Skip to main content

Fundació

Els primers vestigis que es coneixen d’aquest municipi són de l’Edat de Bronze, i consisteixen en les restes de dos establiments propis de la cultura del Bronze valencià existents a la serra del Castellet, a un costat i a l’altre del Portell (nom amb què es coneix l’accés a la muntanya). En aquest mateix lloc s’han trobat restes de l’època romana: ceràmica, monedes…

La presència de la cultura musulmana queda patent en les ruïnes dels castells d’Alcalà i el de la serra del Castellet, i en el nom de diferents paratges coneguts com *Soroixa, *Carcalí, *Suaira, *Busqueïta, etc.

Els historiadors locals pensen que l’origen de l’actual població és el d’una alqueria musulmana.

L’Al-Qarya de Montserrat, com totes les de la zona, era un nucli xicotet de producció agrícola de cereal, com si fora una continuació de la vila romana. Els seus habitants probablement eren descendents d’aquells que durant els primers segles van habitar la vila romana del maset del Rector, en la part oriental del terme.

El castell dels Alcalans és una fortificació de l’època de taifes (S. XI), en la qual les preocupacions defensives estaven servides per a aprofitar els accidents naturals de la roca calcària on s’assentisca i amb la construcció d’una doble muralla, més alta en aquells punts més accessibles.