Skip to main content

Author: Abril

Ix a licitació la gestió del bar de la piscina municipal

S’ha obert el concurs públic per a adjudicar la gestió del bar de la piscina municipal de Montserrat.

El contracte tindrà una durada de dos anys, més altres dos prorrogables. El valor total aproximat del mateix és de 8.000 euros, 2.000 per any.

Les persones interessades poden presentar les seues ofertes de manera presencial en l’ajuntament fins el 7 de març a les 14 hores. Consulta tota la informació ací.

Finalitza la Fase 1 dels treballs de millores en les infraestructures d’aigua potable de Montserrat  

Este dimecres es va dur a terme la formalització de l’acta de recepció de les obres corresponent a la Fase 1 de les millores en les infraestructures que donen aigua potable a Montserrat, cosa que significa que s’ha posat fi a les primeres actuacions realitzades per l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), per a millorar el sistema de proveïment d’aigua potable del municipi.

Així doncs, a la formalització de l’acta, va assistir l’alcalde de la localitat, Sergio Vilar, acompanyat de la regidora d’Hisenda, Serveis públics, Sanitat i Dona, Laura Sanjuan, i del tècnic del departament d’Urbanisme i Infraestructures, Eloi Blasco, a l’estació de Picassent, lloc on es troba la bomba que potabilitza l’aigua.

Entre les accions que s’han dut a terme es troba la millora i ampliació de l’estació de bombament de l’aigua i l’adequació del depòsit de Monterosado. De la mateixa manera, s’ha regularitzat i sectoritzat la canonada existent de fosa dúctil entre l’estació de Picassent i els punts de lliurament de Montserrat, els quals s’han habilitat.

En este sentit, la fase 2 d’estes obres, que encara està en marxa, permetrà que estes infraestructures arriben fins a les poblacions de Montroi i Real.

Així, es posa fi “a la necessitat de comptar amb un sistema que subministre aigua potable de manera eficient a la nostra ciutadania”, comenta l’alcalde de la localitat, després de mostrar-se satisfet d’estos avanços: “solucionem una reivindicació del municipi des de fa vint anys”, conclou Vilar.

Inscripcions obertes per al taller de muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg localitzat

Montserrat oferirà del 4 al 6 de març un taller de muntatge i manteniment d’instal·lacions de reg localitzat obert a tota la ciutadania.

La formació s’impartirà en el saló d’actes de la Casa de la Cultura per part del Centre Experimental Agrari de Carcaixent, que pertany al Servici de Transferència de Tecnologia de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Les inscripcions poden realitzar-se a través d’este formulari o acudint a l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de 12 a 14 hores.

El taller comptarà amb tres sessions, que es duran a terme en horari de vesprada pels tècnics en reg Ricardo Bellver i Paulino Sotos. Pots consultar el programa complet ací.

Montserrat rep 8.864,84 euros per a la prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Montserrat ha sigut beneficiari de nou de les ajudes REACCIONA 2023, subvencions de la Diputació de València destinades, en este cas, a la Gestió Forestal Sostenible i la Prevenció d’Incendis Forestals.

L’ajuda rebuda ascendeix a 8.864,84 euros. D’estos diners que es gestionaran, 5.318,90 euros es destinaran a treballs de prevenció d’incendis forestals i 3.545,94 euros, a la compra de ferramentes, maquinària i complements per a estes tasques.

A Montserrat continuem treballant per a cuidar i protegir les nostres muntanyes.

Biotrituradora a la disposició de la ciutadania

Posem una biotrituradora a la disposició de les persones que necessiten tractar residus d’activitats agrícoles i de jardineria.

Cada persona podrà utilitzar la màquina un màxim de dos dies consecutius i, per a poder fer ús d’ella, s’haurà d’haver superat el curs de formació impartit semestralment (entre abril i octubre) per l’ajuntament.

La sol·licitud d’utilització de la biotrituradora es realitzarà mitjançant un escrit presentat en el registre d’entrada, a través del telèfon 962 988 000 o del correu electrònic biotrituradora@montserrat.es.

Consulta la resta de normes d’ús ací.

Convocatòria de Plenari Ordinari

Este dijous dia 25, a les 20 hores en el saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de gener.

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2685/2023. Aprovació proposta d’acord sobre protecció de la Legalitat
Urbanística parcel·la ubicada en el Carrer del Llentiscle núm. 6 (Col. Canyada Primal III
(UE-C01) del Terme Municipal de Montserrat i referència cadastral
7520103YJ0671N0001GM

3. Expedient 382/2024. Aprovació, si escau, sobre la moció presentada pels grups
municipals PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a l’adquisició del solar emplaçat en l’avda.
Jaume I número 2.

4. Expedient 221/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de formular la sol·licitud
d’ajuda per a l’actuació de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon
industrial les Valletes de Montserrat. Anualitat 2024 (IVACE).

5. Expedient 1735/2019. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de designació de
responsable davant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT).

B) ACTIVITAT DE CONTROL
6. Expedient 821/2023. Gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Montserrat i la Diputació de València, en màteria tributària, imports acumulats durant
l’exercici 2023.

7. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de desembre de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 28 de
desembre de 2023 i la del 19 de gener de 2024.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES
10. Precs i preguntes.

Montserrat rep 10.625 euros de la Diputació de València

L’Ajuntament de Montserrat ha sigut un dels beneficiaris de les ajudes REACCIONA 2023 -en la Modalitat A-, subvencions de la Diputació de València destinades a la instal·lació d’energies renovables a edificis i equipaments municipals.

En concret, la quantia concedida al municipi ascendix als 10.625,00 euros. Amb estos diners es finançarà el 85% de la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum energètic al bar del poliesportiu municipal. Un projecte el pressupost total del qual és de 12.500,00 € (IVA inclòs).

Un pas més al capdavant per fer del nostre poble un lloc més sostenible.