ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Dilluns 15 de juny entrem en la fase 3

A partir de dilluns 15 de juny, entrem en la Fase 3 de la desescalada.

✅ Aquestes son les principals novetats:

✅ Es permeten reunions d’un màxim de 20 persones respectant la distància de seguretat.

✅ És obligatori utilitzar mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure o tancats d’ús públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat d’almenys dos metres.

✅ Les terrasses amplien el seu aforament al 75 % i els serveis de taula queden al 50 %, preferentment amb reserva prèvia. Recuperen la barra sempre que es garantisca una distància mínima de seguretat de dos metres entre persones usuàries.

✅ Obertura de parcs infantils en la via pública.

✅ Està permés desplaçar-se lliurement per les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

✅ El comerç detallista i de prestació de serveis pot obrir al 75 % de l’aforament els seus locals.

✅ Fi de les franges horàries per a tota la població.

✅ La comitiva de soterrar es restrigeix a un màxim de 50 persones. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, en cada moment, de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75% del seu aforament.

El Decret de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la C. Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, el podeu consultar en l’enllaç: https://bit.ly/2zAp4JU

Participa en el pacte de les alcaldies pel clima i l’energia

El municipi de Montserrat es va adherir al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, amb data 28 de març de 2014. El Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per mitjà d’actuacions de mitigació relacionades amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com definir les actuacions d’adaptació que ens porten a aconseguir l’objectiu desitjat.

A través d’aquest portal es posen a disposició per a consulta pública, els documents del Pacte de les Alcaldies de l’Ajuntament de Montserrat:

Es poden fer comentaris i propostes al pacte utilitzant la següent adreça de correu electrònic: mromero@etresconsultores.com 

La piscina i les instal·lacions esportives obrin portes

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament ha aprovat un Protocol d’obertura i ús de les instal·lacions esportives i recreatives. En ell s’estableixen les mesures higièniques, les normes d’ús i els protocols de seguretat que se seguiran. Podeu consultar el protocol en l’enllaç: https://bit.ly/3dEw7ip

Quant a la piscina pública municipal, que obrirà portes el 13 de juny, a banda de les normes actuals (enllaç: https://bit.ly/2XQp69R), s’han afegit de noves (enllaç: https://bit.ly/2YlUyM7) per a adaptar-la a la situació provocada per la COVID-19.

Per a entrar a la piscina, s’haurà de demanar cita prèvia amb un dia d’antelació, i sols es podrà reservar un torn per dia. Qui acudisca sense reserva, podrà entrar si l’aforament no està complet. L’horari de reserva serà de 10:30 a 13:30 i de 15:30 a 19:00, de dilluns a diumenge. El telèfon de reserva és el 661687721. Les persones amb discapacitat reconeguda superior al 33% tindran preferència en la reserva amb 48 h d’antelació.

Hi haurà un aforament màxim de 100 persones i els espais del recinte i de la piscina tindran limitat l’ús. S’haurà de signar una declaració responsable (podeu descarregar-vos-la en l’enllaç: https://bit.ly/3f8yzPm), els menors d’edat hauran de dur-la signada per qui tinga la seua tutoria legal. Podeu descarregar-vos-la en l’enllaç.

Els torns d’ús de la piscina seran de matí de 10:00 a 14:00, i de 15:00 a 20:00, i l’accés serà gratuït.

Qui vulga entrar-hi haurà de seguir unes normes d’higiene, podeu consultar-les en l’enllaç.

Quant a les instal·lacions esportives, com el gimnàs, el frontó, la pista de pàdel i les activitats complementàries, tindran aforament limitat i s’haurà de respectar les mesures higièniques i de seguretat. Per a més informació, contacteu al telèfon 677 812 327.

Participa en l’enquesta sobre l’Escola d’Estiu

Amb l’objectiu de fomentar la conciliació i la corresponsabilitat, des de la Regidoria d’Educació, Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Montserrat llancem una enquesta no vinculant per tal de saber la quantitat de famílies interessades en el servei d’escola d’estiu municipal d’aquest any.

En cas de poder realitzar-se, l’escola d’estiu tindria lloc al municipi, de l’1 al 31 de juliol, de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 13.30 h.

En tot moment, el servei s’ajustarà a les directrius de seguretat que marquen les autoritats.

Si t’interessa, fes clic a l’enllaç (https://forms.gle/NkQmPU9bFdaGrVL57) i emplena el qüestionari. Hi ha de temps per respondre des de hui fins al dilluns 15 de juny.

Llista definitiva i formalització de matrícula EIM

Ja s’ha publicat la llista definitiva d’alumnat admés a l’Escola Infantil Municipal en el tauler d’anuncis de la seu electrònica. https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

Per a formalitzar la matrícula s’ha de presentar la documentació de manera presencial entre el 9 i el 17 de juny. S’haurà de demanar cita prèvia a l’EIM de 9.00 a 13.30 h al 962 999 837.

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

1 Fotocòpia de la targeta SIP del xiquet o xiqueta.

1 Fotocòpia de la cartilla de vacunació.

2 Fotografies en format carnet, cada foto amb el nom i cognoms de la xiqueta o xiquet escrit per darrere.

1 Fotocòpia del primer full del compte bancari que acredite la titularitat del compte.

Procés selectiu agent de la Policia Local en propietat

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 0277/2020 de 12/02/2020 les bases i la convocatòria per a cobrir en propietat una plaça d’agent de Policia Local (Categoria Agent) Grup C Subgrup C1 Escala Administració Especial Subescala Serveis Especials Categoria Agent Classe Policia Local i els seus auxiliars; es dóna compte que el text íntegre d’aquestes s’han publicat en el BOP núm. 40 de 27/02/2020, i en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament [https://www.montserrat.es] portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de
l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Malgrat la publicació al BOE del dia 18/03/20, la suspensió a causa de l’estat d’alarma del còmput de terminis obliga a que els vint dies d’obertura per a presentar sol·licituds es compten quan es torne a la normalitat, cosa que es publicitarà.

Serà a partir de dia 1 de juny, quan es reprenen els terminis administratius, i fins el 29 de juny, quan ja es podrà fer la sol·licitud físicament a l’ajuntament o a qualsevol altre registre permés.

S’ha publicat al Tauler d’anuncis de la Seu electrònica l’anunci amb la llista de persones que han de realitzar l’entrevista personal i el dia i l’hora de la mateixa.

Modificació del calendari fiscal 2020

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020 per a canviar els terminis tant en període voluntari com executiu, així com el pagament derivat dels acords d’ajornament i fraccionament, en atenció a les dificultats que la situació excepcional de l’estat d’alarma provocat per la COVID-19.

CALENDARI FISCAL EXERCICI 2020

Del 7 de febrer al 30 de juny de 2020

  • Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxa de llicència de gual permanent

De l’1 de juliol al 4 de setembre de 2020

  • Primer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Taxa de recollida de fem domiciliari
  • Taxa de recollida de fem dels comerços

Del 7 de setembre al 9 de novembre de 2020

  • Segon termini de l’impost de béns immobles urbans

Del 10 de novembre de 2020 al 15 de gener de 2021

  • Tercer termini de l’impost de béns immobles urbans
  • Impost de béns immobles rústics
  • Impost d’activitats econòmiques

Dilluns 1 de juny entrem en fase 2

Consulta les novetats i recorda: usa mascareta, mantín les distàncies i la higiene.

✅ Contacte social
Màxim 15 persones reunides i mantenint la distància de seguretat (2 m) i la higiene.

✅. Bars i restaurants
Es pot consumir dins del local: amb aforament limitat al 40%, sols assegut a taula i amb cita prèvia preferiblement. No es pot consumir en barra.
Es continua consumint en les terrasses amb un aforament limitat al 50% de taules, separades per 2 metres entre elles.
No obriran bars d’oci nocturn i discoteques.

✅. Mobilitat
Es permet la circulació per tota la província.
Un mateix vehicle pot anar ple si les persones conviuen juntes. En altre cas, sols poden anar dos persones per fila i amb màscara.

✅. Residències
Es permet visitar-les amb cita prèvia.

✅. Biblioteques, museus, teatres i cinemes
Obrin amb el màxim del 30% d’aforament, però la Biblioteca de Montserrat no tindrà encara consulta en sala fins a nou avís.

✅. Centres i parcs comercials
Reobrin amb aforament limitat al 40%.
Les persones majors de 65 anys tindran un horari especial.

✅. Esport i passeig
Desapareixen les franges horàries, excepte la reservada a majors de 70 anys: entre les 10:00 i 12:00, i les 19:00 i 20:00.

✅. Platges
S’obrin amb aforament restringit, mesures de distanciament i higièniques.

✅. Culte
L’aforament augmenta al 50%.

➕ Informació: https://bit.ly/2zP9xpv

Mesures per a impulsar l’economia a Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat ha pres una sèrie de mesures per a impulsar l’activitat econòmica a Montserrat motivades per la situació d’emergència generada amb la crisi sanitària de la COVID-19 que està afectant greument el poble.

Durant l’any 2020, l’Ajuntament no cobrarà la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. A més, tampoc no es cobrarà la taxa d’entrada a la piscina municipal, que enguany tindrà aforament limitat i s’establiran torns d’accés.

S’han aprovat també unes ajudes al comerç minorista per a facilitar-li el compliment de les obligacions empresarials, el manteniment de l’activitat i l’ocupació, i esmorteir així la reducció dràstica d’ingressos que ha patit. Quan es puguen sol·licitar les ajudes, informarem adequadament.

L’Ajuntament reprén l’atenció presencial

Les oficines municipals tornen a atendre presencialment la població a partir dimarts 26 de maig.

L’horari d’atenció serà de 8:30 a 14:30. L’entrada a l’Ajuntament es farà pel Saló de Plens, on es demanarà torn. Hi haurà un aforament màxim de 10 persones.

L’entrada a les oficines es farà de manera individual. La màscara és obligatòria i hi haurà guants i gel hidroalcohòlic.

 Les visites al personal tècnic es faran amb cita prèvia.

L’agent de desenvolupament local atendrà dimarts i dijous presencialment, Cadastre atendrà divendres presencialment.

Ajuntament de Montserrat - © 2020