ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Author: Aviva

CASTELL DELS ALCALANS

En el DOGV núm. 9429 de data 16/09/2022 es va publicar la Resolució de 13/09/2022 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de concessió de subvencions destinades a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, en la qual es concedia una subvenció de 28.000,00 euros per a l’execució de les obres definides en el projecte Estudi arqueològic i Consolidació Arquitectònica tram meridional de la Lliça i Torre Celoquia del Castell dels Alcalans

Aquestes obres amb un pressupost total de 40.000,00 euros (IVA inclòs) formen part dels treballs de documentació i neteja del Castell que van iniciar-se l’any 2066 com a pas previ a la posada en valor definitiu del jaciment que és Bé d’Interès Cultural.

Modificació del Reglament Orgànic Municipal de Montserrat 

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat la tramitació pertinent per a l’aprovació d’una modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectats pel reglament puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserrat.es) on podran manifestar:

 • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
 • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
 • Qüestions rellevants a incloure en la modificació.
 • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament les prenga en consideració per a la redacció del projecte de modificació.
 • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies, a comptar des de la data de publicació de l’anunci (16/11/22).

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Ordenança Municipal Reguladora de bon govern i convivència ciutadana en Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat la tramitació pertinent per a l’aprovació d’una nova ordenança reguladora de bon govern i convivència ciutadana que derogue l’anterior.

Per tant, s’obri un període de consultes prèvies a la ciutadania, on qualsevol persona física o jurídica, organitzacions civils i ens sense personalitat jurídica potencialment afectades per l’ordenança puguen remetre a l’Ajuntament de Montserrat una instància mitjançant la seu electrònica (www.montserrat.es) on podran manifestar:

 • La seua opinió sobre la modificació normativa i els problemes que aquesta pretén solucionar.
 • Possibles solucions alternatives als problemes plantejats per l’Ajuntament.
 • Qüestions rellevants a incloure en la nova ordenança.
 • Propostes d’assumptes que es consideren rellevants, a fi que l’Ajuntament les prenga en consideració per a la redacció del projecte d’ordenança.
 • Qualsevol altra opinió, observació o qüestió que la ciutadania desitge posar en l’Ordenança del bon govern i convivència ciutadana.

El termini per a participar en la consulta és de 20 dies a comptar des de la data de publicació de l’anunci (16/11/22).

En el tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament trobareu tota la informació al respecte: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Convocatòria de les proves de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per a gener de 2023. La podeu trobar en aquest enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre el 14 i el 21 de novembre de 2022.  

Cada universitat estableix els requisits i procediments de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat corresponent. Cal tindre en compte que hi ha universitats que no admeten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària. Així doncs, caldrà consultar les opcions de matrícula que ofereix cadascuna en la seua pàgina web. 

Les dates i horaris d’exàmens són els següents: 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ORAL 
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
16.01.2023 A2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023 B1 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
16.01.2023** 17.01.2023** B2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023* 13.01.2023* 14.01.2023* C1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
16.01.2023** 17.01.2023** C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

*Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 12, 13 o 14 de gener o tots tres. 

**Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de B2 i C2 els dies 16 o 17 de gener o tots tres. 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ESCRITA
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
20.01.2023 B1SÍ SÍ SÍ NO SÍ NONO 
20.01.2023C1 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
23.01.2023A2SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
23.01.2023B2SÍ SÍ SÍ NOSÍ NONO 
23.01.2023C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

L’Ajuntament de Montserrat es trasllada a la Masia de Sant Josep

L’Ajuntament es trasllada a la Masia de Sant Josep. A partir de dilluns 14 de novembre l’atenció al públic es prestarà a l’avinguda Blasco Ibáñez número 51 de Montserrat.

La Masia de Sant Josep o del Daurador és un edifici de mitjan segle XIX, construït aproximadament entre 1860 i 1875, tot i que la primera referència documental al respecte és de l’any 1879. En aquell moment, el propietari era Jorge Llombart, daurador de sants. La masia va albergar una gran explotació agrícola amb quantitat de jornalers, la casa tenia una almàssera d’oli i una de vi.

La propietat va anar passant de pares a fills fins que en maig de 2004 va ser venuda i posteriorment abandonada. Catalogada Bé de Rellevància Local, l’Ajuntament la va adquirir a finals de l’any 2017 i en va fer una primera rehabilitació amb una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana dins del programa 2014-2020; amb ajudes destinades a projectes locals d’actuació de les entitats Locals per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de Patrimoni Cultural Valencià, i ajudes del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València.

L’any 2021 es van començar les obres de rehabilitació i adequació de l’edifici i el seu entorn perquè acollira les dependències de l’Ajuntament de Montserrat. Un cop finalitzades les obres ha arribat el moment del trasllat. Al llarg de tota aquesta setmana s’ha anat organitzant la mudança per departaments i el proper dilluns 14 de novembre començarem l’atenció a la ciutadania des del nou edifici: la Masia de Sant Josep en l’avinguda Blasco Ibáñez, 51.

Esperem que aquest canvi contribuïsca a millorar el servei oferit al poble i recordeu, l’Ajuntament és la casa de tots.

La montserratera Josefa Bosch reconeguda en la segona edició dels premis “Fem que les dones compten” de la Diputació de València

Josefa Bosch, veïna de Montserrat, va ser reconeguda per la Diputació de València en la segona edició dels premis “Fem que les dones compten”, organitzats per l’àrea d’Igualtat de la Diputació de València amb la col·laboració de Fademur, la Federació d’Associacions de Dones Rurals. Els premis pretenen fer visible la tasca de dones que han esdevingut referents en el món rural per la seua trajectòria personal i professional.

Josefa Bosch, montserratera i coneguda com la “Tia Pepica”, va rebre un guardó el passat 26 d’octubre en reconeixement pel seu recorregut vital. En aquesta edició, els premis han destacat la trajectòria de trenta tres dones provinents de trenta municipis de la Ribera Alta, el Camp de Túria, la Vall d’Aiora i la Vall d’Albaida. A més de Josefa, en la comarca de la Ribera Alta van ser homenatjades Teresa Sanz (Manuel), Concha Trini Añó (Alfarb), Maria Bisbal (l’Alcúdia), Maribel Martínez (Torís), Amparo Albors (Montroi), Coto Talens (Algemesí), Damiana González (Senyera) i Enriqueta García i Aguas Vivas Catalá (Carcaixent).

L’entrega dels guardons es va efectuar en la sala Alfons el Magnànim, del Centre Cultural la Beneficència, juntament amb els familiars de les premiades i les persones representants de les entitats locals, que les van proposar per rebre aquest reconeixement. Josefa Bosch va rebre el guardó acompanyada per la regidora d’Igualtat, Medi Ambient i Patrimoni, Eva Bosch Chasán, el regidor de Noves Tecnologies, Sanitat i Agricultura, Gerard Ullà Durà i per l’alcalde de Montserrat Josep Maria Mas i Garcia.

Entre les guardonades podem trobar mèdiques, professores, esportistes, empresàries, investigadores i infermeres. Però totes destaquen per haver contribuït a millorar el seu entorn social, la cohesió i la solidaritat entre les dones.

Ajudes a la contractació de serveis d’Internet per reduir la bretxa digital

A través de l’emissió del Bo Digital, la Generalitat Valenciana subvencionarà amb 240 euros la factura d’Internet de col·lectius vulnerables. Les ajudes estan orientades a compensar una part de la despesa de la contractació de nous serveis d’Internet fixa o l’augment de la velocitat ja contractada.

La Conselleria d’Innovació, Universitats Ciència i Societat Digital ha obert el termini per a l’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència d’Espanya, finançat per la Unió Europea – Next Generation, un dels objectius del qual és que tota la població, des de qualsevol territori, dispose d’una connexió a Internet que li facilite l’accés a serveis educatius, culturals, sanitaris o comercials.

La Generalitat Valenciana destinarà més de tres milions d’euros per a subvencionar l’accés a Internet de més de 12.600 famílies i col·lectius vulnerables.

Poden sol·licitar les ajudes les persones empadronades en la Comunitat Valenciana, que siguen beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió o les que tinguen reconeguda la prestació de l’ingrés mínim vital en qualsevol de les seues modalitats. L’ajuda consisteix en una bonificació mensual de 20 euros (IVA inclòs) sobre el preu final de la factura, en un període màxim de dotze mesos. L’habitatge en què s’instal·larà la connexió ha de ser la vivenda habitual de la persona sol·licitant.

Per optar al Bo Digital, cal presentar el formulari normalitzat acompanyat d’una fotocòpia del DNI o NIE, el certificat d’empadronament col·lectiu i un justificant de la resolució definitiva d’haver sigut reconeguda com a persona titular o beneficiària de la renda valenciana d’inclusió o de l’ingrés mínim vital.

El termini per optar a la sol·licitud del Bo Digital finalitza el 15 de novembre. La concessió és en règim de concurrència no competitiva, per tant, l’únic criteri, una vegada complides les condicions, serà la data de registre de la sol·licitud. Es pot tramitar de manera telemàtica – a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana – o presencial.

Per accedir a més informació sobre l’objecte i el procediment del tràmit:

https://bit.ly/3zKXFRb

Per accedir a la tramitació telemàtica:

https://bit.ly/3fE4b5B

L’Ajuntament de Montserrat adquireix un nou vehicle per a Protecció Civil 

L’Ajuntament adquireix un nou vehicle, en substitució de l’anterior, que ja no reunia les condicions adequades per a prestar el servei. L’automòbil és un tot terreny equipat amb una bomba d’aigua i un desfibril·lador portàtil.

El vehicle, lliurat pel consistori a Protecció Civil i Emergències de Montserrat, és una camioneta Mitsubishi de segona mà, preparada per a circular per camins rurals. El vehicle tot terreny disposa d’una bomba d’aigua i d’un dipòsit de 550 litres que permet actuar en cas d’incendi, mentre arriba el cos de Bombers. A més a més, compta amb un desfibril·lador extern automàtic mòbil que facilitarà la tasca d’atenció prèvia dels voluntaris davant d’una emergència cardíaca.

La compra es va formalitzar durant el mes d’agost i fins ara el vehicle ha estat en procés d’adequació i retolació. Aquesta adquisició afavorirà el treball de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i Emergències de Montserrat en tots els seus àmbits d’actuació i propiciarà una assistència més efectiva a la ciutadania.

Campanya de vacunació contra la grip 2022 i campanya de vacunació contra la COVID-19 

La campanya de vacunació contra la grip 2022  ja està en funcionament. Segons la informació rebuda del Centre de Salut, es procedirà seguint el següent calendari: 

 • A partir del 17 d’octubre – Residències de gent gran i persones amb diversitat funcional – Vacunació en les residències. 
 • Del 17 d’octubre al 14 de novembre – Persones majors de 80 anys (incloent-hi mutualistes privats) – Vacunació en el Centre de Salut o alternativa. 
 • A partir del 14 de novembre – Persones entre 65 i 79 anys – Vacunació en el Centre de Salut o alternativa. 
 • A partir del 14 de novembre – Persones menors de 65 anys que siguen grup de risc per a la grip – Vacunació en el Centre de Salut o alternativa. 

D’altra banda, en relació a la campanya de vacunació del COVID-19, la vacuna  s’administrarà a: 

 • Persones majors de 60 anys per a una segona dosi de record.  
 • Persones a partir de 5 anys, per a la primera dosi, completar pautes o per a dosi de record.  
 • Persones que acudisquen a centres de dia i ocupacionals. 
 • Residents i personal de centres sociosanitaris. 
 • Personal sanitari i alumnat en pràctiques, abans de la seua incorporació. 

La cita per a la vacunació contra la grip i el coronavirus es pot sol·licitar al Centre de Salut telefònicament o presencialment. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb el personal d’infermeria que teniu assignat. 

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre 

El dijous dia 27 d’octubre de 2022, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència. 

L’Ordre del Dia del Ple és el següent: 

 1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors. 
 1. Expedient 2556/2021. Aprovació, si escau, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per al municipi de Montserrat. 
 1. Expedient 9041/2021. Ratificació, si escau, del Decret d’Alcaldia 2022-2109, de modificació d’error material del PCAP i del Decret 2022-2158, de 13/10/2022, de revocació d’error en model oferta econòmica PCAP i aprovació d’un nou model. 
 1. Expedient 8639/2022. Aprovació, si escau, dels dies festius no lectius de caràcter local per al curs 2022/2023. 
 1. Expedient 9030/2022. Aprovació, si escau, de la proposició d’Alcaldia relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Montserrat al Protocol del Servici d’orientació Jurídica de Proximitat (JUSTIPROP). 
 1. Despatx Extraordinari. 
 1. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària. 
 1. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de setembre de 2022. 
 1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de setembre de 2022. 
 1. Donar compte d’assumptes diversos. 
 1. Precs i preguntes. 
Ajuntament de Montserrat - © 2023