ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Noves mesures fins al 15 de gener de 2021

Entrada i eixida a la Comunitat Valenciana

 • Tancament perimetral
 • Els dies 23, 24, 25 i 31 de desembre de 2020, i l’1 de gener de 2021, s’autoritzen aquells desplaçaments justificats adequadament, així com els desplaçaments a territoris que siguen lloc de residència habitual de familiars o propparents dels qui es desplacen, i es compliran en tot moment els límits que s’apliquen a la permanència de grups de persones.

Horari nocturn per Nadal

 • Les nits del 24 al 26 de desembre i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021 la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn arribarà fins a 1.30 de la matinada, únicament per a permetre el retorn al domicili. En cap cas s’utilitzarà aquesta ampliació horària per a desplaçar-se a reunions socials diferents.

Permanència de grups de persones en espais públics i privats

 • Es limiten a un màxim de 6 persones les reunions sociofamiliars, excepte entre convivents.
 • Les reunions amb familiars o amb propparents per a celebrar els dinars i sopars nadalencs dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020, i l’1 de gener de 2021, estan condicionades al fet que no se supere el nombre màxim de 10 persones, excepte si es tracta de convivents.
 • En tot cas, es recomana que aquestes reunions les formen membres que pertanguen al mateix grup de convivència i que no se superen els dos grups de convivència.

Esdeveniments o activitats amb concentració de persones

 • Els esdeveniments i les activitats que tinguen lloc tant a l’aire
  lliure com en espais tancats es podran desenvolupar sense
  que en cap cas puguen superar les 150 persones, incloses les
  participants i les organitzadores, ni superar l’aforament del 50 %.
  Nos es permeten els espectacles itinerants.
 • En el cas dels mercats de venda no sedentària (mercats
  ambulants) que desenvolupen l’activitat en la via pública
  a l’aire lliure, es podrà instal·lar un màxim del 50 % de les
  parades autoritzades habitualment, i es podrà augmentar
  l’espai disponible, de manera que es produïsca un efecte
  equivalent per a garantir que es mantinga la distància de
  seguretat i s’eviten les aglomeracions. Com a alternativa,
  es podrà optar per limitació i control d’aforament al 50 %
  de la capacitat sense limitar el nombre de llocs.
 • Per Nadal es permetran les cavalcades estàtiques en llocs
  on es puga controlar l’accés garantint sempre el compliment
  de totes les normes d’higiene, ús de mascareta, distància
  de seguretat interpersonal, nivell d’aforament i mesures de
  prevenció.
 • També s’autoritzarà que els Reis d’Orient facen un recorregut
  als pobles i ciutats a bord de vehicles de transport perquè
  els puguen veure un nombre més gran de xiquets i xiquetes.
  Caldrà evitar aglomeracions i recomanar-ne a la població
  el seguiment des dels balcons o des de l’accés als seus
  habitatges, per a evitar desplaçaments. No està permés
  llançar caramels ni objectes de la cavalcada a la via pública.

Activitats firals i parcs d’atraccions

 • Els centres firals i parcs d’atraccions poden obrir al públic
  fins al límit d’aforament del 50 % en instal·lacions tancades
  i a l’aire lliure. S’inclouen en aquest apartat parcs temàtics, zoològics, aquaris, safari parc, fires d’atraccions fixes o itinerants, parcs aquàtics i establiments de jocs amb armes simulades. S’hi establiran sistemes de limitació i control d’aforament.

Activitats de guia turístic

 • El grup màxim serà de 15 persones en espais a l’aire lliure
  i de 10 persones en espais tancats, inclòs el guia turístic.

Activitat física i esportiva practicada fora de l’àmbit
dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el
Campionat Autonòmic d’Esport Universitari, l’esport
federat i l’esport professional

 • Es permetrà l’ús de vestuaris mantenint la distància de
  seguretat. No es permetrà l’ús de les dutxes.

Activitat física o esport fora d’instal·lacions esportives,
en el medi natural

 • Es poden realitzar activitats en el medi natural en grups d’un
  màxim de 30 persones.

Activitat en piscines

 • Es podrà fer ús dels vestuaris. Però no es podrà fer ús de les
  dutxes ni de les fonts d’aigua.
  Esdeveniments esportius
 • Els esdeveniments esportius, entrenaments o competicions
  esportives no professionals que tinguen lloc en instal·lacions
  esportives es podran desenvolupar amb un aforament de
  públic màxim del 30 %, i amb un límit de 150 persones
  assistents.
 • Els esdeveniments esportius o competicions esportives que
  es realitzen a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública,
  s’hauran de desenvolupar evitant les aglomeracions de públic.
  En qualsevol cas, la celebració d’aquests esdeveniments que
  tinguen lloc a l’aire lliure en espais naturals, o en la via pública,
  es podrà desenvolupar amb un aforament de públic màxim
  del 30 %, sempre que no se supere el límit de 150 persones
  assistents.
 • En cas d’instal·lacions provisionals de graderies o delimitació
  d’espais reservats al públic, s’establirà un límit d’aforament
  de públic màxim del 30 %, amb un límit de 150 persones
  assistents.
 • En els esdeveniments esportius, entrenaments o
  competicions esportives que tinguen lloc en instal·lacions
  esportives o a l’aire lliure, en espais naturals o en la
  via pública, no podran participar més de 150 persones
  esportistes.
 • No podran organitzar-se carreres populars típiques de les
  festes nadalenques.

Restauració i hostaleria

 • L’horari de tancament dels establiments de restauració i
  hostaleria per a les nits del 24 al 26 de desembre de 2020, i
  del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, serà a la
  1.00 de la matinada, i no es podran acceptar comandes a partir
  de les 00.30 hores.
 • L’ocupació de les taules serà d’un nombre màxim de 6
  persones per taula excepte les formades per familiars o
  propparents, que podran estar formades per un màxim de 10
  persones per taula o agrupacions de taules.

Sumes que multipliquen

Des de l’Ajuntament de Montserrat volem fer-vos saber que en els propers dies tindrà lloc a la nostra localitat la realització d’un projecte de transparència municipal que espera comptar amb la participació activa de tota la ciutadania.

Un projecte que consistirà en identificar aquelles àrees de l’activitat municipal que, en matèria de comunicació i transparència, no han rebut encara l’atenció que els correspon, i en les quals, per tant, cal redoblar els esforços comunicatius.

Per determinar aquestes àrees ens valdrem tant del punt de vista de les persones que presten els seues serveis al sector públic, com de l’opinió de la ciutadania, que tindrà l’oportunitat d’expressar-se tant a peu de carrer com mitjançant la realització d’un qüestionari en línia sobre aquests temes.

Tot plegat, el projecte conclourà amb la instal·lació al municipi de cartelleria interactiva, que atorgarà a aquestes àrees, per fi, el protagonisme que mereixen.

Preinscripció oberta per als cursos de valencià de nivells A1, C1 i C2

La Regidoria d’Educació, a través de l’Agència de Promoció del Valencià municipal, ha programat tres cursos gratuïts de valencià: nivell inicial A1, nivell avançat C1 (l’antic Mitjà) i nivell avançat C2 (l’antic Superior).

Els cursos s’impartiran de gener a juny de 2021, amb una durada de 60 hores cadascun. Les classes tindran lloc al Centre de Formació de Persones Adultes de la Vall dels Alcalans (c/ Alfredo Garcia, 30).

Les classes seran presencials, però si per motius de la COVID-19 és necessari, es podran continuar en línia.

Els horaris seran els següents:

Nivell A1: dijous i divendres, de 16.30 a 18 hores.

Nivell C1: dijous i divendres, de 18.30 a 20 hores.

Nivell C2: dijous i divendres, de 20 a 21.30 hores.

Els nivells

El nivell A1 és el nivell més bàsic que hi ha, permet atendre les necessitats comunicatives més elementals en situacions molt quotidianes. Està pensat per a persones nouvingudes que desconeixen per complet el valencià. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

El nivell C1 està pensat, generalment, per a persones que ja tenen algun certificat de coneixements de valencià. És necessari tindre formació gramatical prèvia i es recomana haver assolit el nivell B2 o, com a mínim, el B1. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

El nivell C2 està adreçat, generalment, a persones que volen assolir el nivell més alt de coneixements de valencià. És necessari estar en possessió del certificat de nivell C1, l’antic Mitjà. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

Si busqueu cursos d’altres nivells adreceu-vos al Centre de Formació de Persones Adultes de la Vall dels Alcalans, al carrer d’Alfredo Garcia, 30. Aquest centre organitza els cursos de nivell A2 (antic Coneixements Orals), B1 (antic Elemental) i de B2. Podeu contactar-hi a través de l’adreça electrònica epavalldelsalcalans@gmail.com o telefonant al 96 298 63 88 o al 636 495 819.

Preinscripció

El termini de preinscripció estarà obert de l’1 al 10 de desembre. Per a preinscriure’s correctament caldrà emplenar el formulari en línia, al qual es podrà accedir escanejant el codi QR dels cartells, a través d’aquesta notícia o des de la publicació al Facebook municipal. La preinscripció també es podrà tramitar presencialment a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA), sol·licitant cita prèvia al correu aviva@montserrat.es

Accés al formulari de preinscripció https://forms.gle/9ps8MxHijvDaJ55t5

Llista de persones seleccionades

La llista de persones seleccionades es publicarà en el web municipal l’11 de desembre. En el procés de selecció, per als nivells C1 i C2, es donarà preferència a les persones que tinguen el certificat del nivell anterior (B1 o B2 en el cas del C1; C1 en el cas del C2). També es valorarà l’empadronament a Montserrat i, si cal, l’ordre d’inscripció.

Si l’organització ho considera, es constituirà una llista d’espera per ordre de prelació per a ocupar les possibles vacants.

Matrícula

El període de matrícula s’obrirà del 14 al 18 de desembre. La matrícula serà exclusivament per via telemàtica.

Les persones admeses hauran de presentar una instància telemàtica en la seu electrònica, en què exposen que han estat admeses i sol·liciten que se’ls matricule en el curs del nivell corresponent. A la instància caldrà aportar el document d’identitat. Si es considera necessari, també caldrà presentar el certificat de nivell anterior, cosa que es comunicarà en la mateixa llista de persones seleccionades.

Condicions de matrícula

En formalitzar la matrícula s’assumeix el compromís d’assistència i aprofitament del curs, que serà supervisat per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat. Si es produeix l’abandonament del curs sense causa justificada, es tindrà en compte per a pròximes ofertes formatives de l’Ajuntament.

Per a rebre el certificat serà imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les classes.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què el nombre de matrícules siga insuficient.

Si hi ha més de dos faltes d’assistència sense justificar, es perd el dret de matrícula.

LLISTA D’ADMISSIÓ:

https://app.box.com/s/0vl68siqmt06ggidwsagtficaauztcmb

L’Ajuntament presenta la iniciativa «Compra com vius, viu Montserrat»

L’Ajuntament de Montserrat inicia un nou projecte per a impulsar el teixit comercial i sensibilitzar el veïnat del municipi perquè faça les seues compres de productes i serveis en els comerços de Montserrat.

La COVID-19 ha generat una àmplia repercussió en el context actual. Amb aquesta iniciativa es pretén revertir les conseqüències negatives ocasionades per la pandèmia del coronavirus i conscienciar la societat de la importància de consumir en comerços de proximitat. Així mateix, a motivar el teixit comercial i productiu de Montserrat per a potenciar les seues qualitats d’oferta i de venda. És per això que, ara més que mai: «Compra com vius, viu Montserrat».

Per a això, s’ha ideat un programa que consisteix en un total de sis activitats:

 1. Presentació de la iniciativa: es penjarà en totes les xarxes socials de l’Ajuntament un vídeo sobre el nou projecte «Compra com vius, viu Montserrat».
 2. Campanya porta a porta: es realitzaran diferents recorreguts pels carrers de la localitat per a establir converses amb els comerços i conéixer les seues principals necessitats i interessos.
 3. Qüestionari en línia: es posarà a la disposició de la ciutadania de Montserrat un formulari telemàtic per a saber les seues opinions en matèria de comerç local.
 4. Capacitació i formació en línia: s’oferiran tres sessions formatives orientades a millorar i potenciar en la línia de bon comerç local. Es formarà tots aquells comerços que vulguen aprendre nous mètodes, maneres de comunicar i de vendre.
 5. Campanya d’informació i sensibilització: s’informarà a peu de carrer el veïnat de Montserrat sobre la importància del comerç local i els seus beneficis.
 6. Presentació final de les conclusions: es crearà un vídeo que reculla les conclusions extretes i potencie l’objectiu del programa, de la mateixa manera que serà publicat en les principals xarxes socials de l’Ajuntament.

El vídeo de presentació de la iniciativa «Compra com vius, viu Montserrat» ja està disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament de Montserrat. Pots consultar-lo ací: https://fb.watch/24HZS5DMYk/

Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

La violència de gènere, la violència contra les dones, és la màxima expressió del terrorisme masclista actual. Les dades ens mostren dolorosament els assassinats de dones que lluiten per la seua llibertat i per la dels seus fills i filles. Erradicar aquesta xacra social és una tasca que afecta tota la societat.

L’Ajuntament de Montserrat està compromés amb l’erradicació de les violències contra les dones en totes les seues manifestacions. Amb les accions que es realitzen es té per objectiu sensibilitzar, prevenir i actuar contra la violència de gènere i qualsevol discriminació per raó de gènere, així com desenvolupar mecanismes per a actuar enfront d’aquesta discriminació.

En homenatge a totes les víctimes, l’Ajuntament de Montserrat convoca i convida a totes les veïnes i veïns del municipi a un minut de silenci el 25 de novembre a les 12 h, a la plaça de l’Església. Se seguiran totes les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries.

L’Ajuntament oferirà Escola de Nadal

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà Escola de Nadal per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 20 fins al 27 de novembre a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzaran les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola de Nadal de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà l’1 de desembre la llista provisional d’alumnat admés, i s’obrirà un període de reclamacions del 2 i 3 de desembre. La publicació de la llista definitiva es farà el 9 de desembre.

Com a novetat, el pagament de la matrícula serà exclusivament telemàtic. La documentació que s’haurà d’aportar és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que treballen presencialment, si és el cas, tots dos, progenitors o progenitores, o el progenitor o progenitora en el cas de família monoparental.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací: https://bit.ly/2BevkY9

– Fotocòpia del SIP de l’alumne o alumna.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

1. A qui va dirigida? L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

2. En quina data tindrà lloc? Els dies, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre 2020, i els dies 4 i 5 de gener de 2021.

3. Quin horari tindrà? De 9 a 13.30 hores. No hi haurà ni escola matinera ni menjador.

4. Què val? Té un preu de 40 euros.

5. On es fa? Tindrà lloc al centre educatiu del carrer d’Alfredo Garcia, número 30. 

6. On puc apuntar el meu fill o filla? A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

7. On ho he de pagar? El termini del pagament de la matrícula serà del 9 al 14 de desembre, es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el dia 9 de desembre, en el Banc Santander, al número de compte següent:  ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

8. Com es farà la selecció d’alumnat? Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

10. Tinc encara dubtes, què faig? Consulta’ls al telèfon: 962 999 837.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 6 anys i per a les persones acompanyants.

La família o qui represente legalment el o la menor participant, ha de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili abans d’acudir al centre, i ha de comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 ºC (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè les persones participants no acudisquen al centre educatiu.

En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les menors no han d’assistir al centre educatiu. La família o representants legals han de contactar amb el centre d’atenció primària o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

L’alumnat que presente condicions de salut que el facen més vulnerable per a la COVID-19, podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenir les mesures de protecció de manera rigorosa.

En el cas que durant el període d’activitats una persona participant, alumne o alumna, inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, l’han de portar a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben progenitors/es o tutors/es.

S’utilitzarà la sala de reunions de l’equip educatiu de l’Escola Infantil Municipal, pròxima a un lavabo, que compta amb ventilació adequada i una paperera de pedal amb doble bossa, a on llançar la màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè contacte amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

No poden accedir al centre educatiu el o la menor, monitors o monitores, i altres, en cas que:

 • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19
 • Estan en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
 • Estan a l’espera del resultat d’una PDIA.
 • Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar d’una persona participant, es comunicarà inmediatament a l’organització.

A l’inici de l’activitat i en funció de l’edat dels i les menors, els monitors o monitores els informaran sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció.

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES:

https://bit.ly/3mZD6bx

Montserrat ofereix al veïnat un informe meteorològic per a reclamar a assegurances

Com en cada temporal, i amb la finalitat de poder reclamar a les companyies d’assegurances els danys causats, l’Ajuntament de Montserrat ofereix un informe meteorològic amb les dades recollides en l’estació meteorològica municipal perquè el veïnat puga usar-lo davant les companyies d’assegurances.

Davant les últimes pluges del 4 i 5 de novembre, l’Ajuntament de Montserrat posa a la disposició de la ciutadania un informe meteorològic que es pot descarregar en l’enllaç següent:

https://bit.ly/2KcC4KF

Quan té lloc un episodi així, es produeixen danys materials que la ciutadania reclama a les companyies d’assegurances. És llavors quan aquestes contrasten les queixes rebudes amb les dades d’informes meteorològics que indiquen la força del vent, l’existència de tempesta d’aparell elèctric o els litres d’aigua recollits per metre quadrat.

La redacció d’aquests informes sorgix de les dades recollides en l’estació meteorològica municipal instal·lada en el terme de Montserrat. Amb aquestes dades, la ciutadania pot orientar-se a l’hora de gestionar les reclamacions amb les companyies asseguradores.

L’ús de l’Ecoparc té premi

Ja saps que separar els residus per a la seua correcta gestió és bo per al medi ambient, però el que potser no sàpies és que també és bo per a la teua butxaca.

El servei de tractament de residus domèstics i la gestió de l’ecoparc de Montserrat, i d’altres 51 municipis adherits, la fa el Consorci Ribera i Valldigna. L’últim any van tractar 132.890,80 tonelades de fem. Per a poder finançar aquest servei, el Consorci va establir una taxa de tractament que paguem anualment. Aquesta taxa es calcula en funció de les tones de residus generades en cada municipi. Així, com menys residus arriben als contenidors de restes (els grisos) dels nostres carrers, menys pagarem.

A aquest resultat s’afigen les despeses de gestió de l’Ecoparc. El gasto és fix, no varia pel seu major o menor ús, però sí que es premia el seu ús individual mitjançant l’acumulació d’ecopunts.

Els ecopunts són la forma en què el Consorci quantifica l’esforç mediambiental realitzat pel ciutadà o la ciutadana quan fa un ús responsable dels ecoparcs en separar i dipositar en ells els residus generats en l’àmbit domèstic. Els punts acumulats es tradueixen en una bonificació econòmica en la taxa de tractament de residus urbans. 

Per a beneficiar-vos-en, heu de donar-vos d’alta en el sistema quan acudiu a l’ecoparc per primera vegada. Indiqueu  el DNI/CIF al personal de l’ecoparc i també quins residus dipositareu. Si heu usat l’ecoparc durant l’any 2019, els vostres dipòsits ja hauran acumulat punts en el vostre compte. 

Quan tingueu punts suficients per a optar a un descompte, aquest s’aplicarà automàticament en el rebut. Podeu veure i gestionar els vostres punts indicant una adreça de correu electrònic.

La taxa i el seu descompte es vincula a una vivenda o local en propietat. Si la vivenda és llogada i no consteu, per tant, com a persona propietària, podeu cedir els vostres punts a qui ho siga perquè el descompte s’aplique en la referència cadastral corresponent. També podeu cedir-los a familiars o amistats perquè puguen beneficiar-se’n. En la pròxima visita que feu a l’ecoparc, indiqueu al personal a quin altre DNI/CIF voleu cedir els ecopunts acumulats i futurs. 

L’Ecoparc de Montserrat està en el Polígon Industrial Les Valletes i està obert de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h, i els cap de setmana de 8.00 h a 14.00 h. Telèfon: 622 648 908.

Si tens dubtes, pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es

Caixa de ferramentes formatives amb perspectiva de gènere

L’Ajuntament de Montserrat, a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta, s’adhereix a la iniciativa promoguda per les mancomunitats valencianes de la Xarxa Valenciana d’Igualtat, que consisteix en un programa de formació i sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, mitjançant videoconferències i recursos en línia, anomenat la «Caixa de ferramentes amb perspectiva de gènere».

Aquesta Caixa amb recursos ha estat promoguda per les unitats d’igualtat de diverses mancomunitats de la Comunitat Valenciana, mitjançant persones expertes integrades en la Xarxa d’Igualtat.

Cada vegada més sorgeixen noves formes de relacionar-nos i treballar, i és necessari, per a una major eficàcia dels recursos, que les institucions públiques treballen de forma coordinada.

La Policia Local recorrerà el terme amb drons per a controlar robatoris i abocaments il·legals

La Policia Local de Montserrat usarà a partir de l’any 2021 drons per a controlar i vigilar el terme municipal de Montserrat, així podrà detectar més fàcilment robatoris en els camps agrícoles i abocaments de fem descontrolats.

El terme municipal de Montserrat compta amb una extensió d’aproximadament 46 km2 i amb aquesta nova tecnologia es pretén arribar allà on els recursos humans no arriben.

Els drons són vehicles aeris no tripulats equipats amb càmeres d’alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges d’alta qualitat i geolocalitzar-les.

Ajuntament de Montserrat - © 2021