ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Renovació de la xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada de la Mangrana. Montserrat (València)

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, ha concedit a l’Ajuntament de Montserrat una ajuda econòmica de 80.000,00 euros, en la convocatòria de subvencions per a la millora del cicle integral de l’aigua de l’estratègia Reacciona, per a l’execució del projecte de “Renovació de xarxa d’aigua potable existent en la Partida Canyada de la Mangrana. Montserrat (València)” amb un pressupost de 118.525,13 euros.

Reacciona és un pla de la Diputació de València que, mitjançant diferents línies de subvencions, pretén ajudar els municipis de la província en la mitigació, l’adaptació i l’educació climàtica. El seu objectiu és contribuir a transformar els municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic.

L’objecte de la convocatòria per a la millora del cicle integral de l’aigua en l’exercici 2022, té com a finalitat pal·liar la greu situació en la qual es troben determinades infraestructures a causa de la falta d’inversió i renovació dels últims anys.

La Diputació de València concedeix una subvenció de 39.880,93 euros a l’Ajuntament de Montserrat per al pagament de la quota del Consorci Provincial de Bombers

L’Àrea de Medi Ambient de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, ha concedit una subvenció directa de 39.880,93 euros a l’Ajuntament de Montserrat, per a cobrir el pagament de la quota del Consorci Provincial de Bombers de València, que han d’abonar tots el municipis amb una població inferior a 20.000 habitants, pels serveis prestats en 2022.

CASTELL DELS ALCALANS

En el DOGV núm. 9429 de data 16/09/2022 es va publicar la Resolució de 13/09/2022 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, en la qual es concedia una subvenció de 28.000,00 euros per a l’execució de les obres definides en el projecte Estudi arqueològic i Consolidació Arquitectònica tram meridional de la Lliça i Torre Celoquia del Castell dels Alcalans

Aquestes obres amb un pressupost total de 40.000,00 euros (IVA inclòs) formen part dels treballs de documentació i neteja del Castell que van iniciar-se l’any 2066 com a pas previ a la posada en valor definitiu del jaciment que és Bé d’Interès Cultural.

L’Ajuntament de Montserrat es trasllada a la Masia de Sant Josep

L’Ajuntament es trasllada a la Masia de Sant Josep. A partir de dilluns 14 de novembre l’atenció al públic es prestarà a l’avinguda Blasco Ibáñez número 51 de Montserrat.

La Masia de Sant Josep o del Daurador és un edifici de mitjan segle XIX, construït aproximadament entre 1860 i 1875, tot i que la primera referència documental al respecte és de l’any 1879. En aquell moment, el propietari era Jorge Llombart, daurador de sants. La masia va albergar una gran explotació agrícola amb quantitat de jornalers, la casa tenia una almàssera d’oli i una de vi.

La propietat va anar passant de pares a fills fins que en maig de 2004 va ser venuda i posteriorment abandonada. Catalogada Bé de Rellevància Local, l’Ajuntament la va adquirir a finals de l’any 2017 i en va fer una primera rehabilitació amb una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana dins del programa 2014-2020; amb ajudes destinades a projectes locals d’actuació de les entitats Locals per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de Patrimoni Cultural Valencià, i ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València.

L’any 2021 es van començar les obres de rehabilitació i adequació de l’edifici i el seu entorn perquè acollira les dependències de l’Ajuntament de Montserrat. Un cop finalitzades les obres ha arribat el moment del trasllat. Al llarg de tota aquesta setmana s’ha anat organitzant la mudança per departaments i el proper dilluns 14 de novembre començarem l’atenció a la ciutadania des del nou edifici: la Masia de Sant Josep en l’avinguda Blasco Ibáñez, 51.

Esperem que aquest canvi contribuïsca a millorar el servei oferit al poble i recordeu, l’Ajuntament és la casa de tots.

VIII Certamen Literari de Montserrat. Encetem una nova edició

El pròxim 31 d’octubre, s’obrirà el termini per començar a lliurar les obres que participaran en la huitena edició del Certamen Literari de Montserrat en les categories de:

Relat curt (valencià), Relat curt (castellà), Quadern de viatge (valencià/castellà), Microrelat (valencià/castellà) i Poesia Urbana (valencià/castellà).

Cal fer els enviaments al correu certamen@montserrat.es.

L’últim dia per a fer l’enviament serà el 30 de novembre a les 24.00 hores.

Castell dels Alcalans

Com ja vam informar en juny, l’Ajuntament de Montserrat ha rebut una ajuda econòmica en règim de concurrència competitiva de 4.000,00 euros en el marc del programa REACCIONA 2021 de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València referida a la gestió i conservació d’espais naturals.

Es continua amb l’elaboració de la documentació que permetrà que el  CASTELL DELS ALCALANS siga declarat PARATGE NATURAL MUNICIPAL i, aviat, estarà enllestida.

Els paratges naturals municipals són zones amb especial valor natural d’interès local i aquesta declaració tindrà molts avantatges, com ara:

a) La conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que han motivat la seua declaració.

b) La posada en valor i ús sostenible d’aquests valors, que contribuirà al desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.

c) L’ús públic de l’entorn, compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi ordenat del mitjà, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.

II edició del taller d’audició musical, “Shhcúchame!”

Al Saló d’actes de la Casa de la Cultura el pròxim 30 de setembre us esperem per donar inici a la segona edició del projecte de divulgació musical a través de l’audició comentada de les principals obres de la història de la música.

Es tracta d’un projecte formatiu, gratuït, dirigit a qualsevol públic amb inquietud per aconseguir un major gaudi de l’audició de les grans obres mestres de la música seguint una pedagogia activa, dinàmica i creativa.

Bernardo Mora-Fandos

Professor i director musical

Titulat superior de flauta

Llicenciat en Història i Ciències de la Música

Activitat GRATUÏTA però cal inscripció enviant un correu electrònic a cultura@montserrat.es aportant un telèfono mòbil i nom complet.

CALENDARI DE LES SESSIONS (de 19.00 A 20.30 hores):

30 de setembre, 2022.

21 d’octubre, 2022.

25 de novembre, 2022.

23 de desembre, 2022.

27 de gener, 2023.

24 de febrer, 2023.

24 de març, 2023.

28 d’abril, 2023.

26 de maig, 2023.

23 de juny, 2023.

Montserrat ofereix al veïnat un informe meteorològic del 13 d’agost de 2022

L’Ajuntament de Montserrat posa a la disposició de la ciutadania un informe meteorològic amb les dades recollides el passat 13 d’agost de 2022 en la xarxa d’estacions meteorològiques instal·lades en el terme de Montserrat.
Aquest document es pot consultar i descarregar en l’enllaç següent:

Informe meteorològic del 13 d’agost del 2022 (pdf)

Quan té lloc un episodi així, es produeixen danys materials que la ciutadania reclama a les companyies d’assegurances. És llavors quan aquestes contrasten les reclamacions rebudes amb les dades d’informes meteorològics.
Amb aquestes dades, la ciutadania pot orientar-se a l’hora de gestionar les reclamacions amb les companyies asseguradores.

I Concurs de QUICHE

BASES DEL I CONCURS D’ELABORACIÓ DE QUICHES DE MONTSERRAT

L’Associació Germans de Montserrat junt a l’Ajuntament de Montserrat, organitza el I Concurs d’elaboració de QUICHE de Montserrat, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 𝟏𝟔 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 DE 2022, a les 8.30 hores, al saló de Plens de l’Ajuntament (Pl. L’Església, 1, 46192 Montserrat).
Com a Comité d’Agermanament de l’administració local motserratera amb el poble de Dourdan (França), l’associació pretén donar difusió a la cultura culinària francesa a través del seu plat més típic, la quiche.
BASES:
1.- PARTICIPANTS.
El concurs està obert a tota persona major de 18 anys, amateur o professional que desitge concursar, de qualsevol nacionalitat que tinga el seu domicili habitual a la província de València.
Per a concursar els i Ies participants hauran de presentar una recepta d’elaboració pròpia (l’originalitat puntuarà més), d’estil i utilització d’ingredients lliures.

2.- PRESENTACIÓ
A través del correu electrònic a l’adreça: cultura@montserrat.es adjuntant EL FULL D’INCRIPCIÓ O EN SU DEFECTE al cos del correu la següent informació :
* Full d’inscripció:
o en el seu defecte el cos ha de contindre:
– El títol de la recepta
– Dades personals identificatives: Nom, cognoms, edat, telèfon, e-mail.
– Núm del DNI o passaport.
– Declaració responsable, de l’autoria de l’elaboració de la recepta presentada.
* Recepta: (SOLS ES PRESENTARÀ en cas de que els membres del jurat així ho sol·liciten per a la futura edició del llibre de receptes)
Que haurà de contindre:
– El títol de la recepta i la descripció d’aquesta, que s’explicarà detalladament en els formularis que s’adjunten a les bases (Annex II), redactant amb claredat tota la informació, pas a pas de la recepta amb la qual vol participar, contenint obligatòriament els següents apartats:
❖ Títol de la recepta
❖ Relació d’ingredients necessaris per a cada fase de l’elaboració de la mateixa
❖ Procés d’elaboració
❖ Recomanació d’emplatat
❖ Preu cost aproximat del plat

El termini de presentació serà el dia 15 de setembre a les 12.00 hores.
2.- CONCURS
El dia 16 de setembre a les 20.30 hores, els i les participants hauran de portar elaborada de casa la seua quiche per a entregar-la a l’organització que la exposarà al saló de Plens on els membres del jurat podran fer la degustació, que valorarà aspectes com: Sabor (5 punts), Presentació (5 punts), Creativitat (5 punts).
Hi hauran dos blocs de valoracions entre els que es farà la mitja aritmètica:
1. Degustació-autovaloració de la persona concursant.
2. Degustació-valoració dels membres del jurat.
El plat guanyador serà el que obtinga major puntuació i en cas d’empat, el jurat tornarà a votar entre els plats igualats per a decidir el guanyador.
La decisió del jurat serà inapel·lable i irrevocable.

3.- DOTACIÓ DEL PREMI
Es tracta d’un únic premi que està dotat econòmicament amb 200 €, que seran lliurats en el moment que el jurat fasa pública la seua resolució.

4.- CESSIÓ DE DRETS
a. Les persones participants concedeixen expressament als organitzadors una llicència no exclusiva, per a utilitzar, reproduir, transformar, comunicar públicament i distribuir els continguts, fotografies i resums que es publiquen de les receptes en la memòria del concurs, webs de la trobada i qualsevol altra publicació.
b. Així mateix, les persones participants autoritzen l’organització a divulgar el seu nom, i els cedeixen els drets de la seua imatge, per al seu tractament a través de qualsevol sistema i suport que permeta fixar, inserir, difondre, reproduir, divulgar, explotar i comunicar públicament els continguts obtinguts conjuntament amb la imatge de l’esdeveniment. Aquesta cessió no té cap mena de limitació geogràfica o territorial.
4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
En participar, les persones concursants, accepten sense reserva ni limitació, complir totes i cadascuna de les bases del present concurs.
Aquest concurs es podrà cancel·lar en qualsevol fase del mateix i els premis es poden declarar deserts atesa la quantitat i qualitat de les receptes presentades així com a qualsevol altra raó o causa d’incompliment de l’objecte i bases del concurs, a criteri de l’organització i el jurat.

Audiollibre (2016-2022) CERTAMEN LITERARI DE MONTSERRAT

CATORZE RELATS CURTS PREMIATS EN LES SET PRIMERES SEDICIONS DEL CERTAMEN

La VII edició del Certamen Literari de Montserrat presenta una novetat, la creació d’un audiollibre que conté 14 relats premiats corresponents a les categories de relat curt en valencià i relat curt en castellà d’aquestes set edicions, per tal de facilitat l’accés a les creacions literàries guardonades i finalistes de les persones amb alguna dificultat per a la lectura.

La veu és d’Elena Moles Durán, veïna de Montserrat.

Ajuntament de Montserrat - © 2023