ValenciàSpanishEnglishFrench

La mascareta és obligatòria

😷 L’ÚS DE LA MASCARETA JA ÉS OBLIGATORI

Per a totes les persones majors de 6 anys.

✅En la via pública
✅En espais a l’aire lliure
✅En espais d’ús públic tancats o oberts
✅Sempre que no puguen mantindre una distància interpersonal de dos metres.

❗️En el transport públic l’han de dur sempre.

ÚS RECOMANABLE DE LA MASCARETA
Per a la població infantil d’entre 3 i 6 anys.

PERSONES EXEMPTES DE PORTAR MASCARETA
✅Les que tinguen dificultats respiratòries
✅Les que siga contraidicat per motius de salut
✅Si realitzen activitats incompatibles amb el seu ús
✅Causes de força major o necessitat

♻️‼️I recorda: El carrer no és una paperera.

Més informació consulta l’enllaç.

El cementeri reobri portes

L’Ajuntament de Montserrat seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat va prendre mesures per evitar en la mesura del possible el risc d’exposició i transmissió del virus per evitar l’extensió de la malaltia Covid-19, per la seua facilitat de contagi.

Entre eixes mesures es va decidir el tancament del cementeri, competència que corresponia al municipi. Vist que les diferents ordres de Sanitat dictades no fan referència al cementeri i vist així mateix que en les previsions establides en el Pla per a la Transició cap a una nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres no es fa referència a aquest tema. Per això, és l’Ajuntament qui ha de decidir el moment per a tornar a obrir el cementeri, i aquesta Alcaldia considera que és oportú obrir el
cementeri amb una aforament limitat i amb advertiment als usuaris i usuàries que hauran de complir amb les mesures de seguretat i distanciament social establides en les normes.

Comprovat que aquesta Alcaldia és competent per raó de la matèria, es
RESOL:


Primer. Obrir el Cementeri a partir del proper 21 de maig en el horari habitual.

Segon. S’ha de respectar la distància social mínima de dos metres i mesures
d’higiene, i els usuaris i usuàries disposaran d’un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada.


L’ús de màscara serà obligatori sempre que no siga possible mantindre una
distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.


L’aforament màxim del recinte serà de 50 persones.

Mesures per a l’eixida controlada al carrer de menors

Recordem les mesures que s’han d’adoptar:

✅ Es permet l’eixida de menors de 14 anys.
✅ Hi ha un límit de distància autoritzat: 2 m entre terceres persones, és a dir, amb les que us trobeu pel camí, i 1 km respecte del domicili del menor.
✅ Les eixides es faran junt amb una persona adulta responsable que podrà dur com a màxim 3 xiquets o xiquetes, i haurà de residir en el seu mateix domicili.

✅ Si la persona responsable no és progenitor/a, tutor/a, curador/a, acollidor/a o guarda legal o de fet, hauran de comptar amb una autorització prèvia.

✅ Si presenten símptomes febrils, tos o altres símptomes, o estan en aïllament per COVID-19, els xiquets i les xiquetes no podran eixir del seu domicili familiar. Tampoc si han tingut contacte amb alguna persona que estiga en quarantena.
✅ L’horari establit per a l’autorització de passejar se situa entre les 9.00 h i les 21 h, una vegada al dia.
✅ Podran eixir amb els seus propis joguets. No es permet accedir parcs infantils ni a instal·lacions esportives. En l’entorn rural, poden eixir al camp.

Podeu consultar l’Ordre que ha publicat el Govern sobre les disposicions que s’han dictat per a desplaçaments de menors ací.

Declaració institucional de dol

L’Ajuntament de Montserrat se suma a la declaració institucional de dol que ha aprovat el Govern Valencià per les persones mortes amb motiu del coronavirus.


El diumenge 19 d’abril, a les 12.00 hores, es guardaran tres minuts de silenci a l’ajuntament i edificis oficials, les banderes onejaran a mig pal.

Els montserraters i les montserrateres podran eixir al balcó a les 12.00 hores per a expressar el seu condol, en silenci, durant tres minuts. Així podran recordar les víctimes d’aquesta pandèmia i honrar la seua memòria.

Podeu consultar la declaració institucional ací.

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020