Skip to main content

Convocatòria a les següents proves en el procés de consolidació de la plaça de Tècnic/a d’Educació Infantil i prova de nivell C1 de valencià.

L’Ajuntament de Montserrat fa una crida als aspirants admesos per a la segona prova de l’oposició pública de Tècnic d’Educació Infantil en règim laboral fix i a les persones admeses per a realitzar la prova de nivell C1 de valencià.

Després de la realització del primer exercici de la fase d’oposició de les proves de selecció de personal tècnic d’Educació Infantil, en règim laboral fix per concurs oposició dijous passat 27 de juliol de 2023 a les 09.30 hores, el Tribunal convoca a les persones aspirants el pròxim dilluns 31 de juliol de 2023 a les 10.00 hores en el saló de plens de l’Ajuntament, av Blasco Ibáñez, 51; per a fer el segon exercici de l’oposició.

Podeu consultar la informació detallada en el següent enllaç: https://montserrat.sedelectronica.es/board

A més, dilluns 31 de juliol de 2023 a les 13.00 hores també tindrà lloc la prova de requisit lingüístic de nivell C1 de valencià en el saló de plens de l’Ajuntament, av Blasco Ibáñez, 51.

En el següent enllaç podeu consultar els noms de les persones que han de realitzar l’esmentada prova de nivell: https://montserrat.sedelectronica.es/board

Montserrat