Skip to main content

Deixant un poc a banda la història i entrant ja en l’època actual, hem vist com durant aquesta dècada dels 90 s’ha produït un augment d’habitants, que d’alguna manera ha trencat la constant demogràfica que havíem tingut com a xifra fixa durant aquest segle XX.

L’any 1990, Montserrat comptava amb 2.523 habitants, quasi la mateixa xifra que hi havia a començament de segle. Aquesta era la xifra que havíem tingut com a fixa, variant molt poc d’uns anys a altres, a excepció del període 1918 i anys següents, que com a conseqüència de les defuncions produïdes per la gran epidèmia de grip (La Gran pandèmia de grip durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 1918) i una baixada de la taxa de natalitat, es va reduir la població en un 13%.

Segons l’última dada aprovada per l’Institut Nacional d’Estadística, a 1/1/2008, a Montserrat hi ha 6.089 habitants. Aquest increment no es deu a un augment de naixements, encara que sí que puga tindre importància l’esperança de vida, la raó principal ha estat el flux de població immigrant, tant nacional com estrangera.

Els factors d’influència que han donat origen a aquest moviment de població són:

  • La consolidació de diverses urbanitzacions i la proliferació de nombroses edificacions disseminades, que fan que aquest municipi compte amb un potencial d’habitatge elevat.
  • La millora de les xarxes de carretera que redueix el temps de distància a l’àrea metropolitana de València.
  • Aspectes de tipus social i econòmic de tipus molt divers.