Skip to main content

Nova data d’examen de nivell b1 de valencià de la junta qualificadora de coneixements del valencià per a les persones que no disposen d’aquest títol i que hagen sigut admeses en les llistes del procés selectiu per a cobrir les places d’oficial d’obres i jardineria de l’ajuntament.

Després d’haver fet pública en el tauler d’anuncis la llista de les persones admeses i excloses tant en el procés de selecció per a cobrir 4 places d’oficial d’obres com en el procés de selecció per a cobrir 1 plaça d’oficial de jardineria, i després d’haver anunciat la data de la prova de requisit lingüístic del nivell B1 de valencià, l’Ajuntament vol informar del canvi de data d’aquesta prova:

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir les 4 places d’oficial d’obres i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta  Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se dijous que ve, 21 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Les persones que hagen sigut admeses en el procés selectiu per a cobrir la plaça d’oficial de jardineria i que no hagen aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, hauran de personificar-se divendres que ve, 22 de setembre, a les 9.00 hores en la casa consistorial, avinguda Blasco Ibañez, 51, per a realitzar la prova de nivell.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board

borsa de treball, Montserrat