 • Carnets de família nombrosa o monoparental.
 • SIP del menor que es vol inscriure.

Tots aquests documents s’hauran de presentar en format PDF.

El 30 de març es publicarà el llistat provisional de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 31 de març al 3 d’abril estarà obert el període per a fer les esmenes corresponents al llistat provisional de sol·licituds admeses.

El 5 d’abril es publicarà el llistat definitiu de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 5 al 10 d’abril s’haurà de realitzar el pagament. Caldrà fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant al concepte «nom i cognoms del xiquet o la xiqueta que es vol inscriure + escola pasqua».

Una vegada fet el pagament dins del termini indicat, cal enviar el justificant bancari al correu electrònic escola.vacances@montserrat.es

No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini.

Acabat el període de pagament, en cas que es disposen de places lliures, es telefonarà a les persones incloses en la llista d’espera.

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.vacances@montserrat.es o telefonar al 96 299 98 37 o al 96 298 80 00 extensió 2109.

La realització i l’organització de l’Escola de Pasqua estarà subjecta a les mesures vigents establertes per les institucions sanitàries en el moment de realització d’aquesta.

Borsa d’agents de Policia Local – Llistat de persones admeses i excloses.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a la provisió de vacants d’agent de policia local, ja es pot consultar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el Tauler d’anuncis (https://bit.ly/34TK51S) i en el Portal de Transparència (https://bit.ly/3Iiu4Qs) de l’Ajuntament de Montserrat.

ES PARALITZA LA RECOLLIDA DE MATERIALS PER A UCRAÏNA

L’extraordinària solidaritat de tot el poble de Montserrat cap a Ucraïna s’ha manifestat en la immensa donació de material de primera necessitat que s’ha dut a terme d’una manera coordinada gràcies al punt de recollida de l’Ajuntament.

Aquesta ràpida i efectiva ajuda ha contribuït a què els magatzems disposats per la Generalitat Valenciana estiguen al màxim de la seua capacitat, i que s’haja de programar l’eixida escalonada del material a la zona accessible del conflicte.

Les organitzacions que coordinen l’emergència en la zona afectada ens sol·liciten no recollir més material en aquests moments, per la qual cosa de moment es paralitza la recollida, i és reprendrà a mesura que ens comuniquen les noves necessitats.

L’Ajuntament agraeix a totes i tots la vostra agilitat i solidaritat. Una vegada més, el poble de Montserrat ens demostra la seua empatia i generositat.

Nova normativa de circulació dels patinets elèctrics

El pròxim 21 de març entrarà en vigor la nova normativa de circulació dels patinets elèctrics (VMP, vehicles de mobilitat personal).

Aquestes són les noves normes:

1.            Obligatorietat del casc al circular (sanció d’immobilització fins que el porte)

2.            Ús correcte: el patinet és un vehicle d’una sola plaça.

3.            Sotmetiment, en cas necessari, al test d’alcoholèmia (per als menors d’edat, la taxa és de 0,0)

4.            Prohibició de la circulació per voreres, zones per als vianants, autopistes i travessies.

5.            Conducció per la calçada respectant les normes de circulació.

6.            Prohibició de circular amb auriculars.

7.            Prohibició de conducció nocturna sense peces reflectores.

8.            Responsabilitat dels pares o tutors quan siga un menor el que cometa la infracció.

9.            Prohibició de conduir VMP (vehicles de mobilitat personal) a menors de 16 anys, tret que tinguen el permís AM (ciclomotors).

La correcta circulació i la previsió d’accidents és responsabilitat de tota la ciutadania, col·labora.