Skip to main content

Calendari fiscal per a l’exercici de 2023

Del 6 de febrer al 6 d’abril

 • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Taxa de llicència de gual permanent

Del 4 d’abril al 5 de juny

 • Primer termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)
 • Taxa de recollida de fem domiciliari
 • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 5 de juny al 7 d’agost

 • Segon termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)

Del 25 de setembre al 1 de desembre

 • Tercer termini de l’impost de béns immobles urbans (IBI)
 • Impost de béns immobles rústics
 • Impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa recollida de restes de poda i altres deixalles d’origen vegetal

Calendari fiscal per a l’exercici de 2024

Del 5 de febrer al 5 d’abril de 2024

 • Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • Taxa de llicència de gual permanent

Del 5 d’abril al 5 de juny de 2024

 • Primer termini de l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI)
 • Taxa de recollida de fem domiciliari
 • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 5 de juny al 5 d’agost de 2024

 • Segon termini de l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI)

Del 25 de setembre al 5 de desembre de 2024

 • Tercer termini de l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI)
 • Impost de Béns Immobles Rústics
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)