Skip to main content

Perfil del Contractant

Aquesta àrea constitueix el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Montserrat, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

A continuació teniu l’enllaç per a ingressar a la plataforma del perfil de el contractant on ha de buscar entitats seleccionant per criteris de cerques, tals com Comunitat Autònoma, Província i localitat, així com l’estat de l’entitat contractadora.

Ací es donarà difusió a les licitacions municipals de contractes d’obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, es pot posar en contacte amb el departament de contractació a,

Correu postal:
Ajuntament de Montserrat
Pl. de l’Esglesia 1
46192 Montserrat

E-mail: contractacio@montserrat.es

Telèfon: 96 298 80 00