Skip to main content

L’Ajuntament de Montserrat programa deu activitats culturals en valencià per a 2024

L’Ajuntament de Montserrat té programades deu activitats culturals exclusivament en valencià per a este 2024, més enllà d’altres bilingües com el Taller ‘Shhcúchame’ o el Taller de Meditació.

A més, des que el nou equip de Govern va aconseguir l’alcaldia el passat 1 de desembre -i fins a la data-, s’han dut a terme sis activitats culturals en esta mateixa llengua.

“Fomentem l’ús del valencià i això es reflecteix en el número d’actes que tenim programats en este idioma al llarg d’enguany”, ha explicat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat. “Però no sols això, la gran majoria d’activitats que organitzem des de qualsevol departament de l’Ajuntament es duen a terme en valencià.Per exemple, el recent lliurament de premis de la campanya ‘Bon Profit’, complint així els pactes amb l’AVL”, ha assegurat.

Es compleix així amb l’acord que té establit amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) respecte a les activitats que s’organitzen anualment.

Segons este pacte, el 60% d’actes que l’Ajuntament du a terme ha de ser en valencià, una xifra que fins i tot se supera.

Quant a la resta d’activitats previstes, segons marca el conveni amb l’AVL, un 20% ha de ser en castellà i un altre 20% en una altra llengua estrangera, com l’anglés o el francés.

Convocatòria de Plenari Ordinari

Dijous dia 29 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de febrer.
Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 2. Expedient 1280/2024.Modificació de l’ordenança reguladora de Bon Govern i Convivència Ciutadana per derogació de l’article 29. 
 3. Expedient 1611/2024. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
 4. Expedient 1391/2024. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2024 
 5. Expedient 1969/2024. xpedient sobre modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
 6. Expedient 1779/2024. Conveni de col·laboració amb ADECCO FORMACIÓ S.A per a l’execució del projecte #Bretxa Digital dirigit a la “Millora de les capacitats digitals dirigit a la ciutadania resident en la Comunitat Valenciana”.
 7. Expedient 1947/2024.Conveni amb ECOVERY RECYCLING CENTER, S.L. per a la prestació i el foment del servei de recollida i reutilització d’oli domèstic usat en l’àmbit del municipi de Montserrat.
 8. Expedient 1077/2024. Declaració de Bé Immaterial d’Interés Cultural la “Prova i Entrà” dels festejos Taurins a Montserrat.
 9. Expedient 1431/2024.Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) enfront dels riscos concrets que ens afecten: PAM d’incendis forestals i PAM sísmic de Montserrat.
 10. Expedient 1802/2024. Declaració Institucional de la FVMP en commemoració del 8 de març, Día Internacional de la Dona. Genèric
 11. Expedient 1780/2024. Moció presentada pels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a declarar l’any 2024 com a any ESTELLÉS A MONTSERRAT.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 839/2024. Donar compte de l’informe sobre l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa. – 4t TRIMESTRE 2023- 
 2. Expedient 840/2024. Donar compte de l’informe 04/2023 de Tresoreria-Intervenció sobre el Compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra La Morositat – 4T TRIMESTRE 2023 – 
 3. Expedient 841/2024. Donar compte del Càlcul del Periode Mitjà de Pagament a Proveïdors – 4t TRIMESTRE 2023 – 
 4. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de gener de 2024. 
 5. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener i 9 de febrer de 2024. 

C) PRECS I PREGUNTES 

17. Precs i preguntes.

Ix a licitació la gestió del bar de la piscina municipal

S’ha obert el concurs públic per a adjudicar la gestió del bar de la piscina municipal de Montserrat.

El contracte tindrà una durada de dos anys, més altres dos prorrogables. El valor total aproximat del mateix és de 8.000 euros, 2.000 per any.

Les persones interessades poden presentar les seues ofertes de manera presencial en l’ajuntament fins el 7 de març a les 14 hores. Consulta tota la informació ací.

Finalitza la Fase 1 dels treballs de millores en les infraestructures d’aigua potable de Montserrat  

Este dimecres es va dur a terme la formalització de l’acta de recepció de les obres corresponent a la Fase 1 de les millores en les infraestructures que donen aigua potable a Montserrat, cosa que significa que s’ha posat fi a les primeres actuacions realitzades per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), per a millorar el sistema de proveïment d’aigua potable del municipi.

Així doncs, a la formalització de l’acta, va assistir l’alcalde de la localitat, Sergio Vilar, acompanyat de la regidora d’Hisenda, Serveis públics, Sanitat i Dona, Laura Sanjuan, i del tècnic del departament d’Urbanisme i Infraestructures, Eloi Blasco, a l’estació de Picassent, lloc on es troba la bomba que potabilitza l’aigua.

Entre les accions que s’han dut a terme es troba la millora i ampliació de l’estació de bombament de l’aigua i l’adequació del depòsit de Monterosado. De la mateixa manera, s’ha regularitzat i sectoritzat la canonada existent de fosa dúctil entre l’estació de Picassent i els punts de lliurament de Montserrat, els quals s’han habilitat.

En este sentit, la fase 2 d’estes obres, que encara està en marxa, permetrà que estes infraestructures arriben fins a les poblacions de Montroi i Real.

Així, es posa fi “a la necessitat de comptar amb un sistema que subministre aigua potable de manera eficient a la nostra ciutadania”, comenta l’alcalde de la localitat, després de mostrar-se satisfet d’estos avanços: “solucionem una reivindicació del municipi des de fa vint anys”, conclou Vilar.

Inscripcions obertes per al taller de muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg localitzat

Montserrat oferirà del 4 al 6 de març un taller de muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg localitzat obert a tota la ciutadania.

La formació s’impartirà en el saló d’actes de la Casa de la Cultura per part del Centre Experimental Agrari de Carcaixent, que pertany al Servici de Transferència de Tecnologia de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Les inscripcions poden realitzar-se a través d’este formulari o acudint a l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de 12 a 14 hores.

El taller comptarà amb tres sessions, que es duran a terme en horari de vesprada pels tècnics en reg Ricardo Bellver i Paulino Sotos. Pots consultar el programa complet ací.

Montserrat rep 8.864,84 euros per a la prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Montserrat ha sigut beneficiari de nou de les ajudes REACCIONA 2023, subvencions de la Diputació de València destinades, en este cas, a la Gestió Forestal Sostenible i la Prevenció d’Incendis Forestals.

L’ajuda rebuda ascendeix a 8.864,84 euros. D’estos diners que es gestionaran, 5.318,90 euros es destinaran a treballs de prevenció d’incendis forestals i 3.545,94 euros, a la compra de ferramentes, maquinària i complements per a estes tasques.

A Montserrat continuem treballant per a cuidar i protegir les nostres muntanyes.

Biotrituradora a la disposició de la ciutadania

Posem una biotrituradora a la disposició de les persones que necessiten tractar residus d’activitats agrícoles i de jardineria.

Cada persona podrà utilitzar la màquina un màxim de dos dies consecutius i, per a poder fer ús d’ella, s’haurà d’haver superat el curs de formació impartit semestralment (entre abril i octubre) per l’ajuntament.

La sol·licitud d’utilització de la biotrituradora es realitzarà mitjançant un escrit presentat en el registre d’entrada, a través del telèfon 962 988 000 o del correu electrònic biotrituradora@montserrat.es.

Consulta la resta de normes d’ús ací.

Convocatòria de Plenari Ordinari

Este dijous dia 25, a les 20 hores en el saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de gener.

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2685/2023. Aprovació proposta d’acord sobre protecció de la Legalitat
Urbanística parcel·la ubicada en el Carrer del Llentiscle núm. 6 (Col. Canyada Primal III
(UE-C01) del Terme Municipal de Montserrat i referència cadastral
7520103YJ0671N0001GM

3. Expedient 382/2024. Aprovació, si escau, sobre la moció presentada pels grups
municipals PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a l’adquisició del solar emplaçat en l’avda.
Jaume I número 2.

4. Expedient 221/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de formular la sol·licitud
d’ajuda per a l’actuació de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon
industrial les Valletes de Montserrat. Anualitat 2024 (IVACE).

5. Expedient 1735/2019. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de designació de
responsable davant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT).

B) ACTIVITAT DE CONTROL
6. Expedient 821/2023. Gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Montserrat i la Diputació de València, en màteria tributària, imports acumulats durant
l’exercici 2023.

7. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de desembre de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 28 de
desembre de 2023 i la del 19 de gener de 2024.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES
10. Precs i preguntes.

Montserrat rep 10.625 euros de la Diputació de València

L’Ajuntament de Montserrat ha sigut un dels beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2023 -en la Modalitat A-, subvencions de la Diputació de València destinades a la instal·lació d’energies renovables a edificis i equipaments municipals.

En concret, la quantia concedida al municipi ascendix als 10.625,00 euros. Amb estos diners es finançarà el 85% de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum energètic al bar del poliesportiu municipal. Un projecte el pressupost total del qual és de 12.500,00 € (IVA inclòs).

Un pas més al capdavant per fer del nostre poble un lloc més sostenible.