Skip to main content

Calendari fiscal per a l’exercici de 2023

Del 6 de febrer al 6 d’abril

  • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
  • Taxa de llicència de gual permanent

Del 4 d’abril al 5 de juny

  • Primer termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)
  • Taxa de recollida de fem domiciliari
  • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 5 de juny al 7 d’agost

  • Segon termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)

Del 25 de setembre al 1 de desembre

  • Tercer termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)
  • Impost de béns immobles rústics
  • Impost d’activitats econòmiques (IAE)
  • Taxa recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal