Skip to main content

Author: Cultura

Resolució del jurat de la IX edició del Certamen Literari de Montserrat

Reunit el jurat, el passat 21 de gener, per prendre la decisió definitiva, i signar l’acta sobre els guardonats en les diferents categories, va quedar de la següent manera…

Reunido el jurado, el pasado 21 de enero, para tomar la decisión definitiva, y firmar el acta sobre los galardonados en las diferentes categorías, quedó de la siguiente manera…

Relat curt en Valencia-• Premiat

Joan Company Arpa

 Amb l’obra : GENTRIFICACIÓ

Relat curt en castellá-• Premiat

Manuel Izquierdo Ruíz.

Amb l’obra.. LA VIDA BREVE

Quadern de viatge-• Premiat

Pau Marqués i Bisquert

Amb l’obra.. DIARI DE L’ALCÀRRIA.

Microrrelat-• Premiat

Guifré Miquel Fageda.

Amb l’obra   LLETRAFERIT.

Poesía urbana-• Premiat

Victor Sellés Alabau.

Amb L’obra ORGÀNIC.

III Concurs d’Art Mural

BASES III CONCURS D’ART MURAL de MONTSERRAT

Full d’inscripció

PRIMERA. Objecte

L’Ajuntament de Montserrat convoca el III Concurs d’Art Mural de Montserrat (CAMM) 2023, que consisteix en el foment de l’art urbà a través de la plasmació d’aquestes obres en murs adients del municipi. Aquest concurs es convoca conforme a les presents bases:

SEGONA. Requisits per a concursar

1. Podrà participar tota persona interessada a partir dels 18 anys.

Es podrà participar de manera individual o en grup.

TERCERA. Inscripció, lloc i termini d’admissió de sol·licituds

1. La inscripció serà gratuïta; les persones interessades hauran d’aportar la següent documentació:

– Sol·licitud d’inscripció: descarregant el full d’inscripció en el web municipal, degudament emplenada en tots els seus apartats i signada per la persona sol·licitant. La seua signatura suposa una declaració de coneixement de les bases i compromís del seu compliment.

– Fotocòpia del DNI o NIE.

– Esbós o esbossos (màxim 2) del treball presentat al concurs, amb format Pdf, Jpg, Tif o Png. Els esbossos hauran de ser inèdits i originals, en color, amb grandària DINA-3, horitzontal, a escala 1:10.

Els esbossos es presentaran sense signar.

– Les dades i la informació inclosa en les sol·licituds seran tractats de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció i tractament de dades personals.

2. Lliurament: A través de la plataforma wetransfer.com al correu electrònic cultura@montserrat.es

3. El termini per a entregar els treballs començarà l’1 de març i acabarà el divendres 26 de maig.

En cas que una persona participant concórrega amb dues obres, haurà de posar afegit al títol de cada esbós “opció A” i “opció B” i podran ser totes dues seleccionades per a la seua realització, i havent de ser realitzades dins del termini marcat pel desenvolupament de l’activitat (des de l’1 fins el 31 de juliol de 2023).

QUARTA. Temàtica

El tema del concurs serà Montserrat, un  poble amb tradicions.

No s’admetran treballs amb continguts violents, sexistes, obscens o xenòfobs.

CINQUENA. Composició del jurat

El jurat encarregat de la valoració i selecció de les obres guanyadores estarà integrat per persones relacionades amb l’art i algun representant de l’Ajuntament de Montserrat.

SEXTA. Decisió del jurat

Entre totes les obres presentades se seleccionaran TRES esbossos guanyadors. Els treballs es triaran conforme als criteris que s’indiquen a continuació:

– Qualitat artística del treball presentat

– Originalitat i creativitat de l’obra

– Adequació a la temàtica

El jurat emetrà la decisió del concurs per majoria dels seus integrants el 19 de juny, i es podrà declarar desert en el cas que el jurat considere que els treballs presentats no aconseguisquen el nivell de qualitat suficient o siguen insuficients.

La decisió serà inapel·lable.

La llista d’obres guanyadores la seua autoria es faran públiques el dia 21 de juny al web municipal i xarxes socials.

Qui guanye adquireix el compromís d’executar el treball.

SETENA. Execució de les obres seleccionades

1. Les obres hauran d’ajustar-se a l’esbós presentat.

2. A cada persona participant se li assignarà el tram del mur que haurà de pintar.

3. El desenvolupament s’iniciarà el dia 1 de juliol fins el 31 de juliol de l’any en curs per a la finalització de la seua obra o obres.

4. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfectes que posteriorment es puguen produir en les obres.

5. El material i pintura necessaris per executar l’obra corre a càrrec dels premiats.

OCTAVA. Premis

Es triaran TRES esbossos premiats amb una dotació econòmica:

1r premi: 1.600 €

2n premi: 1.300 €

3r premi: 1.200 €

NOVENA. Propietat dels treballs

L’Ajuntament de Montserrat es reservarà tots els drets sobre les obres realitzades, podent reproduir-les, publicar-les i divulgar-les totalment o parcialment.

Memòria Recobrada de Montserrat: La veu d’un poble

memoria.montserrat.es

Projecte subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Es tracta d’un PORTAL WEB sota el títol de “MEMÒRIA RECOBRADA DE MONTSERRAT: La veu d’un poble” que servirà per conéixer la història més recent de Montserrat i que a més dels documents extrets dels arxius històrics conta amb el relat d’algunes persones coetànies als o les protagonistes o els i les protagonistes en persona.

𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐢 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐂𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐬𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑.

(Amb el suport del SARC de la Diputació de València)

Aquest any, van ser presentades 172 obres d’arreu d’Espanya, Argentina, Perú, França, Colòmbia, Uruguai e Itàlia.

Reunits Els membres del jurat, el passat 15 de gener, per prendre la decisió definitiva, i signar l’acta sobre els guardonats en les diferents categories, va quedar de la següent manera…

Relat curt en Valencià-•

Jesús Sánchez Aroca. De Canals (València)

Amb l’obra: SENSE TEMPS

Relat curt en castellà-•

Andres Nortes Navarro. De Caravaca (Múrcia)

Amb l’obra: UN LUGAR DONDE VOLVER

Quadern de viatge-•

Rocío Díaz Gómez de Madrid.

Amb l’obra: SINDROME DE ESTOCOLMO

Microrelat-•

Jaume Calatayud Ventura. D’Altafulla (Tarragona)

Amb l’obra: ALBOR

Poesia urbana-•

Oriol Solà Prat. De Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

Amb l’obra: INVERSIÓ DE FUTUR

Des d’aquest Ajuntament donem l’enhorabona a tots els i les participants i en especial als guardonats així com donem també l’agraïment, pel treball realitzat desinteressadament dels i les membres del Jurat, compost per…

PRESIDENTA: Amparo Navarro Martínez.

VOCALS:

Luis Juan López Teba

Lorena Molina Larrubia

Clara Campos Bosch

Santiago López García

Adela Hinojosa Salvador

VIII Certamen Literari de Montserrat. Encetem una nova edició

El pròxim 31 d’octubre, s’obrirà el termini per començar a lliurar les obres que participaran en la huitena edició del Certamen Literari de Montserrat en les categories de:

Relat curt (valencià), Relat curt (castellà), Quadern de viatge (valencià/castellà), Microrelat (valencià/castellà) i Poesia Urbana (valencià/castellà).

Cal fer els enviaments al correu certamen@montserrat.es.

L’últim dia per a fer l’enviament serà el 30 de novembre a les 24.00 hores.

II edició del taller d’audició musical, “Shhcúchame!”

Al Saló d’actes de la Casa de la Cultura el pròxim 30 de setembre us esperem per donar inici a la segona edició del projecte de divulgació musical a través de l’audició comentada de les principals obres de la història de la música.

Es tracta d’un projecte formatiu, gratuït, dirigit a qualsevol públic amb inquietud per aconseguir un major gaudi de l’audició de les grans obres mestres de la música seguint una pedagogia activa, dinàmica i creativa.

Bernardo Mora-Fandos

Professor i director musical

Titulat superior de flauta

Llicenciat en Història i Ciències de la Música

Activitat GRATUÏTA però cal inscripció enviant un correu electrònic a cultura@montserrat.es aportant un telèfono mòbil i nom complet.

CALENDARI DE LES SESSIONS (de 19.00 A 20.30 hores):

30 de setembre, 2022.

21 d’octubre, 2022.

25 de novembre, 2022.

23 de desembre, 2022.

27 de gener, 2023.

24 de febrer, 2023.

24 de març, 2023.

28 d’abril, 2023.

26 de maig, 2023.

23 de juny, 2023.

I Concurs de QUICHE

BASES DEL I CONCURS D’ELABORACIÓ DE QUICHES DE MONTSERRAT

L’Associació Germans de Montserrat junt a l’Ajuntament de Montserrat, organitza el I Concurs d’elaboració de QUICHE de Montserrat, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 𝟏𝟔 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 DE 2022, a les 8.30 hores, al saló de Plens de l’Ajuntament (Pl. L’Església, 1, 46192 Montserrat).
Com a Comité d’Agermanament de l’administració local motserratera amb el poble de Dourdan (França), l’associació pretén donar difusió a la cultura culinària francesa a través del seu plat més típic, la quiche.
BASES:
1.- PARTICIPANTS.
El concurs està obert a tota persona major de 18 anys, amateur o professional que desitge concursar, de qualsevol nacionalitat que tinga el seu domicili habitual a la província de València.
Per a concursar els i Ies participants hauran de presentar una recepta d’elaboració pròpia (l’originalitat puntuarà més), d’estil i utilització d’ingredients lliures.

2.- PRESENTACIÓ
A través del correu electrònic a l’adreça: cultura@montserrat.es adjuntant EL FULL D’INCRIPCIÓ O EN SU DEFECTE al cos del correu la següent informació :
* Full d’inscripció:
o en el seu defecte el cos ha de contindre:
– El títol de la recepta
– Dades personals identificatives: Nom, cognoms, edat, telèfon, e-mail.
– Núm del DNI o passaport.
– Declaració responsable, de l’autoria de l’elaboració de la recepta presentada.
* Recepta: (SOLS ES PRESENTARÀ en cas de que els membres del jurat així ho sol·liciten per a la futura edició del llibre de receptes)
Que haurà de contindre:
– El títol de la recepta i la descripció d’aquesta, que s’explicarà detalladament en els formularis que s’adjunten a les bases (Annex II), redactant amb claredat tota la informació, pas a pas de la recepta amb la qual vol participar, contenint obligatòriament els següents apartats:
❖ Títol de la recepta
❖ Relació d’ingredients necessaris per a cada fase de l’elaboració de la mateixa
❖ Procés d’elaboració
❖ Recomanació d’emplatat
❖ Preu cost aproximat del plat

El termini de presentació serà el dia 15 de setembre a les 12.00 hores.
2.- CONCURS
El dia 16 de setembre a les 20.30 hores, els i les participants hauran de portar elaborada de casa la seua quiche per a entregar-la a l’organització que la exposarà al saló de Plens on els membres del jurat podran fer la degustació, que valorarà aspectes com: Sabor (5 punts), Presentació (5 punts), Creativitat (5 punts).
Hi hauran dos blocs de valoracions entre els que es farà la mitja aritmètica:
1. Degustació-autovaloració de la persona concursant.
2. Degustació-valoració dels membres del jurat.
El plat guanyador serà el que obtinga major puntuació i en cas d’empat, el jurat tornarà a votar entre els plats igualats per a decidir el guanyador.
La decisió del jurat serà inapel·lable i irrevocable.

3.- DOTACIÓ DEL PREMI
Es tracta d’un únic premi que està dotat econòmicament amb 200 €, que seran lliurats en el moment que el jurat fasa pública la seua resolució.

4.- CESSIÓ DE DRETS
a. Les persones participants concedeixen expressament als organitzadors una llicència no exclusiva, per a utilitzar, reproduir, transformar, comunicar públicament i distribuir els continguts, fotografies i resums que es publiquen de les receptes en la memòria del concurs, webs de la trobada i qualsevol altra publicació.
b. Així mateix, les persones participants autoritzen l’organització a divulgar el seu nom, i els cedeixen els drets de la seua imatge, per al seu tractament a través de qualsevol sistema i suport que permeta fixar, inserir, difondre, reproduir, divulgar, explotar i comunicar públicament els continguts obtinguts conjuntament amb la imatge de l’esdeveniment. Aquesta cessió no té cap mena de limitació geogràfica o territorial.
4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
En participar, les persones concursants, accepten sense reserva ni limitació, complir totes i cadascuna de les bases del present concurs.
Aquest concurs es podrà cancel·lar en qualsevol fase del mateix i els premis es poden declarar deserts atesa la quantitat i qualitat de les receptes presentades així com a qualsevol altra raó o causa d’incompliment de l’objecte i bases del concurs, a criteri de l’organització i el jurat.

Audiollibre (2016-2022) CERTAMEN LITERARI DE MONTSERRAT

CATORZE RELATS CURTS PREMIATS EN LES SET PRIMERES SEDICIONS DEL CERTAMEN

La VII edició del Certamen Literari de Montserrat presenta una novetat, la creació d’un audiollibre que conté 14 relats premiats corresponents a les categories de relat curt en valencià i relat curt en castellà d’aquestes set edicions, per tal de facilitat l’accés a les creacions literàries guardonades i finalistes de les persones amb alguna dificultat per a la lectura.

La veu és d’Elena Moles Durán, veïna de Montserrat.