Skip to main content

L’Ajuntament oferirà Escola de Nadal

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Montserrat oferirà Escola de Nadal per a menors d’1 a 12 anys, i la matrícula es podrà fer telemàticament des del 20 fins al 27 de novembre a la seu electrònica de l’Ajuntament. Hi haurà places limitades i es prioritzaran les famílies que tenen treballs presencials.

L’Escola de Nadal de Montserrat prendrà totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de l’alumnat i el seu personal. Podeu consultar el protocol d’actuació i les mesures de seguretat corresponents en l’enllaç.

Una vegada finalitzada la matrícula, es publicarà l’1 de desembre la llista provisional d’alumnat admés, i s’obrirà un període de reclamacions del 2 i 3 de desembre. La publicació de la llista definitiva es farà el 9 de desembre.

Com a novetat, el pagament de la matrícula serà exclusivament telemàtic. La documentació que s’haurà d’aportar és la següent:

– Fotocòpia del contracte laboral i certificat d’empresa que acredite que treballen presencialment, si és el cas, tots dos, progenitors o progenitores, o el progenitor o progenitora en el cas de família monoparental.

– Declaració responsable emplenada i signada. Podeu descarregar-vos-la ací: https://bit.ly/2BevkY9

– Fotocòpia del SIP de l’alumne o alumna.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

1. A qui va dirigida? L’escola és per a xiquets i xiquetes d’1 a 12 anys.

2. En quina data tindrà lloc? Els dies, 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre 2020, i els dies 4 i 5 de gener de 2021.

3. Quin horari tindrà? De 9 a 13.30 hores. No hi haurà ni escola matinera ni menjador.

4. Què val? Té un preu de 40 euros.

5. On es fa? Tindrà lloc al centre educatiu del carrer d’Alfredo Garcia, número 30. 

6. On puc apuntar el meu fill o filla? A la seu electrònica de l’Ajuntament exclusivament.

7. On ho he de pagar? El termini del pagament de la matrícula serà del 9 al 14 de desembre, es farà per transferència bancària, una vegada publicades les llistes definitives el dia 9 de desembre, en el Banc Santander, al número de compte següent:  ES41 0030 3224 23 0870000271 (indiqueu nom del xiquet o xiqueta, i del pare o mare), i s’ha d’enviar la confirmació del pagament per correu electrònic a escola.infantil@montserrat.es

8. Com es farà la selecció d’alumnat? Es prioritzarà primer l’empadronament a Montserrat; en segon lloc, que la família ho necessite per a conciliar la vida familiar i laboral; i en tercer lloc, el registre d’entrada.

10. Tinc encara dubtes, què faig? Consulta’ls al telèfon: 962 999 837.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN SITUACIÓ COVID-19:

És obligatori l’ús de la mascareta a partir de 6 anys i per a les persones acompanyants.

La família o qui represente legalment el o la menor participant, ha de verificar diàriament el seu estat de salut al domicili abans d’acudir al centre, i ha de comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 ºC (sense haver pres antipirètics) ni cap altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que la febra siga sempre un criteri perquè les persones participants no acudisquen al centre educatiu.

En cas que tinguen símptomes compatibles, els i les menors no han d’assistir al centre educatiu. La família o representants legals han de contactar amb el centre d’atenció primària o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

L’alumnat que presente condicions de salut que el facen més vulnerable per a la COVID-19, podrà acudir al centre sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantenir les mesures de protecció de manera rigorosa.

En el cas que durant el període d’activitats una persona participant, alumne o alumna, inicie símptomes (tos, febre, dificultat per a respirar, etc.) o siguen detectats per personal del centre, l’han de portar a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que la cuide fins que arriben progenitors/es o tutors/es.

S’utilitzarà la sala de reunions de l’equip educatiu de l’Escola Infantil Municipal, pròxima a un lavabo, que compta amb ventilació adequada i una paperera de pedal amb doble bossa, a on llançar la màscara i mocadors d’un sol ús. S’avisarà la família perquè contacte amb el seu centre d’atenció primària, o amb el seu centre d’atenció sanitària habitual, en cas de tindre l’atenció fora del sistema sanitari públic, perquè valore la situació i seguisca les indicacions.

No poden accedir al centre educatiu el o la menor, monitors o monitores, i altres, en cas que:

 • Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19
 • Estan en situació d’aïllament per haver donat positiu per la COVID-19.
 • Estan a l’espera del resultat d’una PDIA.
 • Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19 o amb símptomes compatibles.

En el cas que durant el transcurs de l’activitat es declarara un cas de contagi en la unitat familiar d’una persona participant, es comunicarà inmediatament a l’organització.

A l’inici de l’activitat i en funció de l’edat dels i les menors, els monitors o monitores els informaran sobre com complir les mesures de seguretat i prevenció.

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES:

https://bit.ly/3mZD6bx

Montserrat ofereix al veïnat un informe meteorològic per a reclamar a assegurances

Com en cada temporal, i amb la finalitat de poder reclamar a les companyies d’assegurances els danys causats, l’Ajuntament de Montserrat ofereix un informe meteorològic amb les dades recollides en l’estació meteorològica municipal perquè el veïnat puga usar-lo davant les companyies d’assegurances.

Davant les últimes pluges del 4 i 5 de novembre, l’Ajuntament de Montserrat posa a la disposició de la ciutadania un informe meteorològic que es pot descarregar en l’enllaç següent:

https://bit.ly/2KcC4KF

Quan té lloc un episodi així, es produeixen danys materials que la ciutadania reclama a les companyies d’assegurances. És llavors quan aquestes contrasten les queixes rebudes amb les dades d’informes meteorològics que indiquen la força del vent, l’existència de tempesta d’aparell elèctric o els litres d’aigua recollits per metre quadrat.

La redacció d’aquests informes sorgix de les dades recollides en l’estació meteorològica municipal instal·lada en el terme de Montserrat. Amb aquestes dades, la ciutadania pot orientar-se a l’hora de gestionar les reclamacions amb les companyies asseguradores.

L’ús de l’Ecoparc té premi

Ja saps que separar els residus per a la seua correcta gestió és bo per al medi ambient, però el que potser no sàpies és que també és bo per a la teua butxaca.

El servei de tractament de residus domèstics i la gestió de l’ecoparc de Montserrat, i d’altres 51 municipis adherits, la fa el Consorci Ribera i Valldigna. L’últim any van tractar 132.890,80 tonelades de fem. Per a poder finançar aquest servei, el Consorci va establir una taxa de tractament que paguem anualment. Aquesta taxa es calcula en funció de les tones de residus generades en cada municipi. Així, com menys residus arriben als contenidors de restes (els grisos) dels nostres carrers, menys pagarem.

A aquest resultat s’afigen les despeses de gestió de l’Ecoparc. El gasto és fix, no varia pel seu major o menor ús, però sí que es premia el seu ús individual mitjançant l’acumulació d’ecopunts.

Els ecopunts són la forma en què el Consorci quantifica l’esforç mediambiental realitzat pel ciutadà o la ciutadana quan fa un ús responsable dels ecoparcs en separar i dipositar en ells els residus generats en l’àmbit domèstic. Els punts acumulats es tradueixen en una bonificació econòmica en la taxa de tractament de residus urbans. 

Per a beneficiar-vos-en, heu de donar-vos d’alta en el sistema quan acudiu a l’ecoparc per primera vegada. Indiqueu  el DNI/CIF al personal de l’ecoparc i també quins residus dipositareu. Si heu usat l’ecoparc durant l’any 2019, els vostres dipòsits ja hauran acumulat punts en el vostre compte. 

Quan tingueu punts suficients per a optar a un descompte, aquest s’aplicarà automàticament en el rebut. Podeu veure i gestionar els vostres punts indicant una adreça de correu electrònic.

La taxa i el seu descompte es vincula a una vivenda o local en propietat. Si la vivenda és llogada i no consteu, per tant, com a persona propietària, podeu cedir els vostres punts a qui ho siga perquè el descompte s’aplique en la referència cadastral corresponent. També podeu cedir-los a familiars o amistats perquè puguen beneficiar-se’n. En la pròxima visita que feu a l’ecoparc, indiqueu al personal a quin altre DNI/CIF voleu cedir els ecopunts acumulats i futurs. 

L’Ecoparc de Montserrat està en el Polígon Industrial Les Valletes i està obert de dilluns a divendres, de 8.00 h a 20.00 h, i els cap de setmana de 8.00 h a 14.00 h. Telèfon: 622 648 908.

Si tens dubtes, pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es

Caixa de ferramentes formatives amb perspectiva de gènere

L’Ajuntament de Montserrat, a través de la Mancomunitat de la Ribera Alta, s’adhereix a la iniciativa promoguda per les mancomunitats valencianes de la Xarxa Valenciana d’Igualtat, que consisteix en un programa de formació i sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, mitjançant videoconferències i recursos en línia, anomenat la «Caixa de ferramentes amb perspectiva de gènere».

Aquesta Caixa amb recursos ha estat promoguda per les unitats d’igualtat de diverses mancomunitats de la Comunitat Valenciana, mitjançant persones expertes integrades en la Xarxa d’Igualtat.

Cada vegada més sorgeixen noves formes de relacionar-nos i treballar, i és necessari, per a una major eficàcia dels recursos, que les institucions públiques treballen de forma coordinada.

La Policia Local recorrerà el terme amb drons per a controlar robatoris i abocaments il·legals

La Policia Local de Montserrat usarà a partir de l’any 2021 drons per a controlar i vigilar el terme municipal de Montserrat, així podrà detectar més fàcilment robatoris en els camps agrícoles i abocaments de fem descontrolats.

El terme municipal de Montserrat compta amb una extensió d’aproximadament 46 km2 i amb aquesta nova tecnologia es pretén arribar allà on els recursos humans no arriben.

Els drons són vehicles aeris no tripulats equipats amb càmeres d’alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges d’alta qualitat i geolocalitzar-les.

Noves mesures restrictives addicionals que s’apliquen a la pràctica de l’activitat física i de l’esport

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU (NO FEDERADA)

–             Només es permet la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l’aire lliure.

–             Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

–             Aquesta pràctica es podrà fer en grup de fins a 30 persones, en instal·lacions obertes i 20 en instal·lacions tancades. Sempre sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l’aforament esportiu.

–             S’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal.

–             No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

Activitats i esports permesos: atletisme, tennis, esquaix, pàdel, escalada, frontenis, etc. També es permet la pràctica d’activitats físiques individuals organitzades en grups (pilates, ioga, etc.).

Esports no permesos: futbol, futbol sala, bàsquet, bolei, etc.

ACTIVITAT ESPORTIVA FEDERADA I NO PROFESSIONAL

–             La celebració d’esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives d’esports federats que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

En aquesta mena d’instal·lacions queda prohibida la pràctica d’esport en grup o per equips. Només es permetrà l’activitat física i esportiva individual o per parelles, respectant les mesures de seguretat i sense compartir material.

AQUESTES MESURES S’APLICARAN A partir del DISSABTE 7 DE NOVEMBRE DE 2020

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. [2020/9360]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 6 de novem- bre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extra- ordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüèn- cia de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/9426]

S’adopten noves mesures contra el coronavirus en territori valencià

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha adoptat noves mesures en la Comunitat Valenciana per a controlar la transmissió del coronavirus. Podeu consultar-les a continuació:

1. MESURES RELATIVES A VETLATORIS I SOTERRAMENTS

Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. MESURES RELATIVES A CELEBRACIONS NO RELIGIOSES

Aforament d’un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

3. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS MULTITUDINÀRIES

No s’autoritza cap mena d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per coronavirus a Espanya”, i en el document “Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana” que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d’agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.

4. MESURES RELATIVES A LES ACTIVITATS FESTERES I TRADICIONALS

No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració. No s’obriran al públic en cap cas.

5. MESURES RELATIVES A PARCS INFANTILS RECREATIUS A L’AIRE LLIURE, CASTELLS INFLABLES, TOBOGANS I ALTRES JOCS INFANTILS

Aforament màxim del 50%.

6. MESURES RELATIVES A LOCALS D’OCI INFANTIL EN ESPAIS TANCATS

Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants. S’haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les persones usuàries.

7. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I D’ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS QUE NO FORMEN PART DE CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament de 50%.

8. MESURES RELATIVES A MERCATS AMBULANTS

Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte siga equivalent. L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l’activitat.

9. MESURES RELATIVES A CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients. Les zones recreatives romandran tancades.

10. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Se suspén l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d’hostaleria i restauració.

11. MESURES RELATIVES AL CONSUM A L’INTERIOR DE LOCALS

No es podrà superar 1/3 de l’aforament. El consum a les terrasses no podrà superar el 50%. No es permet els serveis tipus self-service o bufet. Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.

12. MESURES RELATIVES A HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1/3 DEL SEU AFORAMENT.

En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

13. MESURES RELATIVES A MUSEUS I SALES D’EXPOSICIONS, MONUMENTS I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS

Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l’aforament.

14. MESURES RELATIVES A BIBLIOTEQUES I ARXIUS

No es podrà superar l’aforament del 50%.

15. MESURES RELATIVES A CINEMES, TEATRES, AUDITORIS, CIRCS DE CARPA I ESPAIS SIMILARS, I RECINTES I ESTABLIMENTS DESTINATS A ACTES CULTURALS I ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE

 Limitació del 50% de l’aforament. A l’interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant. En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

16. MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS PER ALS ESPECTACLES ITINERANTS

No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

17. MESURES RELATIVES A ACTIVITATS DE GUIA TURÍSTIC

Els grups seran d’un màxim de 6 persones.

18. MESURES RELATIVES A CENTRES RECREATIUS TURÍSTICS, ZOOLÒGICS I AQUARIS

El límit d’aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.

19. MESURES RELATIVES A CONGRESSOS, TROBADES, REUNIONS DE NEGOCIS, CONFERÈNCIES I ESDEVENIMENTS

Es recomana la seua realització telemàtica. Aquells que s’organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l’aforament en cadascun dels espais. No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.

20. MESURES RELATIVES A LOCALS I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE JOCS I APOSTES

 No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.

21. MESURES RELATIVES A PISCINES RECREATIVES

Límit de 1/3 de la seua capacitat d’aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l’aire. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

22. MESURES RELATIVES A ACADÈMIES, AUTOESCOLES I CENTRES D’ENSENYAMENT NO REGLAT

Es recomana l’ensenyament telemàtic. Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament. En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.

23. MESURES RELATIVES A CENTRES RESIDENCIALS DE MAJORS I PERSONES AMB DISCAPACITAT

Regeix la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM.

24. MESURES RELATIVES A L’ACTIVITAT ESPORTIVA NO PROFESSIONAL NI FEDERADA

Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim. No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.

25. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

26. MESURES RELATIVES A L’OCUPACIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT TERRESTRE

En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places posteriors, així com les de la fila del conductor, quan s’hagen esgotats prèviament les posteriors. En els vehicles d’una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones. En tots els casos serà obligatòria la màscara excepte que tots els ocupants siguen convivents.

27. MESURES RELATIVES AL CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure quan no es puga respectar la distància de seguretat de 2 metres.

28. MESURES RELATIVES A GARBELLATS AMB PCR EN GRUPS ESPECÍFICS

En cas de brot epidèmic es realitzaran garbellats amb proves PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

En l’enllaç pots consultar la Resolució publicada en el DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf

I la correcció d’errors:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9426.pdf

S’instal·len nous contenidors per a la recollida d’oli

Fa uns dies van arribar a la nostra localitat nous contenidors per a la recollida d’oli domèstic. La instal·lació de huit contenidors en diferents punts del terme municipal intenta facilitar a la ciutadania la col·laboració en el reciclatge d’aquest residu altament contaminant que, si no es gestiona correctament, ocasiona importants perjudicis per a la nostra salut i economia.

L’eliminació de l’oli de cuina usat a través del desguàs incideix directament en la proliferació de plagues urbanes (rosegadors, insectes, etc.) i de microorganismes perjudicials per a la salut. També produeix un alt cost econòmic per les avaries en la xarxa de clavegueram públic i  el treball extra per a les plantes de tractament d’aigües residuals.

L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’empresa Limfival, encarregada de la instal·lació i el manteniment dels contenidors, i la recollida de l’oli per a poder ser tractat i transformat en biocombustible-biodièsel, sense cap cost per a l’Ajuntament ni la ciutadania.

Per a depositar el nostre oli en aquests contenidors, el portarem en un recipient de plàstic correctament tancat, preferiblement en una botella de plàstic reutilitzada.

Pots trobar-los en:

NUCLI URBÀ:

 • MERCADONA
 • PLAÇA RAVAL
 • C/ ALFREDO GARCIA
 • PLAÇA COLOM
 • AV. JAUME I

URBANITZACIONS:

 • MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
 • HORT DE LA RABASSA
 • NOSTRA SENYORA DE L’ASSUMPCIÓ

Si tens algun dubte, pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es

‘Sonant Somnis d’Europa’, un nou projecte europeu musical a Montserrat

El passat mes d’abril, la Regidoria de Cultura i Projectes Europeus va presentar davant l’Agencia Nacional Espanyola (INJUVE) un projecte Erasmus+, «Sonant Somnis d’Europa», per tal d’incentivar en la joventut la creativitat i la cultura europea, la consciència i la democràcia europea, així com l’emprenedoria i innovació social.

El projecte, que ha estat aprovat aquest 28 d’octubre, tindrà una duració de dotze mesos, entre octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021. «Sonant Somnis d’Europa» és un intercanvi bilateral amb una trobada transnacional de sis dies que tindrà lloc a Montserrat (València-Espanya) durant el mes d’abril de 2021 i que involucra joves del grup d’edat de 17 a 30 anys. Les persones participants (un total de 36) provenen de la ciutat de Łomża, Polònia, i de la ciutat valenciana de Montserrat.

Els objectius del projecte són: sensibilitzar sobre els valors de la ciutadania europea i la participació activa en la vida comunitària, fomentar l’esperit empresarial i la creativitat a través de l’experiència i la formació directa en l’àmbit artisticomusical, adquirir una millor comprensió d’altres cultures i aprendre a debatre i discutir de manera democràtica i respectuosa.

Les activitats abastaran des de sessions a l’aire lliure i activitats pràctiques sobre treball en equip, creació d’empreses, intercanvi del patrimoni cultural, així com una sessió simulada de debat en el consell municipal, visites al sector empresarial i reunions amb testimoniatges locals.

La pràctica musical col·lectiva permet que les agrupacions musicals siguen un laboratori de participació constructiva de tots els seus membres cap a la concreció de metes i ideals. El projecte reunirà joves per a descobrir la importància d’augmentar l’ocupació en el sector cultural a través de la creativitat, el reconeixement de les arts escèniques com a principals matèries i eines educatives.

El Govern Valencià tanca perimetralment el territori

El Govern Valencià ha anunciat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant una setmana per a protegir la salut de la ciutadania enfront de l’avanç de la pandèmia.

A partir de divendres, 30 d’octubre, a les 12 del migdia, i fins al 6 de novembre, no es podrà entrar al territori valencià ni eixir d’ell excepte causa justificada.

La població valenciana podrà desplaçar-se amb total llibertat entre municipis diferents i d’una província a una altra dins del territori valencià.

S’estableixen excepcions com els desplaçaments per motius laborals, acadèmics o mèdics, o per a tornar al lloc de residència habitual o cuidar de persones dependents.

Consulta en l’enllaç el Decret 15/2020, de 30 d’octubre, del president de la Generalitat, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf

Consulta en l’enllaç la Resolució per la qual s’acorda mesures addicionals en les activitats festeres tradicionals que se celebren en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf

Consulta la Resolució per la qual s’acorda mesures addicionals en els municipis de Morella, Nules, Onda i Vinaròs a la província de Castelló; Algemesí i Guadassuar a la província de València; i Crevillent, Elx, Elda, Ibi, Muro d’Alcoi, Petrer, el Pinós, els 18 municipis que conformen el departament de salut d’Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela i les seues pedanies (*L’Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, *La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, *Verge del *Camí, Molins, Correntias, El Escorratel), i Rafal, Redovan i San Isidro, a la província d’Alacant, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel corronavirus que viuen eixos municipis.

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf