Skip to main content

XVII Trobada Sopar de Quintes

Enguany tindrà lloc el dia 29 de juliol a les 22 hores en l’avinguda Jaume I. Estarà amenitzada pel grup TOP ZERO.

El període per a inscriure’s-hi és de l’11 al 27 de juliol i les passes a seguir són:

  • Fer un ingrés d’1 € per cada assistent de la quinta en el compte número: ES60 0049 6877 3028 1001 3250 del Banc de Santander
  • Passar per l’Ajuntament, inscriure la quinta i aportar el justificant del pagament

Aquest any, la taula principal és la de la quinta del 73.

Agraïm als festers i festeres la seua col·laboració en l’organització de l’acte.

Montserrat