Skip to main content

Tag: Montserrat

Montserrat ofereix al veïnat un informe meteorològic del 13 d’agost de 2022

L’Ajuntament de Montserrat posa a la disposició de la ciutadania un informe meteorològic amb les dades recollides el passat 13 d’agost de 2022 en la xarxa d’estacions meteorològiques instal·lades en el terme de Montserrat.
Aquest document es pot consultar i descarregar en l’enllaç següent:

Informe meteorològic del 13 d’agost del 2022 (pdf)

Quan té lloc un episodi així, es produeixen danys materials que la ciutadania reclama a les companyies d’assegurances. És llavors quan aquestes contrasten les reclamacions rebudes amb les dades d’informes meteorològics.
Amb aquestes dades, la ciutadania pot orientar-se a l’hora de gestionar les reclamacions amb les companyies asseguradores.

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’agost

El dijous dia 25 d’agost de 2022, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Expedient 6170/2022. Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Local de Cremes.
 3. Expedient 1265/2022. Aprovació, si escau, de l’ordenança municipal reguladora de la Tinença d’animals a Montserrat.
 4. Expedient 6810/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de Crèdits. Expedient de modificació de crèdits núm. 23/2022 per crèdit extraordinari finançat amb nous o majors ingressos.
 5. Expedient 6796/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de Crèdits. Expedient de modificació de crèdits núm. 22/2022 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos.
 6. Expedient 6430/2022. Aprovació, si escau, de rectificació de error aritmètic. Contracte d’Obres: “Rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (Rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Edifici de l’Ajuntament de Montserrat (València)”.
 7. Expedient 7052/2022. Aprovació, si escau, del cessament del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Montserrat del Sr. Francisco Javier Martínez Navarro.
 8. Expedient 6359/2022. Donar compte de l’Informe de Tresoreria-Intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra la Morositat (2n Trimestre 2022).
 9. Expedient 6360/2022. Donar compte de càlcul del període mitjà de pagament a Proveïdors de les Administracions Públiques (2n Trimestre 2022).
 10. Expedient 6361/2022. Donar compte de l’informe sobre l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa (2n Trimestre 2022).
 11. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de juliol de 2022.
 12. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juliol de 2022.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

MONTSERRAT ACOLLIRÀ LA I FIRA DEL VERMUT & BLUES

Amb motiu del 50 Aniversari de la Cooperativa Agrovinícola de Montserrat, l’Ajuntament ha organitzat una fira del 26 al 28 d’agost carregada de música, bon ambient, gastronomia i, per descomptat, dels vins i licors identificatius de la nostra localitat. L’esdeveniment es durà a terme al carrer Dr. Marañón, des d’on els estands participants oferiran degustacions i begudes a preus molt populars. A més, s’instal·larà un escenari per on passaran grups representatius de la música blues de tots els temps i també hi haurà espais per a demostracions i show-cookings.

La Cooperativa Agrovinícola de Montserrat, per la seua banda, obrirà les portes de les seues instal·lacions per tal que tots els visitants i curiosos que vulguen apropar-se coneguen de primera mà les formes de treball d’aquesta entitat, i també els vins i licors que es presenten a la fira.

Precisament, l’organització ha volgut fer valdre en esta fira “la cultura del vermudet”, una beguda elaborada a partir d’un vi macerat amb herbes aromàtiques i altres productes i que, acompanyat d’un aperitiu, resulta gratificant a totes hores. El vermut és una beguda molt emprada en cocteleria, motiu pel qual l’organització prepara per a aquest esdeveniment el llançament d’un còctel amb el nom de la ciutat: “Montserrat”.

L’organització ha posat a la venda tiquets per valor de 7 euros que es poden adquirir ja en les diferents associacions del poble i que també es podran comprar en el recinte els dies de la celebració de la fira. Amb el tiquet s’obtindrà un got de cristall commemoratiu de la fira, dos begudes i tres tapes.

En aquest enllaç trobareu unes paraules de l’alcalde de Montserrat amb motiu de la celebració de la I Fira del Vermut & Blues: https://bit.ly/3QzPVYF

En aquest altre, les activitats programades: https://bit.ly/3K1xAkK

L’Arxiu Municipal de Montserrat rep una subvenció de la Conselleria de Cultura

L’Arxiu Municipal de Montserrat rep una subvenció de 678,64 € de la Conselleria de Cultura, destinada a la digitalització de la documentació històrica dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha vist tornat el 100% de la despesa realitzada en la digitalització de la documentació històrica amb una antiguitat superior a cinquanta anys.

Aquestes actuacions valoren el patrimoni documental de Montserrat. S’ha actuat sobre 17 documents, concretament Comptes de la «Comisión directora de las obras de la excavación que se está practicando en busca de agua en este término de Monserrat» de 1850 a 1851, Llibres d’Actes del Ple de 1932 a 1940 i 1960 a 1965,  i documentació relacionada amb Padró d’Habitants de 1930 a 1945, i s’han obtingut 1.934 imatges.

Aquestes ajudes econòmiques són molt importants per a l’Arxiu Municipal de Montserrat, ja que permeten realitzar unes actuacions imprescindibles per a garantir-ne la conservació, i per fer-lo accessible a tota la ciutadania, via internet, a través del Catàleg d’Accés Públic en Línia (OPAC) del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX).

El personal de l’Arxiu Municipal, Beatriz Mora Moya, tècnica del Servei d’Arxius de la Mancomunitat de la Ribera Alta, continuarà treballant en la preparació de documentació per a la seua posterior digitalització.

Convocatòria del Ple ordinari del mes de juliol

El dijous dia 28 de juliol de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància a través de la plataforma “Zoom”

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 6627/2020. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal de Montserrat.
 3. Expedient 6146/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2022 per crèdit extraordinari finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions.
 4. Expedient 6147/2022. Aprovació, si escau, de la proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2022 per suplement de crèdit finançat amb anul·lacions o baixes d’altres aplicacions i amb nous o majors ingressos sobre els previstos.
 5. Expedient 5968/2022. Aprovació, si escau, de diverses propostes d’aprovació relacionades amb el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Montserrat.
 6. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del Conveni entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.
 7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de juny de 2022.
 8. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de juny de 2022.
 9. Donar compte d’assumptes diversos.
 10. Precs i preguntes.

El 90% de la roba usada recuperada a Montserrat té una segona vida via reutilització i reciclatge

·         Humana n’hi recull més de 7 tones en el primer semestre i evita l’emissió de 43 tones de CO2.

·         Els recursos que genera l’entitat es destinen principalment a programes de cooperació al desenvolupament.

Juliol del 2022. La recollida selectiva i la gestió del residu tèxtil han permès recuperar més de 7 tones a Montserrat durant el primer semestre d’enguany per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo, l’equivalent a 29.000 peces de roba. El 90% tindran una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge, dos elements claus per a l’economia circular i la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat (ocupació verda). A més, aquesta gestió del residu tèxtil hi ha evitat l’emissió de 43 tones de CO2

L’entitat sense ànim de lucre n’ha recuperat 7.152 kg de gener a juny. El residu tèxtil (la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen) es deposita en els contenidors de fàcil accés, que es buiden periòdicament per a garantir un bon servei.

Les 29.000 peces de roba recuperades són emmagatzemades inicialment a la planta de transferència que Humana té a Torrent (València) i posteriorment es classifiquen a la planta de preparació per a la reutilització que té a l’Ametlla del Vallès (Barcelona). “El primer objectiu sempre és la reutilització perquè la peça més sostenible és la que ja s’ha fabricat i no té més costos ni impacte de producció; després, el reciclatge; per últim, quan no hi queda més remei, la valorització energètica o enviar-la a l’abocador”, afirma Rafael Mas, director de Projectes i Relacions Externes d’Humana.

“Agraïm de tot cor les donacions de la ciutadania, tanmateix encara queda molt camí per a recórrer”, afegeix Rafael Mas, “cada ciutadà es desfà anualment d’entre 20 i 30 kg de tèxtil, però en els municipis amb recollida selectiva no s’aconsegueixen els 5 kg de mitjana”.

A Espanya es genera anualment més d’un milió de tones de residus tèxtils; desgraciadament, només se’n recull una mica més d’un 10%. La resta es llança en altres fraccions i acaba finalment en un abocador. “La recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: gairebé el 60% se’n pot reutilitzar i el 32%, reciclar. Per això és important que es deposite en un contenidor de roba, perquè gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat sinó a la brossa”, asseguren des d’Humana.

Beneficis ambientals i socials

La reutilització del tèxtil contribueix a la lluita contra el canvi climàtic: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’hi evita l’emissió de 6,1 kg de CO2, segons un estudi de la Federació Humana People to People. Les més de 7 tones recuperades a Montserrat per Humana han evitat l’emissió de 43 tones de CO2.

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen principalment als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres.

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba depositada en els contenidors és la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

 • El 59% es destina a la reutilització: el 17% mitjançant les botigues de moda sostenible d’Humana i el 42% s’exporta, principalment a l’Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.
 • El 32% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaboren altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).
 • El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.
 • L’1% són residus que es destinen a valorització energètica.
 • El 6% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valoritzar energèticament i s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

Sobre Humana Fundación Pueblo para Pueblo

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i du a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia així com d’ajuda local i agricultura urbana al territori més proper. La seu central és a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i disposa de delegacions a Madrid, Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana i Galícia. L’entitat genera un lloc de treball indefinit a temps complet per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. Forma part de l’Asociación Española de Fundaciones, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, la Coordinadora Catalana de Fundacions, l’Associació de Moda Sostenible de Barcelona i la Federació Humana People to People. També és signatària del Pacte per a la Moda Circular.

Departament de comunicació Joan Carles Montes

Ordenança taxa de recollida de residus urbans i neteja viària – Consulta pública

L’Ajuntament de Montserrat, amb l’objectiu de millorar la participació ciutadana i seguint el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obri un període de consultes a la ciutadania previ a la modificació de l’Ordenança de recollida de residus urbans i neteja viària.

Durant 20 dies a comptar des de hui (12 de juliol), les persones, organitzacions i associacions que ho consideren oportú poden expressar la seua opinió al respecte de les qüestions següents:

a) La conveniència d’actualitzar l’ordenança actual.

b) Solucionar la problemàtica de la recollida conjunta de bioresidus d’origen domèstic i els generats per les activitats de poda o jardineria.

c) Solucionar la problemàtica del depòsit de residus procedents de les activitats de poda i jardineria a la via pública.

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte d’aquest tema (https://montserrat.sedelectronica.es/board).

Bibliopiscina de Montserrat

Torna la Bibliopsicina. De nou, aquest estiu, l’Ajuntament de Montserrat et convida a llegir en la piscina.

Aquest any es torna a instal·lar en la Piscina Municipal un punt de lectura on hi haurà llibres per a totes les edats, a més de revistes de viatges i altres curiositats.

Com funciona la Bibliopiscina? Tries el llibre que més t’agrade, el lliges i el tornes a la prestatgeria o… te l’emportes a casa. Enguany, com a novetat, pots endur-te a casa el llibre que hages escollit sense haver de tornar-lo a la Bibliopiscina ni a la Biblioteca. A més, els títols es renovaran i ampliaran al llarg de l’estiu, de manera que cada cop que vages a la piscina potser hi trobaràs alguna cosa nova per a llegir i per a endur-te a casa. Així podràs rellegir-lo sempre que vulgues o recomanar-li’l i, fins i tot, regalar-li’l als teus familiars o a les teues amistats.

Comparteix allò que t’agrada! Fes que els llibres circulen lliures fora de les prestatgeries de la Biblioteca.

El servei és totalment gratuït i està a l’abast de totes les persones usuàries de la piscina, perquè l’Ajuntament de Montserrat té la voluntat de fomentar la cultura i l’hàbit de la lectura entre tot el veïnat i les persones que ens visiten.

Si prefereixes seguir llogant llibres a la Biblioteca, et recordem l’horari d’estiu:

 • De dilluns a divendres
  • Matí de 10.00 h a 14.00 h
  • Vesprada – tancat.

Tens totes les opcions així que no t’ho penses i…

Aquest estiu, de nou, submergeix-te en la lectura!

Convocatòria del Ple ordinari del mes de juny

El dijous dia 30 de juny de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, NO s’admet la participació a distància.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Expedient 4592/2022. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Pla d’Igualtat entre Dones i Hòmens de l’Ajuntament de Montserrat.
 3. Expedient 3891/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de retirada de vehicles de la via pública.
 4. Expedient 4603/2022. Aprovació, si escau, de la modificació del Contracte de Gestió de Servei Públic (no prevista en la documentació que regeix la licitació) per reforç durant el període estival.
 5. Expedient 4954/2022. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits núm. 14/2022 per suplement de crèdit finançat amb nous o majors ingressos
 6. Expedient 5164/2022. Aprovació, si escau, de la proposta de felicitació pública d’un oficial i un agent de Policia Local.
 7. Expedient 5118/2022. Proposició per a l’aprovació, si escau, d’una operació de crèdit a tipus d’interés variable per import de 875.000 euros.
 8. Expedient 4802/2022. Donar compte del resum anual sobre el control intern a l’exercici 2021.
 9. Expedient 2366/2022. Donar compte de l’informe anual sobre control dels comptes a justificar i bestretes de Caixa Fixa de l’exercici 2021.
 10. Expedient 4768/2022. Donar compte de la remissió a la Sindicatura de Comptes d’informació sobre resolucions dictades en contra de les objeccions d’intervenció i anomalies d’ingressos de l’exercici 2021.
 11. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de maig de 2022.
 12. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de maig de 2022.
 13. Donar compte d’assumptes diversos.
 14. Precs i preguntes.

XVI TROBADA SOPAR QUINTES

Després de l’aturada a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, reprenem la Trobada de Sopar de Quintes.

Enguany tindrà lloc el dia 29 de juliol a les 22 hores en l’avinguda Jaume I. Estarà amenitzada per l’orquestra Mònaco, un Dj i un xou posterior.

El període per a inscriure’s-hi és el 27 de juny fins al 27 de juliol i les passes a seguir són:

 • Fer un ingrés d’1 € per cada assistent de la quinta en el compte número: ES49 2100 8533 4802 0003 1766 de CaixaBank (festers Montserrat)
 • Passar per l’Ajuntament, inscriure la quinta i aportar el justificant del pagament

Aquest any, com que en fa 3 que no se celebra el sopar, hi haurà 3 taules principals, les de les quintes del 70, 71 i 72.

Agraïm als festers i festeres la seua col·laboració en l’organització de l’acte.