ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Dia Nacional sense Joc d’Atzar

Dia Nacional sense Jocs d’Atzar

Al nostre municipi, disposem de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de la Mancomunitat de la Ribera Alta (UPCCA), un servei que dona resposta i adopta les mesures adequades per a la prevenció de les addiccions promocionant una cultura saludable i una millora del benestar social en la família, en l’escola i en el poble en general.

Així doncs, i amb motiu del Dia Nacional sense Jocs d’Atzar que es commemora el 29 d’octubre, l’Ajuntament i la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta llancen la campanya «Els jocs d’atzar #TENENTRUC» amb la qual es pretén donar visibilitat a un problema que ha despertat forta alarma social, el risc que suposa jugar i l’agressiva que pot ser aquesta pràctica per a la salut de la persona que juga i les conseqüències per a la seua família i entorn.

En la campanya, que es realitza principalment en xarxes socials, apareixen les cinc formes més comunes de joc que pot acabar en un procés de ludopatia o joc patològic; aquestes són els jocs d’apostes presencials i en línia, les apostes esportives, els abonaments de benvinguda, el pòquer en línia i les màquines escurabutxaques.

Tots sabem que l’adolescència és el període de major risc en l’inici de comportaments addictius -com ho demostren casos que podem tindre ben a prop- i que la prevenció és un factor essencial per a evitar-ho. Per això, la UPCCA, al costat de l’Ajuntament, llança la campanya «Els jocs d’atzar #TENENTRUC» amb la finalitat de sensibilitzar sobre els riscos dels jocs d’atzar.

Jocs als quals s’accedeix cada vegada a una edat més primerenca i que són d’alta disponibilitat perquè des de qualsevol telèfon intel·ligent poden fer apostes i jugar en línia a qualsevol joc d’atzar, la qual cosa disminueix la seua percepció de risc sobre aquest tema perquè viuen les pèrdues i els guanys com un joc de mòbil, però amb fortes conseqüències: primer conseqüències econòmiques per a passar després a conseqüències laborals, acadèmiques i familiars.

A mesura que els jocs d’atzar es converteixen en una part important de l’oci habitual dels i les joves, l’edat a la qual comencen a jugar és cada vegada menor. Segons la Direcció General d’Ordenació del Joc, l’edat d’inici en els jocs d’atzar és als 14 anys, i el volum més gran de jugadors i jugadores es troba en la franja entre els 18 i els 35 anys.

Anticipant aquesta problemàtica des de la UPCCA, dins dels diferents programes de prevenció que porta a terme la UPCCA al municipi, ja està treballant informant i sensibilitzant sobre aquesta problemàtica. De l’estudi que s’ha fet després de l’aplicació del programa LUDENS a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat que s’ha portat a terme en els diferents instituts de la Ribera Alta, podem inferir que el 62,1 % dels i les menors de 18 anys relata haver jugat a algun joc d’atzar durant els últims mesos, d’entre els quals, les apostes esportives i les quinieles són les més freqüents.

D’entre els que juguen, el 22,6 % manifesten entre un i tres criteris de joc patològic del DSM-5, mentre que el 2,8 % mostren quatre o més criteris (que és la xifra utilitzada per al diagnòstic de joc patològic). S’han trobat diferències significatives quant a gènere, tant en freqüència de joc com en incidència i vulnerabilitat al joc patològic, i són els homes els més afectats. Els resultats obtinguts posen en relleu que, a pesar que el joc és una activitat que està prohibida en menors d’edat, aquesta no és infreqüent en ells.

No obstant això, si preguntem a l’alumnat del municipi que cursa secundària si les escurabutxaques en línia, la ruleta o les apostes esportives són bones o dolentes, tothom respondrà que, per descomptat, són dolentes. Però llavors, per què juguen?

Hi ha dues grans raons per les quals la majoria dels i les adolescents (hi ha més xics jugadors que xiques) que proven els jocs d’atzar, repeteixen. Una és per a guanyar diners, l’altra per l’emoció. 

Aquesta emoció és molt perillosa perquè quan una persona juga, succeeix una cosa molt més complexa que el simple risc de perdre una certa quantitat de diners o la possibilitat de guanyar un altre punt: s’activa en el nostre cervell el circuit de recompensa, igual que s’activa quan consumim qualsevol tipus de droga.

El risc o la incertesa de guanyar o perdre són coses per les quals el nostre cervell genera molt de plaer, incitant-nos a repetir aquesta mateixa acció en el futur. Això és, sens dubte, l’inici d’una addicció. Ara bé, què passa quan repeteixes?, i si tornes a jugar?, què succeeix quan acostumes el teu cervell a aquestes quantitats tan grans de reforç immediat? Doncs que les conductes, les relacions, les expectatives que ja no et proporcionen plaer deixen d’omplir-te, i s’ha de repetir la conducta de jugar i així successivament.

Les persones amb problemes amb el joc es poden mostrar apàtiques, distants amb la seua família i amistats, poden descurar les seues responsabilitats i deixar moltes activitats que abans els motivaven. Es mostraran callades sense donar mostres d’allò que els inquieta, o els causa problemes amb familiars o amistats (conducta adolescent on n’hi haja, la qual cosa pot dificultar la detecció de qualsevol problema).

En cas que la família descobrisca el que li passa a la persona en qüestió, li costarà acceptar ajuda. Per això és molt important que la família estiga alerta a qualsevol canvi que li resulte estrany, i sobretot que siga un model de comportament en aquest tema.

Davant de qualsevol dubte sobre el tema, o bé per necessitat d’informació i assessorament, podeu contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament o posar-se en contacte amb la UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta telefonant al 962 414 142.

Recorda: Si no jugues, sempre guanyes.

Convocatòria del Ple ordinari d’octubre

El dijous 29 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d’octubre del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Expedient 6772/2020. Aprovació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la bonificació de I’CIO per Declaració d’Especial Interés o Utilitat Municipal de les construccions, instal·lacions o obres.
 3. Expedient 3253/2020. Aprovació de l’expedient administratiu de fitació a instància del Sr. Yuste, entre parcel·la municipal i parcel·les de la seua propietat.
 4. Expedient 6932/2020. Cessió gratuïta de l’ús de part de les instal·lacions de l’edifici de la Casa de la Cultura a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport perquè l’alumnat assistisca a classe, finalitat educativa curs Escolar 2020/21.
 5. Expedient 1044/2018. Aprovació de l’expedient del preu just de l’expropiació per ministeri de llei sol·licitada pel Sr. César Moreno Campos, dels terrenys cedits a l’Ajuntament per a la construcció del nou CEIP, ubicats en el polígon 22, parcel·la 719.
 6. Expedient 5969/2020. Aprovació de la ratificació del Decret de l’Alcaldia 1400/2020, de 21 de setembre, sobre l’extinció del conveni subscrit amb l’AER per a la recollida selectiva d’olis usats.
 7. Expedient 3728/2020. Aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-973, de 29/06/2020. Sol·licitud de subvenció a AVFGA.
 8. Donar compte d’assumptes diversos.
 9. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes de setembre de 2020.
 10. Expedient 5421/2020. Donar compte de l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2021.
 11. Expedient 815/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 12. Expedient 1705/2019. Donar compte de la Certificació d’Obra núm. 11. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Programa Edificant.
 13. Expedient 1705/2019. Donar compte de la Certificació d’Obra núm. 12. Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Programa Edificant.
 14. Expedient 6950/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat (3r Trimestre 2020).
 15. Expedient 6951/2020. Donar compte del càcul de període mitjà de pagament a proveïdores de les administracions públiques (3r Trimestre 2020).
 16. Expedient 6630/2020. Donar compte del cost efectiu dels serveis del municipi de Montserrat a l’exercici 2019.
 17. Expedient 6954/2020. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del pressupost. Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa. 3r trimestre 2020.
 18. Precs i preguntes.

Convocatòria de Ple extraordinari per a octubre

Dilluns 5 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència, amb motiu de l’inici d’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació del dipòsit de Mont-rosat.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Expedient 6308/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2020 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d’inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.
 2. Expedient 6305/2020. Aprovació de l’inici de l’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servei d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.

S’inicia la campanya de vacunació contra la grip

El Centre de Salut de Montserrat i l’Ajuntament de Montserrat informen que dilluns 5 d’octubre començarà la Campanya de Vacunació de la Grip, qui vulga demanar cita pot fer-ho a través del telèfon 962 980 000, amb l’aplicació GVA + salut o des de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

La campanya està dirigida principalment a la població major de 65 anys, persones amb malalties cròniques, dones embarassades i personal de serveis públics essencials.

La vacunació es realitzarà en un dispositiu organitzat conjuntament entre l’Ajuntament de Montserrat i el Centre de Salut, en el C/ Mestre Serrano, prèvia cita en l’agenda de vacunació.

L’horari serà de 09:45-10:45 i de 13:00-13:50.

Davant qualsevol dubte, contacte amb el seu metge/metgessa, pediatra o infermer/infermera a través del telèfon del Centre de Salut.

Recorden que s’ha de mantindre la distància de seguretat, respectar els aforaments dels locals i l’ús de la mascareta.

Informa’t com demanar cita prèvia en els enllaços:

La Regidoria d’Esports condiciona les instal·lacions del Carrer de la Pilota de Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat a través de la Regidoria d’Esports continua les accions de millora del carrer de la pilota amb la col·locació d’una nova lona protectora per a milorar la visibilitat dels jugadors i jugadores, la pintura i la neteja del carrer, i l’adquisició d’uns coixins per a millorar la comoditat dels espectadors i espectadores.

També s’ha aprovat un protocol d’obertura del recinte que permet l’assistència de públic amb un aforament limitat a 79 persones per partida i es regulen les mesures necessàries a fi de garantir la seguretat.

L’agència de promoció del valencià municipal (AVIVA Montserrat) ha col·laborat amb la campanya «La nostra pilota, la nostra llengua», gràcies a la qual s’ha fet una tria de lèxic que representa la importància que tenen les expressions i els termes del joc de la pilota valenciana per a la nostra llengua. Aquest vocabulari s’ha plasmat en els coixins que s’han adquirit per al carafal.

Les cartes de bars i restaurants de Montserrat es digitalitzen i incorporen el valencià

La supervivència de l’ésser humà depén de la seua capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies i el sector de l’hostaleria de Montserrat ha fet un gran esforç d’adaptació a les mesures higièniques i de seguretat necessàries per a preservar la salut de la seua clientela front a la COVID-19.

L’Ajuntament de Montserrat ha volgut facilitar el compliment d’aquestes mesures i des de la seua Agència de Promoció i Ús del Valencià se’ls ha oferit la possibilitat de disposar de les cartes de menjars en format digital mitjançant un codi QR per a evitar el contagi amb l’intercanvi de cartes.

Els codis QR són una manera ràpida, directa i higiènica d’accedir a la carta de menjars, begudes i postres d’un bar o restaurant per mitjà de l’escaneig de codis QR amb el telèfon mòbil.

Segons el model de telèfon mòbil, es pot escanejar directament des de la seua càmera com si es fera una foto, o sinó descarregant-se qualsevol aplicació gratuïta que escanege codis QR.

Els hostalers i hostaleres que han volgut s’han posat en contacte amb AVIVA Montserrat a través del seu correu aviva@montserrat.es i li han facilitat la seua carta per a poder ser adaptada gratuïtament al nou format.

La carta ha sigut digitalitzada, se li ha incorporat la versió en valencià, si no la tenia, i s’ha creat el codi QR corresponent. S’han repartit 50 adhesius amb el codi QR per a les taules i un cartell per a la porta amb les instruccions d’ús a cada bar o restaurant.

Com moltes altres mesures higièniques motivades per la COVID-19, les cartes digitals han vingut per a quedar-se, ja que els dispositius mòbils ofereixen molts avantatges: poder consultar la carta des de casa abans d’anar al bar, actualitzar fàcilment preus i menjars, estalviar paper, i el més important: evitar el contagi de la COVID-19.

D’altra banda, el fet de poder consultar les cartes en valencià és una demanda de la població que ja va ser atesa per gran part del sector de l’hostaleria de Montserrat gràcies a la campanya de l’Ajuntament «En valencià, més a gust» de l’any 2014. En aquesta nova ocasió s’han incorporat nous bars i restaurants que fins ara no oferien aquesta possibilitat.

A més, se’ls ha repartit el material de senyalística en valencià de la campanya «Retolar en valencià, senyal d’identitat» que es tracta d’una caixa que inclou 7 plaques adhesives, on posa «Magatzem», «Prohibit fumar», «Privat», «Lavabos», «Hòmens», «Dones», «Adaptat», «WI-FI debades», una altra amb les inscripcions «obert – tancat» i l’horari; i els adhesius a doble cara d’«Espenteu – Estireu» i «Endavant, l’atenem en valencià».

En total han sigut huit locals els que disposen d’aquest nou servei: La Fonda Xinesa, El Tossal, La Picaeta, El Musical, La Barraqueta, L’Antic Mesó, i pròximament s’incorporarà El King Doner Kebab i William & Henry.

Si tens un local i vols adaptar la teua carta al format digital, posa’t en contacte amb aviva@montserrat.es

Comença l’Escola d’Estiu virtual!

Enguany ens quedem a casa per vacances, però no per això hem de renunciar a viatjar i divertir-nos. Utilitzarem la nostra imaginació! 

Aquest estiu la Regidoria d’Educació, Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Montserrat posa en marxa l’Escola d’Estiu Virtual, un recurs gratuït en línia per a xiquets i xiquetes, amb activitats diàries per fer i gaudir. 

Participa en la volta al món des de Montserrat i realitza cada dia una activitat diferent! Aprendrem curiositats sobre els països que visitem i realitzarem treballs manuals, experiments, jocs i moltes coses més!

Cada dia es farà una proposta d’activitat que serà publicada al web www.escolavirtual.montserrat.es i es quedaran disponibles per a la consulta en línia.  Les propostes tenen diverses dificultats, per tal d’adaptar-se a edats diferents. No és necessari inscriure-vos-hi. 

Esperem que ho passeu molt bé en aquest viatge virtual! 

Preservem la veu de la gent major

El Ple de l’Ajuntament de Montserrat ha signat un protocol de col·laboració amb la Mancomunitat de la Ribera Alta per a digitalitzar el seu patrimoni.

Arran de la pandèmia que estem patint, s’ha fet més evident que mai la necessitat de preservar la memòria col·lectiva de les nostres persones majors. Per això una de les primeres actuacions d’aquesta col·laboració ha sigut la de difondre, conservar i dinamitzar l’Arxiu de la Paraula Viva de Montserrat.

Aquest Arxiu creat per l’Agència de Promoció del Valencià Municipal, AVIVA Montserrat, en col·laboració amb l’Arxiu municipal, tracta de preservar la memòria oral dels habitants de Montserrat a través d’entrevistes a persones majors nascudes a Montserrat. Les primeres entrevistes ja han sigut digitalitzades pel Departament de Digitalització del Patrimoni de la Mancomunitat i podeu veure un resum en l’enllaç: ps://riberana.es/val/ficha?idPatrimonio=46.

Les entrevistes i una transcripció estaran disponibles en el web de Riberana. Es tracta d’un repositori digital de patrimoni de la Ribera Alta, creat per a la conservació digital, la posada en valor cultural i turístic, i la difusió per a consulta universal, del patrimoni dels municipis de la comarca de la Ribera Alta.

Mentre que les entrevistes completes es conservaran en el nostre arxiu digital municipal http://montserrat.es/actualitat-i-informacio/arxiu-digital-municipal/.

L’Ajuntament signa un conveni amb Callejeando Contigo

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Montserrat, amb la finalitat de preservar la salut pública, i controlar i mantindre la sanitat de les colònies felines que hi ha al nostre poble, ha signat un conveni amb l’Associació Callejeando Contigo, que actualment s’encarrega de manera altruista d’alimentar i preservar la salut de felins, perquè aplique el mètode CES (Captura-Esterilització-Solta) a Montserrat.

Aquest mètode consisteix a capturar l’exemplar, esterilitzar-lo per a evitar noves camades, marcar-lo amb un tall xicotet en l’orella per a assegurar-se que ja ha sigut operat, desparasitar-lo internament i externament, i tornar-lo de nou a la seua zona, ja que són animals amb un fort marcatge territorial.

Els i les membres de l’Associació alimenten, cuiden i controlen la salut de les colònies. Ho fan de forma segura, de fet la Policia Local supervisa dita activitat, ja que solament pot alimentar els animals la persona que tinga el carnet d’alimentador o alimentadora de colònies felines.

L’objectiu d’aquest mètode és aconseguir l’estabilització de la població felina, així com una millora en la sanitat animal, evitant d’aquesta manera llocs insalubres i riscos de sanitat pública. Amb aquest control, es pretén també millorar el benestar dels membres de cada colònia, perquè així no tenen la necessitat de buscar menjar en les cases ni en contenidors; hi ha una baixada notable de les baralles entre mascles, i desapareixen els maulits nocturns, que són conseqüència del zel per a aparellar-se.

La Regidoria ha considerat una necessitat aquesta tasca, tant per una qüestió legislativa com per millorar el benestar veïnal i animal. I és per això que informa de les accions que estan realitzant-se, ja que a més d’estar afavorint la qualitat de la salut de les colònies, estan en procés de canvi en algunes d’elles per a desplaçar-les a zones més tranquil·les, per la millora tant per al veïnat com per als animals.

Prompte instal·laran uns menjadors adaptats que faciliten que els animals puguen menjar sense ocasionar molèsties al terra, i demanem que no es lleven els que estan de forma provisional, ja que es pot estar interferint en el canvi d’una colònia o captura d’algun exemplar per a ser operat, a més d’ocasionar un augment en el cost per a l’alimentador o alimentadora que compra el menjar.

A més, la Regidoria informa que si algun veí o veïna té interés en col·laborar-hi, s’ha de posar en contacte amb l’Associació per a poder donar-se d’alta com a alimentador o alimentadora.

Ajuntament de Montserrat - © 2020