Skip to main content

Demografia

Paral·lelament a aquest procés social i econòmic, durant la segona meitat del segle XVIII, té lloc la primera ampliació del nucli urbà. Comencen a construir-se cases al voltant del camí llavors principal, València-Real, i així apareper a iniciar la centúria ixen els carrers de l’Església, el Major i el de València. A finals de segle es forma el carrer del Pòsit,del XIX amb la consolidació del carrer de Sant Antoni i la plaça Nova

L’any 1786 té lloc en aquesta població el Cens de Floridablanca, que descriu Montserrat de la manera següent:

TOTAL HABITANTS 797
Població activa: Lauradors 50
Jornalers 120
Artesans 5
Rector 1
Amb fur militar 1
Empleats amb sou del rei 1

En el Diccionari geogràfic, històric i estadístic de Pascual Madoz, també podem trobar la seua referència a Montserrat, quan l’any 1845 diu:
«Lloc amb Ajuntament i diòcesi de València, partit judicial de Carlet, situat a la falda occidental d’un muntanyeta a l’esquerra del riu Juanes o Magre. El baten tots els vents, el seu clima és sa. Té 80 cases, inclosa la de l’Ajuntament i la presó, escola de xiquets, a la qual en concorren 40 i una altra de 30 xiquetes d’assistència, església parroquial i un cementeri ventilat als afores del poble. Té 282 veïns, 1.171 ànimes i 171 contribuents».

Evolució demogràfica de la població de Montserrat
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.523 2.578 2.771 2.762 2.958 3.157 3.364 4.091 4.921 6.089 6.784 7.133 7.301 7.202 7.231 7.295 7.419 7.583