ValenciàSpanishEnglishFrench

Calendari del Contribuent

Calendari fiscal per a l'exercici de 2020

Del 7 de febrer al 7 d'abril

  • Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de llicència de gual permanent

el 2 d'abril al 5 de juny

  • Primer termini de l'impost de béns immobles urbans
  • Taxa de recollida de fem domiciliari
  • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 5 de juny al 5 d'agost

  • Segon termini de l'impost de béns immobles urbans

Del 23 de setembre al 2 de desembre

  • Tercer termini de l'impost de béns immobles urbans
  • Impost de béns immobles rústics
  • Impost d'activitats econòmiques

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020