Skip to main content

Tag: Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat compra el solar de l’Avinguda Jaume I per 620.000 euros

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat els tràmits per a la compra del solar situat a l’Avinguda Jaume I, on es realitza habitualment el mercat municipal, per un preu de 620.000 euros.

Es tracta d’un espai de 4.607 metres quadrats, que s’adquirirà a través de la gestió del Pla d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València.

“Després de mesos negociant, hem aconseguit comprar-lo per 620.000 euros, rebaixant en 55.000 euros la proposta inicial”, ha explicat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.

L’Ajuntament s’estalvia així més de 50.000 euros, que es podran destinar a fer front a altres despeses. A més, al passar a ser propietat municipal, tampoc haurà de fer front al lloguer que venia pagant mensualment fins ara.

“Pensem que és una molt bona oportunitat, perquè és un gran espai que destinar en un futur a infraestructures municipals”, ha apuntat l’alcalde.

Montserrat recapta més de 700 euros per a la investigació del càncer en la VI Carrera Benèfica de la Dona

Montserrat ha recaptat un total de 774,27 euros en la VI Carrera Benèfica de la Dona, que es destinaran a la investigació del càncer que impulsa l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

D’este total, 421,97 euros van arribar a través de les inscripcions en línia que es van realitzar en els dies previs a la carrera. La resta, 352,30 euros, es van recaptar eixe mateix dia.

La carrera es va celebrar divendres passat 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, i va comptar amb una àmplia participació de la ciutadania.

“Ens enorgulleix veure com la gent ha respost. Som un poble molt solidari i això es demostra en accions com esta”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat. “Hi va haver molta gent que eixe dia es va acostar per a col·laborar tot i que no va participar en la carrera”, ha apuntat Laura Sanjuan, regidora de la Dona. A més, ha convidat a tota la ciutadania a unir-se a la Junta Local de Lluita contra el Càncer, que s’ha creat recentment a la localitat.

Campanya de control de neteja de parcel·les

Mantindre un municipi net i segur és responsabilitat de tot el món. Per este motiu, l’Ajuntament de Montserrat està realitzant una campanya de control, amb la Policia Local, per a garantir que les parcel·les i la via pública dels nuclis de vivendes del nostre terme municipal estiguen netes i en condicions higièniques.

Segons l’ordenança de Bon Govern i Convivència Ciutadana, les infraccions que es detecten poden arribar a comportar una multa de 500 euros.

Convocatòria del Plenari Ordinari de març

Dijous dia 21 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de març. 

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 2196/2024. Aprovació de la proposta de modificació de l’ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic Local. 
 3. Expedient 1246/2022. Aprovació de la proposta de conveni de col·laboració amb la Societat Estatal Correos y Telégrafos S.A. per a la prestació de servicis de cobrament de tributs i altres ingressos de dret públic.
 4. Expedient 2096/2024. Aprovació de la proposta de conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Fundació Cibervoluntarios per al desenvolupament de formació per a l’adquisició de competències digitals a la ciutadania. 
 5. Expedient 2482/2024. Aprovació de la proposta d’acord de dies de festivitat local amb caràcter retribuït i no recuperables per a l’any 2025. Calendari Laboral 2025. 
 6. Expedient 2846/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 05/2024 per suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. 
 7. Expedient 2847/2024. Expedient de modificació de crèdits núm. 06/2024 per crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
 8. Expedient 2622/2024. Aprovació de la cartografia referida a la interfície urbà forestal del terme municipal de Montserrat. 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 2135/2024. Aprovació del Pla pressupuestari a mitjà termini 2025-2027. 
 2. Expedient 2616/2024. Donar compte de la Liquidació del Pressupost General de 2023 
 3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de febrer de 2024.
 4. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 29/02/2024 i la del 08/03/2024.
 5. Donar compte d’assumptes diversos. 

C) PRECS I PREGUNTES 

14. Precs i preguntes.

Actuacions de prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Montserrat va ser un dels beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2022, subvenció de la Diputació de València en matèria de prevenció d’incendis forestals.

S’han invertit 9.237,23 euros en tres motoserres i una desbrossadora i, a més, s’han realitzat actuacions en matèria de prevenció.

Seguim treballant per protegir el nostre entorn.

Compra de ferramentes per a la prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Montserrat ha adquirit tres motoserres i una desbrossadora gràcies a la gestió de REACCIONA 2022, subvenció de la Diputació de València en matèria de prevenció d’incendis forestals.

En total, s’han invertit 3.693,69 euros en esta compra, que permetrà millorar les actuacions de prevenció d’incendis.

Seguim treballant en la neteja de les nostres muntanyes per a evitar incidents.

Obert el termini per a participar en el IV Concurs d’Art Mural de Montserrat

Baix la temàtica ‘Montserrat, un poble familiar’, s’obri el termini per a participar en el IV Concurs d’Art Mural de Montserrat (CAMM) 2024, amb l’objectiu de fomentar l’art urbà.

Per a concursar s’ha de ser major de 18 anys i es pot fer tant de manera individual com en grup. Es poden presentar propostes fins el 26 de maig de 2024.

El concurs compta amb dos premis dotats econòmicament amb 1.800 i 1.500 euros. Les persones que resulten guanyadores es comprometen a executar el treball en murs adequats del municipi.

Pots consultar les bases completes ací.

Descarrega el full d’inscripció ací.

Participa en el I Concurs Internacional de Dones Compositores

S’obri el termini per a participar en el I Concurs Internacional de Dones Compositores, Premi Maria Theresa Von Paradis.

Per a concursar s’ha de ser major de 18 anys i cada participant només podrà presentar una obra. Les peces han de ser originals i inèdites.

El termini màxim per a participar és el 15 de juny de 2024 a les 12 hores. Es repartirà un únic premi dotat econòmicament amb 2.500 euros.

Pots consultar les bases completes del concurs ací.

Descarrega el full d’inscripció ací.

S’obri el termini d’inscripció per a l’Escola de Pasqua 2024

Inscriu-te a l’Escola de Pasqua Municipal! Vine a disfrutar del temps de vacances amb amistats i companys. Jocs, dinàmiques grupals, tallers de treballs manuals Pasquaencs i moltes més activitats. 

Enguany continua amb el seu doble objectiu de, per un costat, oferir una programació d’oci a la població més menuda, i per un altre costat, ajudar les famílies a poder conciliar la vida laboral i la familiar quan tanca l’escola per les vacances de pasqua. 

A qui va adreçada?

L’Escola de Pasqua està adreçada a xiquets i xiquetes de 0 a 12 anys. 

Els i les xiquetes de 0 a 1 anys que es vulguen inscriure han de ser alumnat de l’Escola Infantil Municipal de Montserrat durant aquest curs 2023/2024. 

On es fa?

Per als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys (alumnat de 1r cicle d’Infantil) es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal (c/ Alfredo Garcia, 30. Montserrat).

Per als xiquets i les xiquetes de 3 a 12 anys (alumnat de 2n cicle d’Infantil i Primària) es realitzarà al CEIP Evaristo Calatayud (c/ la Costera, 2. Montserrat).

Per exigències de la quantitat i les característiques de l’alumnat matriculat, el lloc de realització de l’Escola de Pasqua pot canviar. En aquest cas, s’avisarà a totes famílies de l’alumnat inscrit abans de l’inici de l’activitat. 

Quan tindrà lloc? 

L’Escola de Pasqua es realitzarà els dies 2, 3, 4 i 5 d’abril de 2024. 

Quin horari tindrà? 

L’horari de l’Escola de Pasqua és de 9.00 a 13.30 h. 

També hi ha servei de matinera, de 8.00 a 9.00 h. Servei de menjador, de 13.30 h a 15.30 h. I servei de ludoteca de 15.30 h a 17.00 h.

A què m’inscric? Quin preu té? 

Pots matricular-te en una d’aquestes 6 opcions: 

 • OPCIÓ 1: de 9.00 a 13.30 h. Inclou l’Escola de Pasqua. 40 euros.
 • OPCIÓ 2: de 8.00 a 13.30 h. Inclou el servei de matinera i l’Escola de Pasqua. 55 euros.
 • OPCIÓ 3: de 9.00 a 15.30 h. Inclou l’Escola de Pasqua i el servei de menjador. 90 euros. 
 • OPCIÓ 4: de 8.00 a 15.30 h. Inclou el servei de matinera, l’Escola de Pasqua i el servei de menjador. 105 euros. 
 • OPCIÓ 5: de 9.00 a 17.00 h. Inclou l’Escola de Pasqua, el servei de menjador i el servei de ludoteca. 120 euros. 
 • OPCIÓ 6: de 8.00 a 17.00 h. Inclou el servei de matinera, l’Escola de Pasqua, el servei de menjador i el servei de ludoteca. 135 euros.

Les persones interessades hauran de respectar els horaris establerts i les opcions ofertades. La matinera, el menjador i la ludoteca no es podran fer servir com serveis aïllats. 

Què faig per a inscriure’m i fer el pagament?

El període d’inscripció i pagament és del 4 al 10 de març a les 23.59 h, ambdós inclosos. No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini. 

Els passos a seguir són: 

 1. Realitzar el pagament dels serveis sol·licitats. Cal fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant en el concepte «nom i cognoms del xiquet o la xiqueta que es vol inscriure + Escola de Pasqua 2024». 
 2. Emplenar la sol·licitud d’inscripció. Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montserrat: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 Per al procés telemàtic caldrà fer servir un certificat digital. Cal fer una única sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vol inscriure.

Adjuntar documentació. Al tràmit telemàtic cal adjuntar una còpia del SIP de la xiqueta o xiquet que es vol inscriure i el justificant de pagament. En cas de no adjuntar aquest dos documents en el moment de la tramitació electrònica, el xiquet o xiqueta no es considerarà inscrit en l’activitat.

Totes les persones que completen correctament els 2 passos (pagament i sol·licitud telemàtica) dins del període establert, quedaran automàticament inscrites a l’Escola de Pasqua. No es publicarà cap llistat de persones admeses.

Abans del començament de l’Escola de Pasqua s’enviarà a les famílies un recull d’informació a tindre en compte per al bon funcionament de l’activitat. 

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.vacances@montserrat.es o telefonar al 661515053.

Activitat organitzada per l’Ajuntament de Montserrat i subvencionada pel «Pla Corresponsables» del Ministeri d’Igualtat, Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere.

Montserrat demanarà a la Generalitat Valenciana que la ‘Prova i Entrà’ taurina siga considerada Bé d’Interés Cultural

La corporació municipal de Montserrat ha aprovat per unanimitat sol·licitar al Consell que la ‘Prova i Entrà’ taurina del municipi siga considerada Bé d’Interés Cultural (BIC) de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de protegir esta festivitat.

Una moció que han secundat tots els grups polítics durant el Ple Ordinari corresponent al mes de febrer celebrat este dijous.

Per a la sol·licitud de declaración, el cronista oficial de Montserrat, Marcos Campos, ha elaborat un informe en el qual especifiquen els motius pels quals esta reconeguda festivitat de Montserrat ha de rebre esta consideració. En primer lloc, per la seua tradició i arrelament, ja que es tracta d’un festeig amb més de cent anys d’història, celebrat sempre durant les festes patronals. També pel seu coneixement i fama entre les celebracions de ‘bous al carrer’ que es realitzen a la Comunitat Valenciana i, finalment, pel seu simbolisme identitari, ja que es tracta d’un dels pilars fonamentals de la cultura de Montserrat.

“Iniciem ara el procediment per a demanar que este acte siga considerat BIC, la qual cosa ens permetrà protegir esta festa. És l’acte més important a nivell local dins dels festejos taurins que realitzem al llarg de tot l’any. Amb accions com esta, protegim la nostra cultura i la nostra identitat”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.