Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de novembre

El dijous dia 30 de novembre de 2023, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 7928/2023. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l´ús de les instal·lacions esportives municipals.
 3. Expedient 9796/2023. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits núm. 33/2023 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 4. Expedient 3663/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de protecció a la legalitat urbanística immoble ubicat en el polígon 13 parcel·la 295 (D) SUR-1 TOSSAL I.
 5. Expedient 9656/2023. Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la FEMP amb motiu del “25 DE NOVEMBRE, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona” i assumida per la FVMP.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 • Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes d’octubre de 2023.
 • Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 26 d’octubre de 2023.
 • Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES

 • Precs i preguntes.

Borses de substitució temporal de peons en plantes de residus – Vaersa

El Grup VAERSA ha obert el termini d’inscripció en borses de substitució temporal de peons en plantes de residus.

La titulació requerida per a poder inscriure’s en les borses és: Certificat d’escolaritat, primer cicle d’Educació Secundària o equivalent. També es valoraran titulacions acadèmiques superiors relacionades amb el lloc de treball.

Per consultar tota la informació referent al procés podeu accedir a l’enllaç: https://acortar.link/YkkntV

El termini per a inscriure’s finalitza el dia 23 de novembre de 2023 a les 15.00 hores.

Nova convocatòria de procés selectiu per a una borsa de treball de caràcter temporal de la Mancomunitat de la Ribera Alta: Treball social i Educació social

Des de la Mancomunitat de la Ribera Alta s’informa de la convocatòria d’un nou procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball temporal de treballadors/es socials i educadors/es socials amb l’objectiu de cubrir les necessitats de la nostra administració i també de tots els ajuntaments mancomunats.

La convocatòria està dirigida a tota persona que tinga finalitzat el Grau en Treball Social o en Educació Social i es podrà presentar a través de la seu electrònica de la Mancomunitat de la Ribera Alta ( https://manra.sede.dival.es/ ) des del 23 d’octubre fins al 20 de novembre de 2023.

Per a més informació, les bases del procés es poden trobar en el següent enllaç: https://manra.sede.dival.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=45736

S’obri el termini per a sol·licitar l’ajuda al lloguer 2023

Dimecres passat, 18 d’octubre de 2023, es va publicar en el DOGV la Resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es procedeix a la convocatòria per a la concessió d’ajudes del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges, corresponents a l’exercici 2023.

El termini per a sol·licitar l’ajuda va començar el 19 d’octubre de 2023 i s’estén fins al pròxim 20 de novembre de 2023.

Es podran sol·licitar de manera presencial amb cita prèvia o a través de mitjans telemàtics si es disposa de certificat digital o del sistema de clau permanent.

Totes les persones que estiguen interessades a sol·licitar-ho poden veure tota la informació en l’enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=g94040

Per a la resolució de dubtes s’ha posat a disposició de la ciutadania el número de telèfon 012 i 963866000 i el correu electrònic ajudeslloger@gva.es

Relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos i convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

S’ha aprovat per resolució d’Alcaldia fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis, la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de concurs-oposició per a la selecció d’una plaça de cuiner/a en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el dijous, 2 de novembre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, cal que els aspirants porten la documentació identificativa.

Es pot consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Subvenció de Diputació de València per a la campanya de Salut Pública 2023

L’àrea de Benestar Social de la Diputació Provincial de València ha concedit una subvenció de 2.250 euros a l’Ajuntament de Montserrat per a la realització de campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis municipals i el clavegueram amb la finalitat de contribuir a millorar la salut pública dels seus habitants.

L’Ajuntament s’adhereix a la campanya “On cal comprar”

La Regidoria de Patrimoni, Comerç i Desenvolupament Local, de l’Ajuntament de Montserrat s’adhereix a la campanya de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme,  que porta per lema: “On cal comprar”,  per celebrar el 25 d’octubre, Dia del Comerç Local. Es tracta d’una iniciativa per incentivar i promocionar el consum de productes de comerç local de proximitat i l’artesania i reivindicar el Dia del Comerç Tradicional Valencià en els pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. 

El comerç local és una part important del teixit social d’un poble i el nostre no n’és una excepció. Les botigues, els tallers, les perruqueries, els forns… són llocs d’encontre de veïns i veïnes, espais de convivència, de sociabilització, el lloc on xarrar de les nostres coses i de fer-ho com s’ha fet sempre, en la nostra llengua. A més, també són la base que sustenta econòmicament moltes famílies del municipi, són el resultat del seu esforç. Per això, cal mantenir-los, cal alimentar-los i assegurar-ne la continuïtat… i això és el que es pretén amb accions d’aquest tipus.

Com en anys anterior, la campanya consisteix en el repartiment de bosses de la compra confeccionades amb ràfia que porten els lemes “Jo, comerç local” i “Compre en valencià”, i que tenen en un dels laterals vocabulari relacionat amb el comerç, perquè els comerços les repartisquen entre la seua clientela.

En aquesta acció solament poden participar els comerços que estiguen d’alta en la Guia Municipal d’Empreses. Si algun comerç no hi figura, però està interessat a participar en aquesta o en futures accions, pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local (adl@montserrat.es) per donar-s’hi d’alta.  

Per a confirmar la inscripció en la campanya actual, cal enviar un correu abans del dia 17 d’octubre a: aviva@montserrat i adjuntar aquest formulari emplenat.

Animem a tots els establiments del poble a participar en aquesta iniciativa que vol posar en valor el seu treball i pretén donar un impuls més al teixit comercial i social de Montserrat. 

Llistes de persones admeses i excloses i convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

El Tribunal acorda fer públiques en la pàgina web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses i la convocatòria per a la realització del primer exercici de la fase d’oposició que regirà el procés per a la selecció de dos places vacants de Personal Monitor d’Oci i Temps Lliure, en règim laboral fix.

La realització del primer exercici de la fase d’oposició començarà el divendres, 20 d’octubre de 2023, a les 09.00 hores, en el Saló de Plens de la Casa consistorial situada en l’av. Blasco Ibáñez, 51, les persones aspirants hauran de portar documentació identificativa.

Podeu consultar tota la informació en l’enllaç següent: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria de Ple extraordinari

El dissabte dia 7 d’octubre de 2023, a partir de les 13:30 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la Sala de Plens del consistori, s’admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia és el següent:

 1. Únic. Aprovació, si escau, de la moció presentada pel Partit Popular en contra de la nova ubicació del centre de salut a Montserrat en el carrer Bon Aire.

Noves marquesines, tòtems i pantalles d’informació de les parades d’autobús de Montserrat instal·lades per l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV)

Des de l’Ajuntament de Montserrat volem informar que es procedirà de manera imminent a començar els treballs d’instal·lació, per part de l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), de les parades de autobús de transport inter-urbà en l’àmbit del terme municipal de Montserrat.

S’ha realitzat un contracte administratiu mixt de fabricació subministrament, instal·lació, servei de manteniment, trasllat, retirada, explotació publicitària, producció i gestió de la informació estètica i dinàmica en marquesines, tòtems i pantalles d’informació de les parades d’autobús de la ATMV finançat amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Les parades que es veuran afectades per aquest canvi són:

 • Urb. Mare de Déu de Montserrat
 • Urb. L’Alt
 • Rotonda Venta Cabrera I
 • Rotonda Venta Cabrera II
 • Urb. Els Alts de Venta Cabrera II
 • Av. Blasco Ibáñez, 70
 • Av. Blasco Ibáñez, 2
 • Av. Blasco Ibáñez, 1
 • Av. Blasco Ibáñez, 53
 • C/ dels Ferrers, 2
 • Urb. Els Alts de Venta Cabrera I
 • Pol. Ind. Font de l’Om I
 • Pol. Ind. Font de l’Om II