ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Montserrat premia el comerç local per l’ús del valencià

L’Ajuntament de Montserrat ha convocat els I Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local a través de la seua Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Montserrat, i gràcies a una subvenció concedida la Diputació de València.

Els premis volen reconéixer l’ús normalitzat del valencià que fan els i les comerciants en els seus establiments. Per a d’això ha convocat dos modalitats, la modalitat A que premiarà l’ús del valencià en la retolació, el material imprés i en l’atenció al públic; i la modalitat B, que premiarà l’ús del valencià aplicat a les xarxes socials, les noves tecnologies i el programari. S’atorgarà un premi de 1.500 euros per cada modalitat.

Amb la celebració d’aquests premis, l’Ajuntament pretén també agrair al sector comercial de Montserrat la seua indispensable col·laboració amb les diverses campanyes de promoció del valencià que l’Ajuntament llança per a preservar la principal senya d’identitat del nostre poble, la llengua. Per això, a banda dels premis, als comerços que s’hi presenten, se’ls regalarà material de la campanya «En valencià, més a gust».

Per a optar al premi, els comerços han de presentar la seua candidatura amb una sol·licitud a l’Ajuntament. La tramitació serà exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOPV, cosa que s’anunciarà pels canals habituals de l’Ajuntament (web, facebook, app…) i el web de transparència.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb AVIVA Montserrat a l’adreça electrònica aviva@montserrat.es o al telèfon 962 998 000 (extensió 2115).

Les bases les podeu consultar en l’enllaç següent:

https://bit.ly/38Sl0Up

La tramitació electrònica la tindreu disponible en l’enllaç següent fins al 15 de desembre:

https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

L’Ajuntament de Montserrat disposa d’un servei de valencià que presta assessorament lingüístic a tots els establiments comercials que ho sol·liciten. A través d’aquest servei s’han repartit materials de promoció del valencià al llarg dels anys com cartells de rebaixes, lèxics (dolç, salat, fruites, verdures, porc i corder…), vocabulari bàsic de bars, restaurants i cafeteries; discos de música en valencià; s’han organitzat campanyes com «En valencià està més bo», «En valencià més a gust», entre d’altres. En totes elles els i les comerciants del nostre poble han participat de bon grat, i per això l’Ajuntament els ho vol agrair amb aquests premis.

La resolució provisional ha estat publicada en el tauler d’anuncis, consulta-la en l’enllaç:

https://montserrat.sedelectronica.es/board

Borsa de treball temporal de professorat de valencià

Aprovades per Resolució d’Alcaldia núm. 1157/2020, de 28 de juliol de 2020, les bases i la convocatòria de selecció de persones per a la constitució d’una borsa d’ocupació per a la contractació temporal de professorat de valencià, que impartirà els cursos programats per l’Agència de Promoció del Valencià (AVIVA); es dona compte que el text íntegre d’aquestes s’ha publicat en el BOP núm. 150 de 06/08/2020, en la seu electrònica de la pàgina web de l’ajuntament [https://www.montserrat.es] portal de transparència [C.Recursos/C.4. RR. HH./C4.3. Processos de selecció de personal] i en el Tauler d’anuncis.

Les bases han estat publicades en el DOGV del 12 d’agost, i el termini per a presentar sol·licituds està obert des del 13 d’agost i fins al 26 d’agost.

Finalitzat el termini per a presentar esmenes a la llista provisional, ja es pot consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència la llista definitiva de persones admeses i excloses, la data de les entrevistes i la composició del tribunal.

Llista d’admisió i exclusió dels cursos de C1 i C2

En l’enllaç teniu la llista de persones admeses i excloses en el curs de valencià de nivell C1.

El curs de valencià de nivell C2 s’ha anul·lat perquè no hi ha suficient prematrícula. 

Les persones que han sigut admeses en el curs de C1 hauran de matricular-se des del 17 fins al 20 de desembre. El procediment de matrícula serà el següent:

1. Matrícula presencial. 

Les persones admeses han de presentar per registre d’entrada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament, una sol·licitud en què exposen que han estat admeses i sol·liciten que se’ls matricule en el curs corresponent. 
A la instància caldrà aportar fotocòpia el document d’identitat i les persones que han indicat que tenen algun certificat de coneixements de valencià, hauran de presentar-lo també.

2. Matrícula en línia. 

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament hauran de realitzar el tràmit corresponent al qual s’hi adjuntarà el DNI i el títol de coneixements de valencià que han indicat que tenen en la preinscripció, si és el cas. 

Condicions de matrícula

En formalitzar la matrícula s’assumeix el compromís d’assistència i aprofitament del curs, que serà supervisat per l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Montserrat. Si es produeix l’abandonament del curs sense causa justificada es tindrà en compte per a pròximes ofertes formatives de l’Ajuntament.

Per a rebre el certificat serà imprescindible haver assistit com a mínim al 80% de les classes.

  • 1
  • 2
Ajuntament de Montserrat - © 2022