Skip to main content

Convocatòria proves de certificació de valencià EOI

L’EOI (Escola Oficial d’Idiomes) obre el termini d’inscripció per a la realització de les proves de certificació de nivell de l’any 2023.

Les dates per a sol·licitar cita prèvia i les dates de matrícula per a l’alumnat lliure són aquestes: 

NivellSol·licitud cita prèvia Període de matrícula 
B1 des de les 09.00 h del dia 1 de març fins a les 09.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
 enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
B2 des de les 10.00 h del dia 1 de març fins a les 10.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
C1 des de les 11.00 h del dia 1 de març fins a les 11.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 
C2 des de les 12.00 h del dia 1 de març fins a les 12.00 h del dia 2 de març de 2023 o fins que s’esgoten els torns 
enllaç al tràmit 
la data assignada en la cita 

Recordeu que la cita no garanteix l’obtenció de plaça, per la qual cosa es recomana que la persona sol·licitant efectue la matrícula el més prompte possible en l’horari assignat en la cita.

Les dates previstes per a les proves són:

Nivell Convocatòria ordinària Convocatòria extraordinària 
B1 13.06.2023 – 16.00 h 06.09.2023 – matí 
B2 12.06.2023 – 16.00 h 07.09.2023 – vesprada 
C1 01.06.2023 – 16.00 h 05.09.2023 – matí 
C2 07.06.2023 – 16.00 h 06.09.2023 – matí 

En la Guia de la persona candidata trobareu tota la informació necessària.

També podeu visitar aquesta pàgina de la Conselleria d’Educació on es detalla tota la informació referent a les proves de l’EOI.

I per resoldre qualsevol dubte podeu passar per AVIVA en horari de 9.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres, telefonar al 962 988 000 ext. 2115 o enviar un correu electrònic a aviva@montserrat.es.

Els serveis lingüístics municipals de més de 50 poblacions valencianes es reuneixen per analitzar l’última enquesta de coneixement i ús social del valencià

El divendres 27 de gener, una cinquantena de tècnics i tècniques lingüístics de diversos municipis valencians van celebrar una jornada de treball per analitzar els resultats de l’Enquesta sobre coneixement i ús social del valencià (2021) efectuada per la Generalitat Valenciana, que es feren públics en desembre de 2022, i que evidencien una situació sociolingüística preocupant pel que fa a la salut del valencià.

A grans trets, els resultats mostren, d’una banda, un augment en les competències de la població, és a dir, ara hi ha més persones que saben llegir i escriure en valencià que en 2015, quan es va fer l’enquesta anterior; però, malgrat això, en les dades referents a l’ús de la llengua s’ha produït una important davallada. Si, a més, es té en compte que on més ha abaixat l’ús és en els espais on s’ha de produir la transmissió intergeneracional i on es forgen les relacions de futur –a casa i amb els amics–, la situació esdevé encara més preocupant.

La conclusió és que la societat, en general, és més competent, té més coneixement teòric de la llengua, però no la fa servir i no la transmet a les noves generacions que acaben assimilant-la i percebent-la com una segona llengua que cal conéixer però no cal usar.

Davant d’aquesta situació, els serveis lingüístics municipals es van plantejar la necessitat de mobilitzar-se tots junts i cadascun des del seu espai, amb la intenció de frenar aquesta deriva negativa i tractar de revertir-la per tal d’assegurar la pervivència d’un dels trets més distintius i representatius dels valencians i les valencianes: la nostra llengua.

La societat valenciana es troba en una situació d’emergència lingüística i cal, entre totes i tots, aconseguir impulsar l’ús del valencià allà on està perdent força, fomentar l’estima per la llengua i convertir-la en una llengua de prestigi i representació, tan vàlida per a viure com qualsevol altra.

CALENDARI 2023 “El valencià, la nostra llengua”

L’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA) de l’Ajuntament de Montserrat ha editat un calendari del nou any. L’edició del calendari ha estat coordinada pel Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Silla, les il·lustracions són de la dissenyadora Ana Policarpo i compta amb la col·laboració de la Diputació de València i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Aquest calendari del 2023 s’emmarca en la campanya “El valencià, la nostra llengua” i ens apropa el lèxic més quotidià dels diferents aspectes del nostre dia a dia, com ara la música, l’artesania, la primavera, la lectura, la família, l’estiu, les xarxes socials, el turisme, la tardor, el cinema, la cuina o l’hivern. Perquè el valencià és la llengua amb què ens relacionem amb els nostres veïns i veïnes cada dia i cal tenir-ne cura i mantindre-la viva, perquè és tan vàlida com qualsevol altra i és la llengua pròpia de Montserrat, la que ens defineix.

Les associacions de Montserrat i les persones que vulguen poden passar a recollir-lo gratuïtament (fins esgotar existències) per l’oficina AVIVA, en la planta baixa de l’Ajuntament.

Preinscripció oberta per als cursos de valencià de nivells A1, C1 i C2

La Regidoria d’Educació, a través de l’Agència de Promoció del Valencià municipal, ha programat tres cursos gratuïts de valencià: nivell inicial A1, nivell avançat C1 i nivell avançat C2.

Els cursos seran de 60 hores presencials i es duran a terme entre gener i juny de 2023. L’horari serà de vesprada, dos sessions de dos hores per setmana.

Els nivells

El nivell A1 és el nivell més bàsic que hi ha, permet atendre les necessitats comunicatives més elementals en situacions molt quotidianes. Està pensat per a persones nouvingudes que desconeixen per complet el valencià. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

El nivell C1 està pensat, generalment, per a persones que ja tenen una base de coneixements de valencià. És necessari tindre formació gramatical prèvia i es recomana haver assolit el nivell B2 o, com a mínim, el B1. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

El nivell C2 està adreçat, generalment, a persones que volen assolir el nivell més alt de coneixements de valencià. És necessari estar en possessió del certificat de nivell C1 o tindre una formació similar. Podeu consultar els descriptors del nivell i els continguts temàtics i lingüístics en aquest enllaç.

Preinscripció

El termini de preinscripció estarà obert de l’1 al 10 de desembre. Per a preinscriure’s correctament caldrà emplenar el formulari en línia, al qual es podrà accedir escanejant el codi QR dels cartells, a través d’aquesta notícia o des de la publicació al Facebook municipal. La preinscripció també es podrà tramitar presencialment a l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA), sol·licitant cita prèvia al correu aviva@montserrat.es

Accés al formulari de preinscripció https://onx.la/d00bf

Llista de persones seleccionades

La llista de persones seleccionades es publicarà en el web municipal el dia 13 de desembre. En el procés de selecció, per als nivells C1 i C2, es donarà preferència a les persones que tinguen el certificat del nivell anterior (B1 o B2 en el cas del C1; C1 en el cas del C2). També es valorarà l’empadronament a Montserrat i, si cal, l’ordre d’inscripció.

Si l’organització ho considera, es constituirà una llista d’espera per ordre de prelació per a ocupar les possibles vacants.

Matrícula

El període de matrícula s’obrirà del 14 al 20 de desembre. La matrícula serà exclusivament per via telemàtica.

Les persones admeses hauran de presentar una instància telemàtica en la seu electrònica, en què exposen que han estat admeses i sol·liciten que se’ls matricule en el curs del nivell corresponent. A la instància caldrà aportar la documentació següent:

  • DNI, o document equivalent
  • Certificat del nivell de coneixements de valencià que es tinga

Condicions de matrícula

En formalitzar la matrícula s’assumeix el compromís d’assistència i aprofitament del curs, que serà supervisat per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat. Si es produeix l’abandonament del curs sense causa justificada, es tindrà en compte per a pròximes ofertes formatives de l’Ajuntament.

Per a rebre el certificat serà imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les classes.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar els cursos en què el nombre de matrícules siga insuficient.

Convocatòria de les proves de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per a gener de 2023. La podeu trobar en aquest enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre el 14 i el 21 de novembre de 2022.  

Cada universitat estableix els requisits i procediments de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per l’expedició del certificat corresponent. Cal tindre en compte que hi ha universitats que no admeten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària. Així doncs, caldrà consultar les opcions de matrícula que ofereix cadascuna en la seua pàgina web. 

Les dates i horaris d’exàmens són els següents: 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ORAL 
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
16.01.2023 A2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023 B1 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
16.01.2023** 17.01.2023** B2 SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
12.01.2023* 13.01.2023* 14.01.2023* C1 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
16.01.2023** 17.01.2023** C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

*Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 12, 13 o 14 de gener o tots tres. 

**Cada universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de B2 i C2 els dies 16 o 17 de gener o tots tres. 

CONVOCATÒRIA GENER 2023 PROVA ESCRITA
DATA NIVELL UV UPV UA UJI UMH UCV UCH 
20.01.2023 B1SÍ SÍ SÍ NO SÍ NONO 
20.01.2023C1 SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
23.01.2023A2SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
23.01.2023B2SÍ SÍ SÍ NOSÍ NONO 
23.01.2023C2 SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

L’empresa 10 Eixams guardonada per l’ús del valencià en el seu dia a dia 

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València va organitzar un acte dimecres passat en què homenatjava, a través dels ajuntaments convocants, les empreses guanyadores dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de 2022. En el Pati de l’Escala de l’edifici de la Diputació es van reunir els representants dels 25 ajuntaments que havien organitzat aquest premi en les seus respectives localitats i també els de les empreses guanyadores. 

 L’Ajuntament de Montserrat va organitzar en maig la tercera convocatòria d’aquests premis, que diferia d’anys anteriors per canviar de dos modalitats a una de sola i de dos únics premiats (un per cada modalitat) a entregar tres premis. En aquesta ocasió va obtenir el primer premi l’empresa 10 Eixams. Així doncs, Nadia Salvador Cerveró, en representació de 10 Eixams, va rebre un guardó de mans de la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno en reconeixement a l’ús que fa en el seu dia a dia de la llengua de tots, el valencià.  

Els guardons, creats per artesans fallers de l’empresa Vàlua, simbolitzen la unió entre el comerç local i la llengua pròpia. I, de segur que la intenció de la Diputació no és altra que encoratjar empreses i ajuntaments a seguir treballant per l’ús i la dignificació de la llengua.

Ací podeu trobar més informació de l’acte d’entrega dels premis:  https://bit.ly/3VMBMu5

L’Ajuntament s’adhereix a la campanya “Compra amb Valors” amb una nova edició de “Jo, Comerç Local”

L’Ajuntament de Montserrat s’adhereix a la campanya de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,  “Compra amb valors”, que culmina el 25 d’octubre, Dia del Comerç Local, una iniciativa que posa en valor la importància del comerç de proximitat en  l’àmbit social i  econòmic dels pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana. 

Per tot això, el consistori, a través de l’Agència de promoció del valencià, AVIVA i de la de Desenvolupament Local, organitza una nova edició de “Jo, comerç local”, una acció que, com en altres ocasions, pretén fomentar l’ús del valencià en el comerç local. La campanya consisteix en el repartiment de bosses de la compra confeccionades amb ràfia que porten els lemes “Jo, comerç local” i “Compre en valencià”, i que tenen en un dels laterals vocabulari relacionat amb el comerç.    

En aquesta acció solament poden participar els comerços que estiguen d’alta en la Guia Municipal d’Empreses. Si algun comerç no hi figura, però està interessat a participar en aquesta o en futures accions, pot contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local (adl@montserrat.es) per donar-s’hi d’alta.  

Per a confirmar la inscripció en la campanya actual, cal enviar un correu abans del dia 24 d’octubre a: aviva@montserrat i adjuntar aquest formulari emplenat. Als comerços participants se’ls entregarà, a més de les bosses de la campanya, fullets amb lèxic del supermercat i una caixeta amb elements per retolar en valencià les dependències del comerç. 

L’Ajuntament, l’Agència de Promoció del Valencià i l’Agència de Desenvolupament Local esperen i agraeixen la participació dels establiments del poble, en un projecte que intenta donar un impuls més, en una conjuntura econòmica desfavorable, als teixits comercial i social de Montserrat. 

PLA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA – SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

L’Ajuntament de Montserrat sempre ha treballat perquè el valencià siga la llengua que puguem fer servir amb normalitat en el nostre dia a dia, al treball, a casa, quan anem a comprar…  que siga un instrument de cohesió i d’integració en la vida social de la localitat. 

Per treballar en aquest sentit, l’any 2021 es va posar en marxa la implementació d’un pla de normalització lingüística amb l’ajuda d’una subvenció de la Diputació de València, gestionada per la Unitat de Normalització Lingüística. Per mediació de l’Agència de promoció del valencià de l’Ajuntament es va elaborar una enquesta d’usos lingüístics que suposà la base per a l’elaboració del pla, que, per qüestions de temps i l’anòmala situació creada per la pandèmia de la COVID19, no es va poder materialitzar. 

Enguany, s’ha rebut una nova subvenció de la Diputació de València que ens ha permés confeccionar un pla a partir dels resultats de l’enquesta sociolingüística que es va dur a terme l’any 2021. Entre els objectius d’aquest pla a llarg termini, a més d’aconseguir la normalització lingüística del valencià al nostre municipi, podem destacar: promoure l’ús del valencià tant a nivell institucional com a nivell social, oferir les ferramentes adients per aprendre la llengua o garantir els drets lingüístics de les persones valencianoparlants. 

Entre les accions previstes pel pla hi ha la realització de taules participatives per tal de conèixer el grau d’acceptació social d’algunes de les propostes d’actuació, oferir cursos d’aprenentatge o reciclatge de la llengua o l’assessorament lingüístic a empreses, associacions o particulars, així com la realització de campanyes de promoció de l’ús del valencià. 

Des de l’Ajuntament esperem comptar amb la col·laboració i participació de tot el veïnat en la implementació d’aquest Pla, el nostre treball necessita de la vostra complicitat. 

ENDOLCEIX-TE LA VIDA EN VALENCIÀ!

L’Ajuntament de Montserrat, per mitjà de l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA, ha distribuït, entre els bars i restaurants del municipi que s’han adherit a la iniciativa, més de 25.000 sobrets de sucre serigrafiats amb frases de dos tipus: aforismes de l’escriptor Joan Fuster i frases sensibilitzades amb la lluita per la igualtat de gèneres.

Entre els objectius de la iniciativa estan el de fer arribar la llengua a la nostra quotidianitat, el de fomentar el coneixement de la producció d’aforismes o sentències d’un dels escriptors més importants de la nostra literatura, o el de fer-nos reflexionar sobre una problemàtica tan actual com és la lluita per la igualtat de gèneres. En aquest enllaç trobareu les frases utilitzades en els sobrets repartits a Montserrat: https://bit.ly/3GBGALG.

La campanya ha estat gestionada a través de la xarxa d’agències de promoció lingüística i ha comptat amb la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En total han sigut 12 consistoris els que hi han participat: Alboraia, Algemesí, Borriana, Manises, Massamagrell, Moncofa, Montserrat, Paiporta, la Pobla de Vallbona, Silla, Sueca i Xàtiva.

El passat 19 de maig, a l’Espai Fuster de Sueca, es va fer la presentació de la campanya. L’acte va comptar amb la presència de representants polítics i tècnics de les agències de promoció lingüística dels ajuntaments participants així com la de Verònica Cantó, la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En aquest enllaç trobareu una notícia sobre l’esdeveniment: https://bit.ly/3t9yyUM.

Els establiments que s’han adherit al projecte són: bar restaurant L’Antic Mesó, pub El que faltava, pub El Ficus, bar La Galotxa, bar El musical, Pizzeria Capritx, Cafeteria Roma, Gelateria Jacaranda, bar Bon Profit, bar Jardín, forn-pastisseria El Dolcet, cafeteria Multiprecios Panda, forn Edén, bar Jubilats, restaurant Fonda Xinesa, bar restaurant El Timple, bar Antic L’Agroix, bar La Picaeta, William & Henry, bar La Barraqueta, bar El Tossal, restaurant Salón Campos, la cafeteria de l’IES Alcalans o el bar del Poliesportiu. A tots, moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem poder comptar amb vosaltres en noves iniciatives.

El lema del projecte és «En Valencià és més Dolç» i el que pretén és endolcir, en valencià, la vida dels montserraters i montserrateres.

MONTSERRAT DIU BON DIA!! III PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ LOCAL

L’Ajuntament de Montserrat, un any més, amb la voluntat de fomentar i incentivar l’ús normal i natural de la llengua del nostre poble, el valencià, convoca els III Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local. Com en altres edicions, la convocatòria es fa a través de l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Montserrat, i gràcies a una subvenció concedida per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Aquesta tercera edició és un poc diferent. En lloc de dues modalitats amb un premi únic per a cadascuna, consta d’una modalitat única amb tres premis. Així doncs, es valoraran de forma conjunta tots els aspectes en què es faça ús del valencià. Per exemple, en la retolació, tant exterior com interior; en qualsevol tipus de material imprès, és a dir en els fullets publicitaris, l’etiquetatge de productes, les factures, els menús, etc.; en l’atenció al públic, bé de manera oral o a través de mitjans com ara el WhatsApp o el correu electrònic; o en les publicacions en qualsevol de les xarxes socials que hui en dia fem servir totes i tots.

Les candidatures per a optar als premis cal presentar-les exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, emplenant un formulari i aportant la documentació necessària per justificar els mèrits a valorar. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació de les bases.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb AVIVA Montserrat a l’adreça electrònica aviva@montserrat.es o al telèfon 962 998 000 (extensió 2115) o, també, passar-vos per la primera planta de l’Ajuntament, on us atendrem amb molt de gust.

Les bases es poden consultar en aquest enllaç:

https://bit.ly/3swHCTD

La tramitació electrònica està disponible en aquest l’enllaç:

https://bit.ly/3L4Xxib