Skip to main content

Un nou projecte de la UE per a millorar la qualitat de l’aigua

El projecte europeu LIFE Renaturwat, integració d’economia circular i biodiversitat en tractaments d’aigua sostenibles mitjançant aiguamolls artificials, que es va aprovar el passat 15 de setembre per la UE i que està previst posar en marxa en la Comunitat Valenciana, buscarà millorar la qualitat ambiental de les aigües residuals urbanes mitjançant tractaments sostenibles.

El projecte, amb una duració de 42 mesos, serà implementat en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Vall dels Alcalans, que dona servei a les poblacions de Montserrat, Montroi i Real. Per a això, s’instal·larà un aiguamoll artificial de flux vertical de cent metres quadrats de superfície amb el substrat actiu que operarà com un tractament d’afinament de part de l’efluent de l’EDAR, i la fi de la qual és millorar l’eliminació de nutrients i compostos orgànics.

Un altre dels aspectes innovadors és que, a més d’aquest aiguamoll, es construiran dos xicotets aiguamolls de flux superficial que, a manera de llacunes xicotetes, milloraran la biodiversitat de les aigües tractades abans del seu abocament final al riu Magre.Així mateix, l’impacte econòmic de la reutilització d’aquests fangs, la transferibilitat nacional i internacional del projecte (Portugal, com a exemple), els intercanvis d’experiències similars i la implicació de tots els sectors de la societat seran abordats en els seus tres anys i mig de duració.

El projecte, que compta amb un pressupost d’1.893.955 euros, dels quals la Unió Europea (UE) finança el 55%, serà coordinat per l’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV).

Ja s’estava reutilitzant l’aigua de l’EDAR per part de La Comunitat de Regants La Murta per al rec per goteig des de 1995 Us fiquem ací el vídeo explicatiu de com aquesta comunitat de regants reutilitza els recursos hídrics.

Recuperació del BRL Masia de Sant Josep

L’Ajuntament de Montserrat ha rebut una subvenció des de la Presidència de la Generalitat Valenciana per valor de 59.198,16 euros per a dur a terme el projecte de recuperació de la Masia de Sant Josep, una aposta per la conservació, recuperació i posada en valor d’un Bé de Rellevància Local, patrimoni cultural de Montserrat.

L’ajuda s’emmarca dins de les subvencions destinades a projectes d’actuació de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a la protecció, conservació i recuperació de béns del patrimoni cultural valencià i la seua posada en valor susceptibles de ser cofinançades pel programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014- 2020.

Les dades de l’actuació a realitzar són:
Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE MONTSERRAT (València)
Actuació: RECUPERACIÓ MASIA SANT JOSEP

L’objectiu de l’actuació és la recuperació del conjunt de la Masia de Sant Josep . Es tracta de un únic edifici de caràcter civil declarat com a Bé de Rellevància Local que existeix en el nucli urbà de Montserrat, per la qual cosa la seua recuperació significaria la possibilitat de posar al servei dels ciutadans l’únic edifici que es correspon amb la tipologia arquitectònica de “casa masia” amb jardí-hort annex.

 • Actuació en la qual s’emmarca l’operació:
  060301_03_NO_U: Suport a la posada en valor del patrimoni cultural de les entitats locals i/o a la generació d’activitat turística sostenible.
 • Identificació de l’operació:
  20F06030103U_ADMO00000FC-057 – Recuperació Masia Sant Josep
 • Objecte de l’operació:
  La posada en valor del patrimoni cultural dispers per tota la geografia valenciana, per a facilitar-ne la preservació i, al mateix temps, la consideració que té com a font d’activitat i de riquesa local, així com el foment de l’aparició i/o augment d’activitat turística sostenible que servisca per a proporcionar a la població un mitjà de vida que possibilite la seua permanència en el propi entorn.
 • Ubicació de l’operació: MONTSERRAT (València)
 • Productes o serveis que estan previstos obtenir amb l’operació que és receptora de l’ajuda: Recuperar la Masia Sant Josep per a fomentar les visites turístiques

Cost total: 143.259,55 €
Cost no subvencionable: 24.863,23 €
Cost total subvencionable: 118.396,32 €
Cost públic subvencionable: 118.396,32 €
Cost privat subvencionable: 0,00 €
Total ingressos: 0,00 €
Net subvencionable: 118.396,32 €
Percentatge de Cofinançament: 50%
Ajuda DECA: 59.198,16 €

Finalment, esta actuació estarà cofinançada amb fons de la Presidència de la Generalitat Valenciana (Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020), fons de la Diputació de València (Pla Provincial de Serveis i Obres Municipals 2018-2019) i fons municipals.

Resumen de los siete encuentros de la red de ciudades Open Town.

Se han llevado a cabo siete eventos dentro de este proyecto:

Evento 1

Participación: El evento “Nuestra Europa” involucró a 86 ciudadanos, incluidos 5 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal), 5 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 5 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 5 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 4 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 5 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania), 57 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria).

Lugar / Fechas: el evento tuvo lugar en Aksakovo, Bulgaria, del 18/04/2018 al 20/04/2018

Breve descripción: el objetivo del evento era fortalecer la cooperación y hacerla más sostenible mediante la expansión de la Red de ciudades establecida, presentar la situación europea actual y plantear la pregunta: “¿Qué recibimos y qué perdimos de la asociación de la UE?” . El acuerdo de asociación para gastos formales del NT fue firmado por los representantes oficiales de los Socios. Se le dio el nombre de “Pueblos abiertos” de la red de pueblos. Durante la reunión se lanzó la investigación “Eurosceptisizm: nuestro pasado o nuestro futuro”. Se organizó la exposición “Logramos esto con el apoyo europeo”.

La información completa sobre el evento se puede encontrar en el sitio del proyecto: http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=18

Evento 2

Participación: en el evento “De Euroscepticizm a Eurooptimizm” participaron 69 ciudadanos, incluidos 4 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal),

5 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 4 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 4 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 4 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 4 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania), 45 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia).

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Shtip (Macedonia), del 20/06/2018 al 22/06/2018

Breve descripción: el objetivo del evento era mejorar la comprensión del término “euroescepticismo” y debatir sobre él, alentar la participación civil en el proceso de formulación de políticas, escuchar las voces de los ciudadanos. El evento llegó a las necesidades de los ciudadanos de debatir sobre importantes asuntos europeos y participar en el proceso de democracia. En el marco de la reunión se llevó a cabo el debate “Euroscepticizm y su papel para el futuro de Europa”, la conferencia “Estamos orgullosos de ser europeos”, se planteó la pregunta: ¿Cómo, cuándo y por qué nació un término “Euroscepticizm” y qué? sería su implicación para el futuro de Europa “, se lanzaron dos investigaciones:” ¿Qué significa la UE para usted, personalmente? ” y “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro europeo?”.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=20

Evento 3

Participación: El evento “¿Por qué Europa? -Europa a través de los ojos de los no europeos” involucró a 123 ciudadanos, incluidos 7 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 6 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 6 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 6 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 6 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania), 5 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 87 participantes de la ciudad de Setubal ( Portugal).

Lugar / Fechas: el evento tuvo lugar en Setúbal (Portugal), del 10/10/2018 al 10/12/2018

Breve descripción: el objetivo del evento era escuchar las voces de los grupos vulnerables y mejorar la participación civil de “migrantes”, “minorías”, “extranjeros”, “otros”, por qué eligen Europa y cómo ven su “futuro” en El futuro de Europa. El evento llegó a las necesidades de los ciudadanos y las autoridades locales para intercambiar las buenas prácticas sobre cuestiones europeas relacionadas con el autogobierno local. En el marco del evento se realizó una exposición de video “¿Por qué elijo Europa?” con entrevistas a migrantes, una conferencia “Cómo hacer de nuestro lugar local el mejor lugar para vivir”. Los socios intercambiaron buenas prácticas sobre la inclusión social de las minorías.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=21

Evento 4

Participación: El evento “Europa pertenece a la juventud” involucró a 122 ciudadanos, incluidos 5 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 5 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 5 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal), 5 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 5 participantes de la ciudad de Victoria (Rumanía), 4 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 93 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia).

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Ożarów Mazowiecki (Polonia), del 03/04/2019 al 05/04/2019

Breve descripción: El objetivo del evento era mejorar la participación de los jóvenes en el proceso de democracia, para aumentar la comprensión de los jóvenes sobre las políticas europeas. El evento satisfizo las necesidades de los jóvenes para debatir sobre importantes asuntos europeos y participar en procesos de democracia. En el marco del evento se llevó a cabo: un seminario “Academia de la Juventud Europea” con el subtítulo “¿A dónde va el mundo, a Europa? sobre historia de la UE, euroescepticismo, futuro europeo. Los participantes debatieron sobre “¿Cómo recargar Europa?”. Durante la reunión se llevó a cabo un juego de simulación “Elección del Parlamento Juvenil-2019”, se les proporcionaron habilidades prácticas sobre la elección política en relación con la elección del Parlamento Europeo 2019.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=23

Evento 5

Participación: El evento “Europa más cerca de nosotros” involucró a 103 ciudadanos, incluidos 5 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 4 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal), 3 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 4 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania), 4 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 6 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 77 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia).

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Nughedu Santa Vittoria (Italia), del 03/09/2019 al 05/09/2019

Breve descripción: El objetivo del evento fue la cohesión a través del intercambio cultural, la promoción de la identidad geográfica, histórica y cultural de los países socios. Se realizó la conferencia “Lugares locales conocidos y desconocidos”. Los participantes presentaron la visita cultural, histórica y turística de los municipios de los socios, compartiendo ideas sobre las mejores formas de promover los lugares locales. El mapa electrónico “Conocidos y lugares desconocidos” se mostró a la gran audiencia. Se anunció el concurso “Europa en nuestros sueños”.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=25

Evento 6

Participación: En el evento “Europa en nuestros sueños” participaron 86 ciudadanos, incluidos 4 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 5 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal), 4 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 3 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 4 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 5 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 61 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania).

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Victoria (Rumania), del 13/11/2019 al 15/11/2019

Breve descripción: El objetivo del evento era mejorar la cooperación sostenible, debatir sobre las iniciativas futuras de NT “Pueblos abiertos”, actualizar el Plan de acción de NT “Pueblos abiertos”. Los comités con representantes de Partners estimaron los trabajos y seleccionaron a los ganadores en el concurso “Europa en nuestros sueños”. Los participantes debatieron sobre “Cómo recargar el futuro de la Red de la ciudad”, actualizó el Programa de la Red de la ciudad. Se organizó una exposición “Europa en nuestros sueños” con las obras del concurso. Los resultados de las investigaciones “Eurosceptisizm: nuestro pasado o nuestro futuro”, “¿Qué significa la UE para usted personalmente?”, “¿Cuáles son sus expectativas sobre el futuro de Europa?” fueron presentados.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26

Evento 7

Participación: El evento “Futuro de Europa-Recargar” involucró a 55 ciudadanos, incluidos 20 participantes de la ciudad de Aksakovo (Bulgaria), 10 participantes de la ciudad de Setubal (Portugal), 2 participantes de la ciudad de Montserrat (España), 4 participantes de la ciudad de Shtip (Macedonia), 5 participantes de la ciudad de Ożarów Mazowiecki (Polonia), 9 participantes de la ciudad de Nughedu Santa Vittoria (Italia), 5 participantes de la ciudad de Victoria (Rumania)

Lugar / Fechas: El evento tuvo lugar en Montserrat (España) del 25/03/2020 al 27/03/2020. Debido a una situación excepcional imprevisible, causada por la rápida propagación de COVID-19, el evento se llevó a cabo como seminario web “Future of Europe-Reload”, del 25/03/2020 al 26/03/2020

Breve descripción: el objetivo del evento era obtener conocimiento a través de la educación no formal sobre la sostenibilidad, como una combinación de justicia social, salud ecológica y vitalidad económica, intercambiar buenas prácticas, evaluar el proyecto, recompensar a los ganadores del concurso . En el marco del evento web se realizó un seminario “Vida verde”, se presentó una exposición web “El futuro del arte de la red”. Cada socio compartió su experiencia sobre la “vida verde” y el desarrollo sostenible de sus municipios. Se presentaron los trabajos y certificados premiados. Se presentó el CD “Future of Europe-Reload”, que incluye los trabajos del concurso y los momentos seleccionados de las reuniones.

Se puede encontrar información completa sobre el evento en el sitio del proyecto

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=28

Resum de projectes en que ha participart l’Ajuntament de Montserrat

Projects as a leader
ProgramYearNumberBeneficiary or applicant organizationTitle of the projectCountryGrant  
Comenius Regio2012-20142012-1TR1-COM13-39494AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATPROMOTING SCHOOL ATTENDANCETURQUÍA35.000 € 
Youth in Action2014ES-11-E245-213-R3AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATSALUDANDO A LA VIDAITALIA14.925,52 € 
Europe for Citizens20142014-1928AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATJOUER POR L’EUROPEFRANCIA7.500 € 
ERASMUS+, KA120152014-3-ES02-KA105-005065AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATEUROPA CALIDOSCÓPICA: CON LOS CINCO SENTIDOSFRANCIA23.406 € 
ERASMUS+, KA120162016-3-ES02-KA105-008953AYUNTAMIENTO DE MONTSERRATON A DIFFERENT NOTEMALTA25.704 € 
        
Projects as partner      
ProgramYearNumberBeneficiary or applicant organizationTitle of the projectCountryGrant/ Montserrat 
Youth in Action2013YIA IT-11-E142-2013-R1COMUNE DI LUOGOSANTOTUTTA MIA LA CITTÀITALIA12.472 € 
ERASMUS+, KA120152014-3-FR02-KA105-009076Association Réservoir, Réunion island (France)SHARING OUR CULTURES AND TRADITIONS TO LEARN MORE ABOUT US IN EUROPEFRANCIA18.608 € 
ERASMUS+, KA12015 Raising Awareness in Darlington and TeesvalleyCreativity and Imagination shall be the stability of time UK 3 JOVES PER CADA PAÍS. 10 PAÏSOS
ERASMUS+, KA22015-20172015-1-FR01-KA201-015274Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de VaucluseMY SMART SCHOOLFRANCIA4.000 € 
ERASMUS+, KA22015-20172015-1-TR01-KA201-022769Samsun Il Milli Egitim Mudurlugu  Effective Extracurricular Programing for a Better School ClimateTURQUÍA27.135 €

Montserrat serà amfitriona de la primera trobada internacional amb els seus socis Ossi i Samsun

Un total de quaranta professors procedents de Ossi (Itàlia), Samsun (Turquia) i Montserrat (Espanya) van a compartir experiències sobre prevenció de l’absentisme escolar millorant la programació d’activitats complementàries en els centres educatius, amb la intenció de millorar el clima escolar i incentivar els alumnes en el seu desig d’assistir a classe.
Per això, en el cas de la població riberenca, Montserrat, el col·lectiu de professors implicat en aquest projecte europeu, Erasmus +, implementarà al centre pilot IES Alcalans, la televisió escolar integrant-la en el currículum del centre educatiu.
Per a això entre febrer i març de l’any en curs van realitzar una jornades de formació del professorat de secundària amb la intenció que adquirissen habilitats que milloren la seua competència acadèmica utilitzant com a eina educativa les tecnologies per a la informació i comunicació.
La trobada internacional tindrà lloc entre els dies 23 i 28 de maig. Les tres delegacions seran rebudes pel president de la Diputació de València, el Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes López, el dia 24 de maig a primera hora del matí al Palau de Baylia, també conegut com de Jaudenes, per a donar començament a aquestes jornades de treball en l’àmbit educatiu i de caràcter internacional.
Les tres delegacions estaran acompanyades en tot moment per representants polítics amb competència educativa com és el Sotsgovernador de la província de Samsun (Turquia), el Sr. Faruk Necmi KURT, la regidora d’Educació, Cultura i Afers Socials, la Sra. Laura Cassano, de Ossi (Itàlia), així com Josep Maria Mas i Garcia, alcalde de Montserrat (Espanya).

Promoting School Attendance. Samsun-Montserrat

2012-1-TR1-COM13-39494-1

L’associació entre la Direcció Provincial d’Educació Nacional de Samsun i l’Ajuntament de Montserrat, emmarcada en el programa europeu Comenius Regio, va tenir per objecte promoure el desenvolupament d’activitats de cooperació entre l’autoritat local i la regional, actives en l’àmbit de l’educació i amb voluntat de contribuir a millorar la seua oferta educativa. Per aquest motiu es van realitzar, entre octubre de 2012 i juliol de 2014, activitats comunes de formació com trobades, intercanvis de personal, estudis i investigació-acció.
Un projecte subvencionat per l’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus, OAPEE, pel que l’Ajuntament de Montserrat va rebre 34.500 €.