Skip to main content

Noves mesures restrictives addicionals que s’apliquen a la pràctica de l’activitat física i de l’esport

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU (NO FEDERADA)

–             Només es permet la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l’aire lliure.

–             Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

–             Aquesta pràctica es podrà fer en grup de fins a 30 persones, en instal·lacions obertes i 20 en instal·lacions tancades. Sempre sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l’aforament esportiu.

–             S’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal.

–             No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

Activitats i esports permesos: atletisme, tennis, esquaix, pàdel, escalada, frontenis, etc. També es permet la pràctica d’activitats físiques individuals organitzades en grups (pilates, ioga, etc.).

Esports no permesos: futbol, futbol sala, bàsquet, bolei, etc.

ACTIVITAT ESPORTIVA FEDERADA I NO PROFESSIONAL

–             La celebració d’esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives d’esports federats que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

En aquesta mena d’instal·lacions queda prohibida la pràctica d’esport en grup o per equips. Només es permetrà l’activitat física i esportiva individual o per parelles, respectant les mesures de seguretat i sense compartir material.

AQUESTES MESURES S’APLICARAN A partir del DISSABTE 7 DE NOVEMBRE DE 2020

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. [2020/9360]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 6 de novem- bre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extra- ordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüèn- cia de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/9426]

S’adopten noves mesures contra el coronavirus en territori valencià

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha adoptat noves mesures en la Comunitat Valenciana per a controlar la transmissió del coronavirus. Podeu consultar-les a continuació:

1. MESURES RELATIVES A VETLATORIS I SOTERRAMENTS

Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. MESURES RELATIVES A CELEBRACIONS NO RELIGIOSES

Aforament d’un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

3. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS MULTITUDINÀRIES

No s’autoritza cap mena d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per coronavirus a Espanya”, i en el document “Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana” que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d’agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.

4. MESURES RELATIVES A LES ACTIVITATS FESTERES I TRADICIONALS

No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració. No s’obriran al públic en cap cas.

5. MESURES RELATIVES A PARCS INFANTILS RECREATIUS A L’AIRE LLIURE, CASTELLS INFLABLES, TOBOGANS I ALTRES JOCS INFANTILS

Aforament màxim del 50%.

6. MESURES RELATIVES A LOCALS D’OCI INFANTIL EN ESPAIS TANCATS

Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants. S’haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les persones usuàries.

7. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I D’ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS QUE NO FORMEN PART DE CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament de 50%.

8. MESURES RELATIVES A MERCATS AMBULANTS

Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte siga equivalent. L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l’activitat.

9. MESURES RELATIVES A CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients. Les zones recreatives romandran tancades.

10. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Se suspén l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d’hostaleria i restauració.

11. MESURES RELATIVES AL CONSUM A L’INTERIOR DE LOCALS

No es podrà superar 1/3 de l’aforament. El consum a les terrasses no podrà superar el 50%. No es permet els serveis tipus self-service o bufet. Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.

12. MESURES RELATIVES A HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1/3 DEL SEU AFORAMENT.

En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

13. MESURES RELATIVES A MUSEUS I SALES D’EXPOSICIONS, MONUMENTS I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS

Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l’aforament.

14. MESURES RELATIVES A BIBLIOTEQUES I ARXIUS

No es podrà superar l’aforament del 50%.

15. MESURES RELATIVES A CINEMES, TEATRES, AUDITORIS, CIRCS DE CARPA I ESPAIS SIMILARS, I RECINTES I ESTABLIMENTS DESTINATS A ACTES CULTURALS I ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE

 Limitació del 50% de l’aforament. A l’interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant. En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

16. MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS PER ALS ESPECTACLES ITINERANTS

No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

17. MESURES RELATIVES A ACTIVITATS DE GUIA TURÍSTIC

Els grups seran d’un màxim de 6 persones.

18. MESURES RELATIVES A CENTRES RECREATIUS TURÍSTICS, ZOOLÒGICS I AQUARIS

El límit d’aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.

19. MESURES RELATIVES A CONGRESSOS, TROBADES, REUNIONS DE NEGOCIS, CONFERÈNCIES I ESDEVENIMENTS

Es recomana la seua realització telemàtica. Aquells que s’organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l’aforament en cadascun dels espais. No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.

20. MESURES RELATIVES A LOCALS I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE JOCS I APOSTES

 No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.

21. MESURES RELATIVES A PISCINES RECREATIVES

Límit de 1/3 de la seua capacitat d’aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l’aire. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

22. MESURES RELATIVES A ACADÈMIES, AUTOESCOLES I CENTRES D’ENSENYAMENT NO REGLAT

Es recomana l’ensenyament telemàtic. Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament. En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.

23. MESURES RELATIVES A CENTRES RESIDENCIALS DE MAJORS I PERSONES AMB DISCAPACITAT

Regeix la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM.

24. MESURES RELATIVES A L’ACTIVITAT ESPORTIVA NO PROFESSIONAL NI FEDERADA

Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim. No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.

25. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

26. MESURES RELATIVES A L’OCUPACIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT TERRESTRE

En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places posteriors, així com les de la fila del conductor, quan s’hagen esgotats prèviament les posteriors. En els vehicles d’una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones. En tots els casos serà obligatòria la màscara excepte que tots els ocupants siguen convivents.

27. MESURES RELATIVES AL CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure quan no es puga respectar la distància de seguretat de 2 metres.

28. MESURES RELATIVES A GARBELLATS AMB PCR EN GRUPS ESPECÍFICS

En cas de brot epidèmic es realitzaran garbellats amb proves PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

En l’enllaç pots consultar la Resolució publicada en el DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf

I la correcció d’errors:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9426.pdf

S’instal·len nous contenidors per a la recollida d’oli

Fa uns dies van arribar a la nostra localitat nous contenidors per a la recollida d’oli domèstic. La instal·lació de huit contenidors en diferents punts del terme municipal intenta facilitar a la ciutadania la col·laboració en el reciclatge d’aquest residu altament contaminant que, si no es gestiona correctament, ocasiona importants perjudicis per a la nostra salut i economia.

L’eliminació de l’oli de cuina usat a través del desguàs incideix directament en la proliferació de plagues urbanes (rosegadors, insectes, etc.) i de microorganismes perjudicials per a la salut. També produeix un alt cost econòmic per les avaries en la xarxa de clavegueram públic i  el treball extra per a les plantes de tractament d’aigües residuals.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’empresa Limfival, encarregada de la instal·lació i el manteniment dels contenidors, i la recollida de l’oli per a poder ser tractat i transformat en biocombustible-biodièsel, sense cap cost per a l’Ajuntament ni la ciutadania.

Per a depositar el nostre oli en aquests contenidors, el portarem en un recipient de plàstic correctament tancat, preferiblement en una botella de plàstic reutilitzada.

Pots trobar-los en:

NUCLI URBÀ:

  • MERCADONA
  • PLAÇA RAVAL
  • C/ ALFREDO GARCIA
  • PLAÇA COLOM
  • AV. JAUME I

URBANITZACIONS:

  • MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
  • HORT DE LA RABASSA
  • NOSTRA SENYORA DE L’ASSUMPCIÓ

Si tens algun dubte, pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es

‘Sonant Somnis d’Europa’, un nou projecte europeu musical a Montserrat

El passat mes d’abril, la Regidoria de Cultura i Projectes Europeus va presentar davant l’Agencia Nacional Espanyola (INJUVE) un projecte Erasmus+, «Sonant Somnis d’Europa», per tal d’incentivar en la joventut la creativitat i la cultura europea, la consciència i la democràcia europea, així com l’emprenedoria i innovació social.

El projecte, que ha estat aprovat aquest 28 d’octubre, tindrà una duració de dotze mesos, entre octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. «Sonant Somnis d’Europa» és un intercanvi bilateral amb una trobada transnacional de sis dies que tindrà lloc a Montserrat (València-Espanya) durant el mes d’abril de 2021 i que involucra joves del grup d’edat de 17 a 30 anys. Les persones participants (un total de 36) provenen de la ciutat de Łomża, Polònia, i de la ciutat valenciana de Montserrat.

Els objectius del projecte són: sensibilitzar sobre els valors de la ciutadania europea i la participació activa en la vida comunitària, fomentar l’esperit empresarial i la creativitat a través de l’experiència i la formació directa en l’àmbit artisticomusical, adquirir una millor comprensió d’altres cultures i aprendre a debatre i discutir de manera democràtica i respectuosa.

Les activitats abastaran des de sessions a l’aire lliure i activitats pràctiques sobre treball en equip, creació d’empreses, intercanvi del patrimoni cultural, així com una sessió simulada de debat en el consell municipal, visites al sector empresarial i reunions amb testimoniatges locals.

La pràctica musical col·lectiva permet que les agrupacions musicals siguen un laboratori de participació constructiva de tots els seus membres cap a la concreció de metes i ideals. El projecte reunirà joves per a descobrir la importància d’augmentar l’ocupació en el sector cultural a través de la creativitat, el reconeixement de les arts escèniques com a principals matèries i eines educatives.

El Govern Valencià tanca perimetralment el territori

El Govern Valencià ha anunciat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant una setmana per a protegir la salut de la ciutadania enfront de l’avanç de la pandèmia.

A partir de divendres, 30 d’octubre, a les 12 del migdia, i fins al 6 de novembre, no es podrà entrar al territori valencià ni eixir d’ell excepte causa justificada.

La població valenciana podrà desplaçar-se amb total llibertat entre municipis diferents i d’una província a una altra dins del territori valencià.

S’estableixen excepcions com els desplaçaments per motius laborals, acadèmics o mèdics, o per a tornar al lloc de residència habitual o cuidar de persones dependents.

Consulta en l’enllaç el Decret 15/2020, de 30 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf

Consulta en l’enllaç la Resolució per la qual s’acorda mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals que se celebren en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf

Consulta la Resolució per la qual s’acorda mesures addicionals en els municipis de Morella, Nules, Onda i Vinaròs a la província de Castelló; Algemesí i Guadassuar a la província de València; i Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d’Alcoi, Petrer, el Pinós, els 18 municipis que conformen el departament de salut d’Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela i les seues pedanies (*L’Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, *La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, *Verge del *Camí, Molins, Correntias, El Escorratel), i Rafal, Redovan i San Isidro, a la província d’Alacant, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel corronavirus que viuen eixos municipis.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf

Convocatòria de Ple extraordinari per a octubre

Dilluns 5 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència, amb motiu de l’inici d’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació del dipòsit de Mont-rosat.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Expedient 6308/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2020 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d’inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.
  2. Expedient 6305/2020. Aprovació de l’inici de l’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servei d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.

S’inicia la campanya de vacunació contra la grip

El Centre de Salut de Montserrat i l’Ajuntament de Montserrat informen que dilluns 5 d’octubre començarà la Campanya de Vacunació de la Grip, qui vulga demanar cita pot fer-ho a través del telèfon 962 980 000, amb l’aplicació GVA + salut o des de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.

La campanya està dirigida principalment a la població major de 65 anys, persones amb malalties cròniques, dones embarassades i personal de serveis públics essencials.

La vacunació es realitzarà en un dispositiu organitzat conjuntament entre l’Ajuntament de Montserrat i el Centre de Salut, en el C/ Mestre Serrano, prèvia cita en l’agenda de vacunació.

L’horari serà de 09:45-10:45 i de 13:00-13:50.

Davant qualsevol dubte, contacte amb el seu metge/metgessa, pediatra o infermer/infermera a través del telèfon del Centre de Salut.

Recorden que s’ha de mantindre la distància de seguretat, respectar els aforaments dels locals i l’ús de la mascareta.

Informa’t com demanar cita prèvia en els enllaços:

La Regidoria d’Esports condiciona les instal·lacions del Carrer de la Pilota de Montserrat

L’Ajuntament de Montserrat a través de la Regidoria d’Esports continua les accions de millora del carrer de la pilota amb la col·locació d’una nova lona protectora per a milorar la visibilitat dels jugadors i jugadores, la pintura i la neteja del carrer, i l’adquisició d’uns coixins per a millorar la comoditat dels espectadors i espectadores.

També s’ha aprovat un protocol d’obertura del recinte que permet l’assistència de públic amb un aforament limitat a 79 persones per partida i es regulen les mesures necessàries a fi de garantir la seguretat.

L’agència de promoció del valencià municipal (AVIVA Montserrat) ha col·laborat amb la campanya «La nostra pilota, la nostra llengua», gràcies a la qual s’ha fet una tria de lèxic que representa la importància que tenen les expressions i els termes del joc de la pilota valenciana per a la nostra llengua. Aquest vocabulari s’ha plasmat en els coixins que s’han adquirit per al carafal.

Les cartes de bars i restaurants de Montserrat es digitalitzen i incorporen el valencià

La supervivència de l’ésser humà depén de la seua capacitat d’adaptació a les noves circumstàncies i el sector de l’hostaleria de Montserrat ha fet un gran esforç d’adaptació a les mesures higièniques i de seguretat necessàries per a preservar la salut de la seua clientela front a la COVID-19.

L’Ajuntament de Montserrat ha volgut facilitar el compliment d’aquestes mesures i des de la seua Agència de Promoció i Ús del Valencià se’ls ha oferit la possibilitat de disposar de les cartes de menjars en format digital mitjançant un codi QR per a evitar el contagi amb l’intercanvi de cartes.

Els codis QR són una manera ràpida, directa i higiènica d’accedir a la carta de menjars, begudes i postres d’un bar o restaurant per mitjà de l’escaneig de codis QR amb el telèfon mòbil.

Segons el model de telèfon mòbil, es pot escanejar directament des de la seua càmera com si es fera una foto, o sinó descarregant-se qualsevol aplicació gratuïta que escanege codis QR.

Els hostalers i hostaleres que han volgut s’han posat en contacte amb AVIVA Montserrat a través del seu correu aviva@montserrat.es i li han facilitat la seua carta per a poder ser adaptada gratuïtament al nou format.

La carta ha sigut digitalitzada, se li ha incorporat la versió en valencià, si no la tenia, i s’ha creat el codi QR corresponent. S’han repartit 50 adhesius amb el codi QR per a les taules i un cartell per a la porta amb les instruccions d’ús a cada bar o restaurant.

Com moltes altres mesures higièniques motivades per la COVID-19, les cartes digitals han vingut per a quedar-se, ja que els dispositius mòbils ofereixen molts avantatges: poder consultar la carta des de casa abans d’anar al bar, actualitzar fàcilment preus i menjars, estalviar paper, i el més important: evitar el contagi de la COVID-19.

D’altra banda, el fet de poder consultar les cartes en valencià és una demanda de la població que ja va ser atesa per gran part del sector de l’hostaleria de Montserrat gràcies a la campanya de l’Ajuntament «En valencià, més a gust» de l’any 2014. En aquesta nova ocasió s’han incorporat nous bars i restaurants que fins ara no oferien aquesta possibilitat.

A més, se’ls ha repartit el material de senyalística en valencià de la campanya «Retolar en valencià, senyal d’identitat» que es tracta d’una caixa que inclou 7 plaques adhesives, on posa «Magatzem», «Prohibit fumar», «Privat», «Lavabos», «Hòmens», «Dones», «Adaptat», «WI-FI debades», una altra amb les inscripcions «obert – tancat» i l’horari; i els adhesius a doble cara d’«Espenteu – Estireu» i «Endavant, l’atenem en valencià».

En total han sigut huit locals els que disposen d’aquest nou servei: La Fonda Xinesa, El Tossal, La Picaeta, El Musical, La Barraqueta, L’Antic Mesó, i pròximament s’incorporarà El King Doner Kebab i William & Henry.

Si tens un local i vols adaptar la teua carta al format digital, posa’t en contacte amb aviva@montserrat.es