Skip to main content

El mosquit tigre

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.

A diferència dels mosquits més comuns que fan vida nocturna, és actiu de dia, i les picades són molt més nombroses i doloroses que no les dels mosquits autòctons. A més, aquest mosquit té la capacitat d’actuar com a vector (transmissor) d’algunes malalties.

La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves. Això només s’aconsegueix eliminant els llocs d’aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

Pot depositar els ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que continga aigua durant uns quants dies.

Aquestes condicions de cria fan molt difícil lluitar contra la seua proliferació sense la col·laboració de tota la ciutadania.

Ací tenim alguns consells pràctics a desenvolupar des de les nostres llars per a evitar el mosquit tigre entre tots i totes.

Gràcies pel teu esforç

#RegidoriadeMediAmbient

Dones i Música

Amb motiu de la 40 edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, com activitat paral·lela i sent conscients que hi ha infinitament més dones que han aportat el seu saber fer al món de la música, des de la Regidoria de cultura hem volgut visibilitzar a trenta d’elles i dona-les a conéixer a la població i visitants de Montserrat, a través d’una exposició, 𝘋𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘪 𝘔ú𝘴𝘪𝘤𝘢, als carrers de Salvador Seguí, carrer Major i Germanies.

Aquesta exposició la podrem gaudir a partir del dia 12 de juliol de 2021.
#MontserratesCultura
#MontserratCiutatEducadora

Primer premi del I Concurs d’Art Mural de Montserrat

Montserrat, terra de músics

La Regidoria de Cultura vol compartir amb tothom l’obra que ha estat guardonada amb el 1r Premi d’Art Mural de la I edició del Concurs d’Art Mural de Montserrat.

L’autor és el jove de 23 anys, Sergio Meseguer Cárceles de València. El tema triat per aquesta primera edició era «Montserrat, terra de músics».

Enhorabona!

Classe Magistral de Clarinet

El dissabte 24 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores, a la Casa de la Cultura de Montserrat, tindrà lloc la classe magistral de clarinet a càrrec de Juan Ferrer. Aquesta activitat que s’emmarca com a activitat paral·lela de la 40 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat, no té cap cost per a l’alumnat que desitge inscriure’s.

Podeu descarregar el full d’inscripció a peu de la notícia i enviar-la a cultura@montserrat.es. Places limitades, tant d’alumnat actiu com d’oient.

Sobre Juan Ferrer

Juan Ferrer, és un dels més polifacètics i actius clarinetistes espanyols de la seua generació i el primer espanyol a formar part dels jurats del prestigiós Concurs Txaikovski de Moscou, De Gant, (Bèlgica), Versalles (França), Concurs per a Àsia i Oceania a Taipei (Taiwan ), Carlino (Itàlia) en els quals a més ha oferit recitals i classes magistrals, una labor pedagògica que desenvolupa amb alumnes de tot el món i en universitats d’Europa i Àsia.

Recentment aquesta activitat s’ha vist confirmada per la invitació a participar com a professor d’internacional per a la Fundació Simón Bolívar, (Actualment El Sistema) amb tres trobades anuals a partir de la temporada 2017-18 i que contínua (En línia) en el 2020 i 2021 a causa de la Pandèmia Mundial .

Artista de la marca Bufet-Crampon París i Vandoren París, Ferrer, forma part de la OSG ( Orquestra Simfònica De Galícia), de la qual és clarinet principal— des de 1994 encara que la seua activitat com a intèrpret li ha portat a oferir concerts a la Xina, Taiwan, Suïssa, França, Itàlia, Bèlgica ,Portugal, el Brasil, Veneçuela ,Costa Rica, Paraguai, l’Argentina i per tota Espanya, Europa i Amèrica, tant com solista, com en recitals, així com amb grups de cambra com el Trio Untía, el Grup Instrumental Segle XX o el Quintet de Solistes de la OSG dels quals és integrant.

Montserrat, museu viu

L’Art Mural és la manifestació humana més antiga de totes les arts, ja que des de la prehistòria acompanya l’ésser humà. Ha evolucionat fins als nostres temps quant als materials emprats i formes, però en essència i intencionalitat ha canviat molt poc ja que el seu principal objectiu és donar a conéixer, reflectir, les inquietuds de la societat coetània de l’artista i convida a la reflexió, a vegades amb una intenció social i altres vegades amb una intenció merament estètica. 

Amb l’art urbà es transformen les façanes grises dels edificis per altres més acolorides influint en tot l’entorn. Passejar per un barri, carrer, amb façanes d’edificis degradades influeix negativament en l’estat d’ànim de les persones que resideixen o els visiten, mentre que si les envaïm d’art les actituds i emocions canvien positivament.

Montserrat ha volgut donar un pas endavant i adherir-se a aquesta tendència cultural de les nostres ciutats europees que des de fa poques dècades ha resorgit amb força gràcies a artistes de carrer com el francés JR, sobrenomenat amb aquestes sigles, qui descriu la relació entre Art i espai públic amb la frase sobre l’art urbà: «La galeria d’Art més gran del planeta».

El tema d’aquesta primera edició del concurs serà, Montserrat terra de músics. L’execució de les obres premiades estarà prevista per al mes de juliol de 2021 com  a activitat paral·lela de la 40 Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat.

Esperem que aquest nou projecte cultural tinga una bona acollida. Les bases per a poder participar-hi les podeu consultar al web de l’Ajuntament de Montserrat, www.montserrat.es i les xarses socials.

«L’Art no sols es troba als museus».

Full d’inscripció

BASES I CONCURS D’ART MURAL/GRAFITI DE MONTSERRAT

PRIMERA. Objecte

L’Ajuntament de Montserrat convoca el I Concurs d’Art Mural de Montserrat (CAMM) 2021, que consisteix en el foment de l’art urbà a través de la plasmació d’aquestes obres en murs adients del municipi. Aquest concurs es convoca conforme a les presents bases:

SEGONA. Requisits per a concursar

1. Podrà participar tota persona interessada a partir dels 18 anys.

Es podrà participar de manera individual o en grup.

TERCERA. Inscripció, lloc i termini d’admissió de sol·licituds

1. La inscripció serà gratuïta; les persones interessades hauran d’aportar la següent documentació:

– Sol·licitud d’inscripció: descarregant el full d’inscripció en el web municipal, degudament emplenada en tots els seus apartats i signada per la persona sol·licitant. La seua signatura suposa una declaració de coneixement de les bases i compromís del seu compliment.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Esbós o esbossos (màxim 2) del treball presentat al concurs, amb format Pdf, Jpg, Tif o Png. Els esbossos hauran de ser inèdits i originals, en color, amb grandària DINA-3, horitzontal, a escala 1:10.

Els esbossos es presentaran sense signar.

– Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractats de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals.

2. Lliurament: A través de la plataforma wetransfer.com al correu electrònic cultura@montserrat.es

3. El termini per a entregar els treballs començarà l’1 de març i acabarà el divendres 17 de maig.

S’assignarà a cadascuna de les inscripcions un número, per poder exposar les obres proposades a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura des del 24 de maig al 18 de juny, així com al Flicker de l’Ajuntament.

En cas que una persona participant concórrega amb dues obres, haurà de posar afegit al títol de cada esbós “opció A” i “opció B” i podran ser totes dues seleccionades per a la seua realització, i havent de ser realitzades dins del termini marcat pel desenvolupament de l’activitat (del dia 4 a l’11 de juliol de 2021).

QUARTA. Temàtica

El tema del concurs serà Montserrat, terra de músics.

No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens o xenòfobs.

CINQUENA. Composició del jurat

El jurat encarregat de la valoració i selecció de les obres guanyadores estarà integrat per persones relacionades amb l’art i algun representant de l’Ajuntament de Montserrat. Durant el mes d’exposició de les propostes hi haurà una votació popular.

SEXTA. Decisió del jurat

Entre totes les obres presentades se seleccionaran TRES esbossos guanyadors. Els treballs es triaran conforme als criteris que s’indiquen a continuació:

– Qualitat artística del treball presentat

– Originalitat i creativitat de l’obra

– Adequació a la temàtica

En el cas de considerar que la qualitat dels esbossos presentats així ho requereix, l’Ajuntament de Montserrat podrà establir un número superior de seleccionats, accèssits, (els quals no seran premiats) se’ls donarà la possibilitat de pintar la seua obra al lloc que el jurat decidisca i que se’ls comunicarà després de la seua decisió.

El jurat emetrà la decisió del concurs per majoria dels seus integrants el 21 de juny, i es podrà declarar desert en el cas que el jurat considere que els treballs presentats no aconseguisquen el nivell de qualitat suficient o siguen insuficients.

La decisió serà inapel·lable.

La llista d’obres guanyadores i accèssits i la seua autoria es faran públiques el dia 21 de juny al web municipal i xarxes socials.

Qui guanye o reba un accèssit haurà de comprometre’s a executar el treball.

En cas d’haver-hi accèssits, hauran de comunicar dins del termini i en la forma escaient, si accedeixen a pintar la seua obra al lloc que se’ls propose.

SETENA. Execució de les obres seleccionades

1. Les obres hauran d’ajustar-se a l’esbós presentat.

2. Seran proporcionats pots d’esprais per a cada persona premiada o accèssit segons el que siga necessari.

3. A cada persona participant se li assignarà el tram del mur que haurà de pintar.

4. El desenvolupament s’iniciarà el diumenge 4 de juliol, tenint de termini fins a l’11 de juliol de l’any en curs per a la finalització de la seua obra o obres.

5. Totes les despeses de material necessari per executar les obres correran a càrrec de l’Ajuntament de Montserrat.

6. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfectes que posteriorment es puguen produir en les obres.

7. S’editarà un catàleg commemoratiu de l’esdeveniment, per la qual cosa les persones participants hauran de facilitar una breu biografia per a ser inclosa junt amb la foto de la seua obra.

OCTAVA. Premis

Es triaran TRES esbossos premiats amb una dotació econòmica:

1r premi: 600 €

2n premi: 300 €

3r premi: 200 €

Accèssits:

No tenen dotació econòmica. A més de la possibilitat de pintar la seua obra seran inclosos al catàleg.

NOVENA. Propietat dels treballs

L’Ajuntament de Montserrat es reservarà tots els drets sobre les obres realitzades, podent reproduir-les, publicar-les i divulgar-les totalment o parcialment.

VIII edición del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de Cámara

VIII CONCURSO DE JÓVENES INTÉRPRETES DE MÚSICA DE CÁMARA
Con el fin de difundir la música de cámara y promocionar los grupos que la interpretan, el Ayuntamiento de Montserrat convoca el VIII Concurso de Música de Cámara con las siguientes B A S E S.


1.- PARTICIPANTES
Podrán formar parte del concurso cualquier agrupación de cámara con un mínimo de 2 y un máximo de 5 componentes cuya edad no supere los 30 años.
Un músico no puede estar inscrito y participar en varios grupos.

2.- REPERTORIO
Los participantes interpretarán en la fase eliminatoria un repertorio de libre elección con una duración entre 12 y 17 minutos.
En la fase final, donde sólo participarán dos agrupaciones, se interpretará un repertorio entre 20 y 30 minutos de duración. Este repertorio debe ser diferente al interpretado en la fase eliminatoria.
No es obligatorio que el repertorio sea original para la agrupación en cuestión, pero sí se valorará este hecho, al igual que la calidad de las adaptaciones.
El Jurado calificador tendrá en cuenta la dificultad del repertorio y el nivel de los grupos participantes.

2.1.- INTERPRETACIÓN
Las interpretaciones se realizarán al aire libre en la Pl. de la Iglésia a partir de las 20.30 h. Podrían realizarse en caso de necesidad en el salón de actos de la Casa de la Cultura.

3.- INSCRIPCIONES
Cada grupo deberá formalizar la inscripción cumplimentando el formulario que estará a disposición de todos los grupos que lo deseen en la página web simc.montserrat.es, del Ayuntamiento de Montserrat.
Con la inscripción se deberá entregar la partitura general o guión de las obras a interpretar por duplicado.
La documentación a presentar será:

 • Hoja de inscripción rellenada.
 • Fotocopia del D.N.I. de todos los componentes del grupo.n del nivel de estudios de – Acreditación del nivel de estudios de cada uno de los componentes del grupo.
 • Currículum del grupo.
 • Partitura general o guión de las obras a interpretar (en la fase eliminatoria i final).
 • Una grabación de un fragmento musical en mp3 de entre 2 y 3 minutos de alguna obra interpretada por el grupo concursante.
 • Toda esta documentación se dirigirá al Ayuntamiento de Montserrat a través de la plataforma Wetransfer al correo electónico cultura@montserrat.es, indicando en el asunto “VIII Concurso de Jóvenes Intérpretes de Música de Cámara de Montserrat”.
  El plazo quedará abierto del 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
  El orden de interpretación en el concurso será inverso al orden de inscripción, es decir los últimos inscritos serán los primeros en concursar.

4.- FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CONCURSO
La celebración del concurso tendrá lugar entre los días 14 y 16 de julio de 2021.
a) El orden de actuación será comunicado a los concursantes con la suficiente antelación. Del resultado de estas pruebas saldrán los dos grupos finalistas.
b) La final del Concurso se realizará el día 16 de julio de 2021 a las 22.45 horas.
Se entregarán los premios al finalizar.

5.- JURADO
El Jurado nombrado al efecto estará compuesto por: un presidente, que será el Alcalde o Concejal en quien delegue; un secretario y tres vocales. La decisión del Jurado será inapelable.

6.- PREMIOS
Primer premio: Consistirá en un diploma acreditativo retribuido con 1.000 € (*). Premio finalista: Consistirá en un diploma acreditativo retribuido con 500 € (*).
En cualquier caso, el Jurado podrá declarar desierto alguno o la totalidad de los premios designados.
(*) A estas cuantías se le aplicarán el porcentaje de reducción correspondiente en materia del IRPF establecido.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los concursantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan todas y cada una de las bases del mismo.
Reservamos el derecho a grabar las sesiones y a editar la grabación. Los concursantes ceden sus derechos como intérpretes, renunciando a cualquier reclamación posterior, siempre que la mencionada grabación sea utilizada para la difusión del Certamen y sin ánimo de lucro, en cuyo caso les será solicitada su aprobación para mostrar su conformidad con el resultado técnico y artístico obtenido.
En todo aquello no establecido en las presentes bases, o dudas sobre la interpretación de las mismas, será resuelto por la organización del concurso, que podrá delegar en el Jurado.
8 .- INSCRIPCIONES

 • El plazo quedará abierto del 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
  Más información: simc.montserrat.es
  cultura@montserrat.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN   

Subvenció per a l’aportació de la quota al Consorci de Bombers

Al igual que anys anteriors, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Montserrat per a finançar la quota que li correspon pel servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers de l’any 2020.

Els residus ‘invisibles’

La setmana del 21 al 29 de novembre se celebra la Setmana Europea per la Reducció de Residus (EWWR en anglés) i l’Ajuntament de Montserrat, coordinant esforços entre la Regidoria de Medi Ambient i Joventut, vol donar difusió a la campanya elaborada aquest any al voltant dels residus invisibles.

Ara mateix, segurament estàs assegut o asseguda llegint açò enfront del teu ordinador amb la teua roba, el teu mòbil en la butxaca, has pres el desdejuni i probablement ja saps què menjaràs per a dinar. Tots els dies prenem decisions a l’hora de comprar i observem els residus que produïm en la nostra casa, però… Podries endevinar quants residus s’han generat a l’hora de fabricar els productes que consumim? Coneixes el concepte empremta de carboni?


Sabies que per a fabricar un telèfon intel·ligent de menys de 200 gr es produeixen més de 86 kg de residus? El que veiem no és el pes real dels productes. El residu invisible es refereix a aquesta gran quantitat de residus generats en el procés de producció dels productes.

Una gran quantitat de residus invisibles no poden ser reciclats i acaben en abocadors i incineradores. Junt amb l’empremta ecològica tenim l’impacte de Co2 generat i el gran cost per al clima.

Aquest any EWWR ens invita a informar-nos i conscienciar-nos sobre la gran quantitat de residus que inconscientment generem. Necessitem fer visible eixos residus per a prendre decisions ben informades quan triem els productes que comprem, sent conscients de la seua empremta ecològica.

Des del dissabte i tota la setmana tens diàriament en les xarxes socials informació concreta sobre el pes d’alguns productes com a exemple, i conceptes relacionats amb aquest tema. T’atreveixes a saber quin és el teu pes real?


No oblidem que el nostre paper com a consumidors i consumidores és molt important. Podem reflexionar sobre la quantitat de productes que consumim diàriament i parar-nos a pensar com estan produïts, d’on venen, i sobretot, si de veritat necessitem un de nou.


Allargant la vida dels productes reduïm la necessitat de produir nous productes i la quantitat de residus produïts en la seua fabricació. A més, la nostra butxaca ens ho agraïrà!

Tens dubtes? Pots escriure a dubtesresidus@montserrat.es