Skip to main content

Tag: Montserrat

Escola d’estiu 2024

Del 25 de juny al 30 d’agost, les persones més menudes del nostre municipi podran disfrutar de l’escola d’estiu 2024.

A qui està dirigida?

Xiquetes i xiquets de 0 a 12 anys. 

Les persones de 0 a 1 anys que es vulguen inscriure han de ser alumnat de l’Escola Infantil Municipal de Montserrat durant este curs 2023/2024. 

On se celebrarà?

 • De 0 a 3 anys (alumnat de 1r cicle d’infantil) a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal (C/ Alfredo Garcia, 30).
 • De 3 a 12 anys (alumnat de 2n cicle d’infantil i primària) al CEIP Evaristo Calatayud (C/ la Costera, 2).

*Per exigències de la quantitat i les característiques de l’alumnat matriculat, el lloc de realització de l’escola d’estiu pot canviar. En aquest cas, s’avisarà a totes famílies de l’alumnat inscrit abans de l’inici de l’activitat. 

Quan tindrà lloc? 

L’escola d’estiu es realitza de dilluns a divendres. Els dissabtes, diumenges i els festius no estarà obert el servici. 

Horaris: 

 • Escola matinera: de 8 a 9 hores.
 • Tallers matinals: de 9 a 13.30 hores.
 • Menjador: 13.30 a 15.30 hores.
 • Tallers vespertins: de 15.30 a 17 hores.

Períodes:

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys: 

 • 1a quinzena: de l’1 de juliol al 12 de juliol de 2024.
 • 2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 
 • 3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024. El 15 i el 16 d’agost són festius a la localitat. 
 • 4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.

Per a l’alumnat de 3 a 12 anys: 

 • 1a quinzena: del 25 de juny al 12 de juliol de 2024.
 • 2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 
 • 3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024. Seran festius els dies 15 i 16 d’agost. 
 • 4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.

Les quinzenes no es determinaran de forma discrecional. Les persones interessades hauran de respectar els períodes establerts.

Opcions de matrícula:

 • OPCIÓ 1: de 9 a 13.30 hores. Inclou tallers matinals. 
 • OPCIÓ 2: de 8 a 13.30 hores. Inclou el servici d’escola matinera i tallers matinals.  
 • OPCIÓ 3: de 9 a 15.30 hores. Inclou tallers matinals i el servici de menjador. 
 • OPCIÓ 4: de 8 a 15.30 hores. Inclou el servici d’escola matinera, tallers matinals i el servici de menjador. 
 • OPCIÓ 5: de 9 a 17.00 hores. Inclou tallers matinals, el servici de menjador i tallers vespertins.
 • OPCIÓ 6: de 8 a 17 hores. Inclou el servici d’escola matinera, tallers matinals, el servici de menjador i tallers vespertins.

Les persones interessades hauran de respectar els horaris establerts i les opcions ofertades. L’escola matinera, el menjador i els tallers vespertins no es podran fer servir com servicis aïllats. Tots els servicis (escola matinera, tallers matinals, menjador i tallers vespertins) es mantindran si hi ha un mínim de deu persones inscrites.

Preus:

Per a l’alumnat de 0 a 3 anys

OPCIÓ 1OPCIÓ 2OPCIÓ 3OPCIÓ 4OPCIÓ 5OPCIÓ 6
1a quinzena: de l’1 al 12 de juliol de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros
2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 60 euros78,75 euros135 euros153,75 euros153,75 euros172,5 euros
3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024.32 euros42 euros72 euros82 euros82 euros92 euros
4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros

Per a l’alumnat de 3 a 12 anys

OPCIÓ 1OPCIÓ 2OPCIÓ 3OPCIÓ 4OPCIÓ 5OPCIÓ 6
1a quinzena: del 25 de juny al 12 de juliol de 2024.56 euros73,5 euros126 euros143,5 euros143,5 euros161 euros
2a quinzena: del 15 de juliol al 2 d’agost de 2024. 60 euros78,75 euros135 euros153,75 euros153,75 euros172,5 euros
3a quinzena: del 5 al 14 d’agost de 2024.32 euros42 euros72 euros82 euros82 euros92 euros
4a quinzena: del 19 al 30 d’agost de 2024.40 euros52,5 euros90 euros102,5 euros102,5 euros115 euros

INSCRIPCIÓ: El període d’inscripció i pagament és del 24 de maig al 2 de juny a les 23.59 hores, ambdós inclosos. No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini. 

Els passos a seguir són: 

 1. Realitzar el pagament dels servicis sol·licitats. Cal fer l’ingrés de la quantitat corresponent en el número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant en el concepte «nom i cognoms de la persona que es vol inscriure + Escola Estiu 2024». 
 2. Emplenar la sol·licitud d’inscripció. Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montserrat: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0 Per al procés telemàtic caldrà fer servir un certificat digital. Cal fer una única sol·licitud per cada persona que es vol inscriure.

Adjuntar documentació. En el tràmit telemàtic cal adjuntar una còpia del SIP de la persona que es vol inscriure i el justificant de pagament. En cas de no adjuntar estos dos documents en el moment de la tramitació electrònica, la persona no es considerarà inscrita en l’activitat.

Totes les persones que completen correctament els dos passos (pagament i sol·licitud telemàtica) dins del període establert, quedaran automàticament inscrites a l’escola d’estiu. No es publicarà cap llistat de persones admeses.

Abans del començament de l’escola d’estiu s’enviarà a les famílies un recull d’informació a tindre en compte per al bon funcionament de l’activitat. 

Més informació i dubtes: 

Dimarts 28 de maig a les 18.30 hores al Saló d’actes de la Casa de la Cultura es realitzarà una reunió informativa. 
També està a la disposició de la ciutadania l’adreça electrònica escola.vacances@montserrat.es o el telèfon 661 515 053.

Convocatòria del Plenari Ordinari de maig

Dijous dia 23 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de maig.

Podreu seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
 2. Expedient 2601/2024. Aprovació del Reglament per a l’atorgament d’autoritzacions d’aprofitament de fruiters situats a parcel·les municipals. 
 3. Expedient 4018/2024. Aprovació de la Ratificació de la Resolució de l’alcaldia n. 2024- 0991 sobre creació de la Mesa de Contractació Permanent i Designació dels seus membres a tenor de l’Informe 31/21 de 10 de juny de la JCCA. 
 4. Expedient 3590/2024. Aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Humans per a la reducció de la temporalitat per a l’any 2024. 
 5. Expedient 10878/2023. Aprovació de la cessió gratuïta d’ús de part de la instal·lació ubicada en el pol.14 parcel·la 282 Rfª cadastral 46174A014002820001HY al Consorci Provincial de Bombers. 
 6. Expedient 5017/2024. Aprovació del nou conveni Carnet Jove per actualització. 
 7. Expedient 1431/2024. Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) 
 8. Expedient 2297/2023. Aprovació formular full d’apreuament municipal en l’expedient de preu just de l’expropiació per ministeri de llei, sol·licitada pel Sr. Agustín Vicente Alemany Campos.
 9. Expedient 7293/2023. Aprovació de restauració de la legalitat urbanística.
 10. Expedient 5040/2024. Aprovació de la Modificació de Crèdits núm. 14/2024 per suplement de crèdit. 
 11. Expedient 4995/2024. Aprovació de la moció per a l’aprovació de la cooficialitat del nom del poble i gentilici en castellà i en valencià.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte aprovació de la certificació d’obra n.4 Obra de construcció del pavelló Poliesportiu. Les Valletes. Fase 1 Montserrat. 
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes d’abril. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 25/04/2024 i la del 10/05/2024. 
 4. Expedient 3767/2024. Informe anual sobre el control intern Exercici 2023. 
 5. Expedient 4024/2024. Informe sobre compliment de mesures de Lluita contra la morositat – 1er trimestre 2024.
 6. Expedient 4025/2024. Càlcul del Període Mitjà de Pagament – 1er trimestre 2024.
 7. Expedient 4026/2024. Subministrament d’Informació Trimestral Execució Pressupost, Estabilitat Pptaria i Regla de la Despesa – 1er trimestre 2024. 
 8. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i Preguntes. 

Cursos de natació de la piscina municipal de Montserrat

Un any més, la piscina municipal de Montserrat ofereix cursos de natació i aquagym durant els mesos d’estiu.

Els cursos de natació tenen un preu de 50€ per persona i estan dirigits a la població adulta i infantil.

 • Persones adultes: els cursos es realitzaran dilluns, dimecres i divendres del mes de juliol, en horari de 9 a 10 hores i de 20 a 21 hores. És imprescindible saber nada per a poder assistir.
 • Natació infantil: els cursos es duran a terme en horari de matí i vesprada a determinar en una reunió informativa posterior a la inscripció. L’organització comunicarà personalment a les mares, pares i persones tutores legals la data i l’hora de la reunió. Es recorda que els bebés solament es podran inscriure en el torn de la vesprada.

Els cursos d’aquagym es duran a terme durant els mesos de juliol i agost.

 • Dilluns, dimecres i divendres a les 14.10 hores

Preu: 35,00 €

 • Dimarts i dijous a les 20 hores

Preu 25,00 €

Inscripcions

La inscripció es realitzarà de manera presencial al gimnàs del poliesportiu en el seu horari. Els formularis que s’han d’emplenar estaran disponibles en les dates indicades per a cada termini i els podreu trobar en este enllaç, al mateix gimnàs o contactant amb l’empresa: https://bit.ly/3L4Xxib

Natació infantil: 

 • Del 24 de juny al 12 de juliol: termini d’inscripció del 20 de maig al 19 de juny
 • Del 15 de juliol al 2 d’agost: termini d’inscripció del 24 de juny al 10 de juliol

Natació persones adultes:

 • Juliol: termini d’inscripció del 20 de maig al 26 de juny

Aquagym:

 • Juliol: termini d’inscripció del 20 de maig al 26 de juny
 • Agost: termini d’inscripció del 1 de juliol al 26 de juliol

Quant a les instal·lacions esportives, com ara el gimnàs, el frontó o la pista de pàdel, podeu consultar totes les dades ací:

 • Preus servicis gimnàs ací.
 • Preus pistes esportives ací.

Ací podeu consultar les normes d’ús de la piscina municipal de Montserrat.

Per a qualsevol dubte, telefonar al  677 812 327.

Obert el període de matriculació per a l’Escola Infantil de Montserrat

Comença el procés de matriculació per al curs 2024-2025 de l’Escola Infantil de Montserrat.

Este és el calendari amb els terminis dels tràmits a realitzar:

Confirmació de matrícula de l’actual alumnatDel 6 al 10 de maig
Sol·licitud d’admissió o prematrículaDel 15 al 24 de maig
Llista provisional de menors admesos30 de maig
Període de reclamacionsDel 3 al 9 de juny
Llista definitiva de menors admesos14 de juny
Formalització de matrícula de menors admesosDel 15 al 25 de juny

El 22 de maig a les 17:30 hores se celebrarà una jornada de portes obertes, per a conéixer l’Escola. A més, els dies 19 i 24 de juny de 17 a 19 hores es prestarà un servici d’atenció a la matrícula a l’Escola, per a resoldre dubtes sobre el procediment.

Recordem que l’Escola ofereix diversos servicis. El menjador són 100 euros al mes i l’escola matinera, 35 euros mensuals.

Consulta tota la informació (documents necessaris per a la matriculació, accés a les sol·licituds telemàtiques…) en este enllaç.

Pots vore el vídeo en el qual l’Escola Infantil obri les seues portes ací.

Matriculació per a les proves de valencià de la JQCV

La Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià (JQCV) ha publicat el calendari de matriculació per a les proves de 2024, el qual pots consultar ací.

Pel que fa a la matriculació, els terminis són els següents:

 • Llenguatges específics: del 6 de maig a les 9 hores fins al 10 de maig a les 23:59 hores.
 • Nivells A2, B1 i B2: del 25 de juny a les 9 hores fins a l’1 de juliol a les 23:59 hores.
 • Nivell C1: del 3 de juliol a les 9 hores fins al 8 de juliol o fins que s’esgoten els torns.
 • Nivell C2: del 3 de juliol a les 10 hores al 8 de juliol o fins que s’esgoten els torns.

Per a la matriculació dels nivells C1 i C2 cal sol·licitar cita prèvia telemàtica.

Recorda que per a poder participar en els exàmens has d’haver complit els 16 anys. A més, per a matricular-se de la prova de Llenguatge administratiu o Llenguatge als mitjans de comunicació cal estar en possessió del nivell C1 de valencià o equivalent. En el cas de la prova de Correcció de textos, s’ha de comptar amb el nivell C2 de valencià o equivalent.

En la resta de proves, les persones interessades poden matricular-se del nivell que vulguen sense necessitat d’acreditar el nivell anterior.

Consulta tota la informació ací.

Convocatòria del Plenari Ordinari d’abril

Dijous 25 d’abril a les 20 hores, al saló de Plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes d’abril.

La sessió es podrà seguir en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/AjMontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A. PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 2. Expedient 3070/2024. Aprovació de la proposta de rectificació de l’Inventari Municipal de béns i drets que integren el patrimoni municipal de la Corporació Local a data 31/12 /2023.
 3. Expedient 2595/2024. Aprovació inicial del Reglament d’utilització del servei de veu pública a Montserrat.
 4. Expedient 10707/2023. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’ entrada i l’eixida de vehicles a immobles urbans des de la via pública. 
 5. Expedient 3715/2024. Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis extraescolars, complementaris i d’oci educatiu.
 6. Expedient 3530/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 09/2024 per suplement de crèdits.
 7. Expedient 3531/2024. Aprovació de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 10/2024 per crèdit extraordinari.
 8. Expedient 3529/2024. Aprovació de la proposta de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 02/2024.

B. ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 1464/2023. Donar compte de les certificacions d’obra 1,2 i 3 de les obres “Construcció de Pavelló Poliesportiu Les Valletes, Fase 1. Montserrat”. 
 2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de març de 2024. 
 3. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del 21/03/2024 i la del 12/04/2024. 
 4. Donar compte d’assumptes diversos.

C. PRECS I PREGUNTES 

 1. Precs i preguntes.

Llistat provisional de persones admeses en les borses de treball temporal

Ja estan publicats els llistats provisionals de persones admeses i excloses en les quatre borses de treball temporal convocades per l’Ajuntament de Montserrat.

El termini per a presentar esmenes és del 28 de març al 15 d’abril de 2024.

En cada decret s’informa del nom del tràmit electrònic per a presentar la documentació d’accés que falta en el cas de les persones excloses.

Es poden consultar els llistats ací:

Convocatòria de les proves de valencià de la CIEACOVA

La Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) ha publicat la convocatòria de les proves d’acreditació per al període de maig-juny de 2024.

Es pot trobar en este enllaç: https://cieacova.com/

El termini d’inscripció estarà obert entre del 10 al 17 d’abril de 2024.

Cada universitat estableix els requisits i procediments de preinscripció i matrícula, així com les taxes pels drets d’examen i per a l’expedició del certificat corresponent.

Hi ha universitats que no admeten matrícules de persones que no formen part de la seua comunitat universitària, com la UV. La Florida Universitària o la UPV, per exemple, sí.

Les diverses opcions de matrícula que ofereix cada Universitat es poden consultar en la seua pàgina web.

Les dates i horaris d’exàmens són els següents:

CONVOCATÒRIA MAIG-JUNY 2024 PROVA ORAL
DATANIVELLUVUPVUAUJIUMHUCVUCH
03.06.24A2NONONONO
31.05.24B1NONONONO
03.06.24B2NONONO
30.05.24* 31.05.24* 01.06.24*C1
03.06.24** 04.06.24**C2

*Cada Universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C1 els dies 30, 31 de maig, 1 de juny o els tres.

**Cada Universitat, en la seua convocatòria específica, indicarà si convoca la prova oral de C2 els dies 3, 4 de juny o els dos.

 CONVOCATÒRIA MAIG-JUNY 2024 PROVA ESCRITA
DATANIVELLUVUPVUAUJIUMHUCVUCH
07.06.23B1NONONONO
C1
10.06.23A2NONONONO
B2NONONO
C2

L’Ajuntament de Montserrat compra el solar de l’Avinguda Jaume I per 620.000 euros

L’Ajuntament de Montserrat ha iniciat els tràmits per a la compra del solar situat a l’Avinguda Jaume I, on es realitza habitualment el mercat municipal, per un preu de 620.000 euros.

Es tracta d’un espai de 4.607 metres quadrats, que s’adquirirà a través de la gestió del Pla d’Inversions 2024-2027 de la Diputació de València.

“Després de mesos negociant, hem aconseguit comprar-lo per 620.000 euros, rebaixant en 55.000 euros la proposta inicial”, ha explicat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.

L’Ajuntament s’estalvia així més de 50.000 euros, que es podran destinar a fer front a altres despeses. A més, al passar a ser propietat municipal, tampoc haurà de fer front al lloguer que venia pagant mensualment fins ara.

“Pensem que és una molt bona oportunitat, perquè és un gran espai que destinar en un futur a infraestructures municipals”, ha apuntat l’alcalde.