ValenciàSpanishEnglishFrench

L’Ajuntament signa un conveni amb Callejeando Contigo

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Montserrat, amb la finalitat de preservar la salut pública, i controlar i mantindre la sanitat de les colònies felines que hi ha al nostre poble, ha signat un conveni amb l’Associació Callejeando Contigo, que actualment s’encarrega de manera altruista d’alimentar i preservar la salut de felins, perquè aplique el mètode CES (Captura-Esterilització-Solta) a Montserrat.

Aquest mètode consisteix a capturar l’exemplar, esterilitzar-lo per a evitar noves camades, marcar-lo amb un tall xicotet en l’orella per a assegurar-se que ja ha sigut operat, desparasitar-lo internament i externament, i tornar-lo de nou a la seua zona, ja que són animals amb un fort marcatge territorial.

Els i les membres de l’Associació alimenten, cuiden i controlen la salut de les colònies. Ho fan de forma segura, de fet la Policia Local supervisa dita activitat, ja que solament pot alimentar els animals la persona que tinga el carnet d’alimentador o alimentadora de colònies felines.

L’objectiu d’aquest mètode és aconseguir l’estabilització de la població felina, així com una millora en la sanitat animal, evitant d’aquesta manera llocs insalubres i riscos de sanitat pública. Amb aquest control, es pretén també millorar el benestar dels membres de cada colònia, perquè així no tenen la necessitat de buscar menjar en les cases ni en contenidors; hi ha una baixada notable de les baralles entre mascles, i desapareixen els maulits nocturns, que són conseqüència del zel per a aparellar-se.

La Regidoria ha considerat una necessitat aquesta tasca, tant per una qüestió legislativa com per millorar el benestar veïnal i animal. I és per això que informa de les accions que estan realitzant-se, ja que a més d’estar afavorint la qualitat de la salut de les colònies, estan en procés de canvi en algunes d’elles per a desplaçar-les a zones més tranquil·les, per la millora tant per al veïnat com per als animals.

Prompte instal·laran uns menjadors adaptats que faciliten que els animals puguen menjar sense ocasionar molèsties al terra, i demanem que no es lleven els que estan de forma provisional, ja que es pot estar interferint en el canvi d’una colònia o captura d’algun exemplar per a ser operat, a més d’ocasionar un augment en el cost per a l’alimentador o alimentadora que compra el menjar.

A més, la Regidoria informa que si algun veí o veïna té interés en col·laborar-hi, s’ha de posar en contacte amb l’Associació per a poder donar-se d’alta com a alimentador o alimentadora.

La Policia informa de la seua actuació davant ocupacions d’immobles

La Policia Local de Montserrat ha elaborat un informe respecte de la seua actuació davant supòsits de delictes lleus d’usurpació, en el qual informa de la diferència que hi ha entre quan s’ocupa un immoble que no és considerat domicili i que normalment pertany a entitats bancàries, i quan s’ocupa un immoble amb violència o intimidació, o es tracta d’una violació de domicili. En el primer cas, la pena és d’una multa, mentre que en els altres, és molt superior segons el Codi Penal vigent.

Quan la policia presencia un d’aquests delictes, ha de diferenciar entre si es tracta d’un delicte flagrant o un delicte consumat i, per tant, l’habitatge ha esdevingut domicili. En el primer cas, la policia ha d’actuar perquè no es consume el delicte, però es troba amb la dificultat de provar que els han vist ocupant l’habitatge i la de trobar testimonis directes que vulguen declarar.

A més, es troben amb la dificultat afegida que hi ha ocupants que no es volen identificar, i com que es troben dins del que se suposa que ja és el seu domicili, la llei els empara.

Per a finalitzar l’actuació, la Policia es posa en contacte amb el departament de gestió tributària i cadastral municipal, i amb l’autoritat judicial perquè es tramite el procediment corresponent.

En l’enllaç podeu consultar l’informe corresponent.

L’Arxiu Municipal de Montserrat se suma a la campanya ‘Els Nostres Arxius’ de l’AAV

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, l’Associació d’Arxivers i Arxiveres Valencians va impulsar la campanya en línia «Els nostres Arxius», per a donar a conéixer els arxius valencians a tota la comunitat arxivística, organitzacions, usuaris i societat en general.

L’Arxiu Municipal de Montserrat s’ha sumat a aquesta iniciativa per a donar a conéixer què són els nostres arxius: les seues principals característiques, quins serveis presta, quins són els fons documentals que conté, entre d’altres informacions.

Podeu consultar la fitxa informativa del nostre arxiu ací:

L’Ajuntament analitzarà les aigües residuals i el clavegueram per a detectar Coronavirus

L’Ajuntament de Montserrat i Global Omnium han signat un conveni per a diagnosticar de manera primerenca l’evolució de la malaltia a través del control analític de les aigües residuals del municipi. Per a això es realitzaran mostres setmanals tant en el nucli urbà com a les urbanitzacions del terme municipal.

El SARS-GOAnalytics és un mètode pioner – validat per IATA-CSIC- capaç de determinar quantitativament el nombre d’unitats genòmiques del virus que provoca la COVID-19 presents per litre d’aigua i, per tant, d’establir la corba de l’epidèmia després de fer un mostreig de dades i anàlisi. La seua metodologia permetrà anticipar-se a alguns dels indicadors a l’ús i creuar les dades amb uns altres que recapta Sanitat per a sumar informació i fer una foto més perfecta de la progressió o de la reculada de la pandèmia en terres valencianes.

El coronavirus deixa un rastre genètic (ARN) que es manté en el cos de les persones infectades durant 20 dies. Aquest ARN és expulsat mitjançant els excrements i altres mètodes de secreció, amb el qual arriba a les xarxes de sanejament des del primer dia de la infecció, encara que el o la pacient ni tan sols tinga símptomes o sàpia que té la malaltia, és a dir, que no tinga símptomes.

Global Omnium disposa de la capacitat per a realitzar anàlisis quantitatives de material genètic de SARS-CoV2 en l’aigua de les xarxes de sanejament. Els seus laboratoris col·laboren des d’octubre de 2017 amb el CSIC, any en què van signar un acord per a la detecció de virus infecciosos en aigües residuals sota el programa: «Detecció de virus infecciosos (NoV GI, NoV GII i HAV) en aigües residuals i regenerades». Des de llavors s’ha aprofundit en la metodologia per a identificar aquest tipus d’elements patògens i ha col·laborat en la detecció de la pandèmia.

Convoctòria del Ple ordinari de juny

El dijous 25 de juny, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes de juny del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 3166/2020. Adhesió al programa Edificant. Segona fase de la refrigeració del CEIP Evaristo Calatayud.
 3. Expedient 2819/2020. Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Alzira, Benifació, Carcaixent, Càrcer, la Pobla Llarga i Montserrat en matèria de dinamització juvenil i temps lliure.
 4. Expedient 3064/2020. Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Mancomunitat de municipis de la Ribera Alta per a la digitalització del patrimoni.
 5. Expedient 3211/2020. Moció de l’Ajuntament de Montserrat (València) per a defensar els drets de les persones LGTBI pel dia de l’orgull.
 6. Expedient 3256/2020. Moció per a instar al Govern autonòmic sobre la creació d’un Pla per a reduir la bretxa digital i d’aprenentatge.
 7. Donar compte d’assumptes diversos.
 8. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i l’acta de la Junta de Govern del mes de maig de 2020.
 9. Precs i preguntes.

L’Ajuntament oferirà Escola d’Estiu al mes de juliol

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà al mes de juliol Escola d’Estiu per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 18 fins al 23 de juny a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzarà les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola d’Estiu de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà el 25 de juny la llista provisional d’alumnat admés, i s’obrirà un període de reclamacions del 26 al 29 de juny. La publicació de la llista definitiva es farà el 30 de juny.

El pagament de la matrícula es farà per transferència bancària, una vegada publicada la llista definitiva d’admissó el dia 30 de juny, i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

La documentació que s’haurà d’aportara és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que treballen presencialment, si és el cas, tots dos, progenitors o progenitores, o el progenitor o progenitora en el cas de família monoparental.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací: https://bit.ly/2BevkY9

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

1) És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 10 anys si no es respecta la distància social, i seguir les mesures d’higiene i seguretat previstes a les normes de funcionament de l’escola.

2) No podrà assistir a l’Escola d’Estiu cap alumne o alumna que tinga símptomes compatibles amb la COVID-19 (febra, tos o dificultat respiratòria); que haja donat positiu en COVID-19 els darrers 14 dies, o que haja estat en contacte estret amb algun cas positiu en COVID-19 els 14 dies anteriors, i és obligatori informar a les persones responsables de l’activitat sobre açò.

3) Les famílies vigilaran l’estat de salut i prendran la temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l’alumnat tinguera febre o símptomes compatibles amb COVID-19, no haurà d’assistir al centre, però sí que s’ha de notificar i contactar amb el centre de salut.

4) L’alumnat que pertany a grups vulnerables o conviuen amb una persona vulnerable per edat, embaràs o per patir afeccions mèdiques anteriors (hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió), sí que poden participar en l’activitat, sota la responsabilitat de les famílies. Fet que faran constar per escrit amb una declaració responsable o mitjançant la presentació d’informe mèdic que certifique l’autorització a la participació.

5) En el cas que durant el període d’activitats un alumne o alumna inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o ho detecte el personal de l’Escola d’Estiu, se’l portarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumne o l’alumna, i una altra per a la persona adulta que el o la cuide fins que arriben el progenitor, la progenitora, el tutor o la tutora.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

1. A qui va dirigida? L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

2. En quina data tindrà lloc? De l’1 al 31 de juliol.

3. Quin horari tindrà? De 9 a 13.30 hores. No hi haurà ni escola matinera ni menjador.

4. Què val? Té un preu de 80 euros.

5. On es fa? Tindrà lloc al centre educatiu del carrer d’Alfredo Garcia, número 30. 

6. Què faran? No hi haurà jocs d’aigua. Hi haurà activitats de tallers plàstics, entre d’altres.

7. On puc apuntar el meu fill/a? A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

8. On ho he de pagar? El pagament de la matrícula es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el dia 30 de juny, al número de compte següent: ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament, per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

9. Com es farà la selecció d’alumnat?

Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

10. Tinc encara dubtes, què faig? Consulta’ls al telèfon: 962 999 837.

IMPORTANT: La llista definitiva d’admissió i exclusió la teniu al tauler d’anuncis de la seu electrònica: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Ara més que mai, dona sang, salva vides

La donació de sang organitzada pel Centre de Transfucions en col·laboració amb l’Ajuntament, tindrà lloc el dia 23 de juny, de 17 a 21 hores, a la Llar de la Gent Major situada al carrer Major, número 19. La ubicació no serà l’habitual, per tal d’extremar la seguretat per la COVID-19.

Recorda que les sales de donació de sang són espais segurs, a elles acudeixen persones sanes i solidàries que donaran. L’equip de professionals que cuiden extremaran les mesures d’higiene i d’autocura donada la situació.

Si has tingut en els últims 14 dies anteriors a la donació febra o afeccions respiratòries, no acudisques a donar sang.

Per a qualsevol dubte, pots informar-te en el telèfon gratuït 900 300 555.

Xarrada per a la participació en punts violetes

La Regidoria d’Igualtat informa que a través de l’Agència d’Igualtat i Convivència de la Mancomunitat de la Ribera Alta, s’han organitzat dues xarrades sobre els Punts Violeta amb la finalitat d’oferir una visió sobre la violència de gènere que permetrà col·laborar amb el Punt Violeta municipal quan es reprenguen les festes o esdeveniments populars en el nostre poble.

Teniu obertes les dues inscripcions a les sessions següents que es faran durant el mes de juliol en línia mitjançant la plataforma Cisco WebEx:

1. Aproximació a la violència de gènere. La realitat que ens envolta. (Inscripció oberta fins el 26 de juny)
2. Sobreviure a la VG des de la seua mirada. (Inscripció oberta fins el 22 de juliol)

Podeu inscriure-vos en l’enllaç:  https://diversitat.manra.org/formacio-ajuntaments-2020/ 

A continuació teniu la resposta als dubtes que poden sorgir-vos:

A quines persones va dirigida la formació?

A la població en general.

Fins a quin dia puc inscriure’m?

En l’enllaç  https://diversitat.manra.org/formacio-ajuntaments-2020/  podeu consultar les dates i horaris disponibles.

Cal realitzar la inscripció com més prompte millor per a poder escollir una data que s’adapte a les possibilitats de cada persona.

Quina durada té?

S’ha establert una hora de durada (45 minuts de xerrada + 15 minuts de debat) que ja inclou la presentació, l’exposició de continguts i el temps de preguntes o resolució de dubtes.

Com podré accedir a la formació? He de descarregar-me alguna aplicació?

Amb anterioritat a la data de realització rebreu un correu electrònic on es detallaran els passos a seguir. No obstant això, facilitarem un enllaç des d’on es podrà accedir fàcilment sense necessitat de descarregar-se cap aplicació.

No obstant això, per a qualsevol dubte o aclariment respecte d’açò, poseu-vos en contacte pels canals habituals de la Mancomunitat, a través de l’adreça electrònica igualtat@manra.org o del telèfons 616 736 676 – 962 414 142.

S’obri la inscripció als cursos de natació

La Regidoria d’Esports ha programat cursos de natació i aquagym per a aquest estiu en la Piscina Pública Municipal de Montserrat per a persones adultes.

La inscripció als cursos de natació s’inicia dilluns 15 de juny, i és exclusivament telemàtica. S’accedirà al procediment a través de la seu electrònica https://montserrat.sedelectronica.es/info.4

Els cursos de juliol tindran lloc del dia 30 de juny al 30 de juliol, i els d’agost del dia 3 d’aquest mes fins a l’1 de setembre. Es dividiran en dos torns: matí de 9 a 10 hores, i vesprada de 20 a 21 hores, els dilluns, dimecres i dijous.

Cursos d’aquagym

D’altra banda, per als cursos d’aquagym, la inscripció es farà al gimnàs municipal i tindran lloc durant els mesos de juliol i agost, i l’horari serà:

 • dilluns, dimecres i divendres, a les 14:10
 • dimarts i divendres, a les 20:00

L’últim dia per a apuntar-vos al primer curs d’aquagym és el 27 de juny.

Dilluns 15 de juny entrem en la fase 3

A partir de dilluns 15 de juny, entrem en la Fase 3 de la desescalada.

✅ Aquestes son les principals novetats:

✅ Es permeten reunions d’un màxim de 20 persones respectant la distància de seguretat.

✅ És obligatori utilitzar mascareta en la via pública, espais a l’aire lliure o tancats d’ús públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat d’almenys dos metres.

✅ Les terrasses amplien el seu aforament al 75 % i els serveis de taula queden al 50 %, preferentment amb reserva prèvia. Recuperen la barra sempre que es garantisca una distància mínima de seguretat de dos metres entre persones usuàries.

✅ Obertura de parcs infantils en la via pública.

✅ Està permés desplaçar-se lliurement per les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

✅ El comerç detallista i de prestació de serveis pot obrir al 75 % de l’aforament els seus locals.

✅ Fi de les franges horàries per a tota la població.

✅ La comitiva de soterrar es restrigeix a un màxim de 50 persones. Les vetles podran realitzar-se en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim, en cada moment, de 50 persones en espais a l’aire lliure o de 25 persones en espais tancats, siguen o no convivents, i sempre que no se supere el 75% del seu aforament.

El Decret de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la C. Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, el podeu consultar en l’enllaç: https://bit.ly/2zAp4JU

 • 1
 • 2
 • 5

Programes d'ocupació

Ajuntament de Montserrat - © 2020