Skip to main content

Llistat de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a cobrir 4 places d’oficial d’obres i 1 d’oficial de jardineria; i convocatòria per a la prova de nivell B1 de valencià.

El Tribunal acorda fer públiques en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis la llista de persones admeses i excloses tant en el procés selectiu per a cobrir 4 places d’oficial d’obres, com en el procés selectiu per a cobrir 1 plaça d’oficial de jardineria.

A més, l’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos i que no han aportat el títol del nivell B1 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, perquè es personen a la casa consistorial, avinguda Blasco Ibáñez, 51 el dia 21 de setembre a les 9.00h per a realitzar la prova de nivell B1 de valencià.

Podeu consultar la informació de manera més detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board