Skip to main content

I Concurs de QUICHE

BASES DEL I CONCURS D’ELABORACIÓ DE QUICHES DE MONTSERRAT

L’Associació Germans de Montserrat junt a l’Ajuntament de Montserrat, organitza el I Concurs d’elaboració de QUICHE de Montserrat, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 𝟏𝟔 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐓𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 DE 2022, a les 8.30 hores, al saló de Plens de l’Ajuntament (Pl. L’Església, 1, 46192 Montserrat).
Com a Comité d’Agermanament de l’administració local motserratera amb el poble de Dourdan (França), l’associació pretén donar difusió a la cultura culinària francesa a través del seu plat més típic, la quiche.
BASES:
1.- PARTICIPANTS.
El concurs està obert a tota persona major de 18 anys, amateur o professional que desitge concursar, de qualsevol nacionalitat que tinga el seu domicili habitual a la província de València.
Per a concursar els i Ies participants hauran de presentar una recepta d’elaboració pròpia (l’originalitat puntuarà més), d’estil i utilització d’ingredients lliures.

2.- PRESENTACIÓ
A través del correu electrònic a l’adreça: cultura@montserrat.es adjuntant EL FULL D’INCRIPCIÓ O EN SU DEFECTE al cos del correu la següent informació :
* Full d’inscripció:
o en el seu defecte el cos ha de contindre:
– El títol de la recepta
– Dades personals identificatives: Nom, cognoms, edat, telèfon, e-mail.
– Núm del DNI o passaport.
– Declaració responsable, de l’autoria de l’elaboració de la recepta presentada.
* Recepta: (SOLS ES PRESENTARÀ en cas de que els membres del jurat així ho sol·liciten per a la futura edició del llibre de receptes)
Que haurà de contindre:
– El títol de la recepta i la descripció d’aquesta, que s’explicarà detalladament en els formularis que s’adjunten a les bases (Annex II), redactant amb claredat tota la informació, pas a pas de la recepta amb la qual vol participar, contenint obligatòriament els següents apartats:
❖ Títol de la recepta
❖ Relació d’ingredients necessaris per a cada fase de l’elaboració de la mateixa
❖ Procés d’elaboració
❖ Recomanació d’emplatat
❖ Preu cost aproximat del plat

El termini de presentació serà el dia 15 de setembre a les 12.00 hores.
2.- CONCURS
El dia 16 de setembre a les 20.30 hores, els i les participants hauran de portar elaborada de casa la seua quiche per a entregar-la a l’organització que la exposarà al saló de Plens on els membres del jurat podran fer la degustació, que valorarà aspectes com: Sabor (5 punts), Presentació (5 punts), Creativitat (5 punts).
Hi hauran dos blocs de valoracions entre els que es farà la mitja aritmètica:
1. Degustació-autovaloració de la persona concursant.
2. Degustació-valoració dels membres del jurat.
El plat guanyador serà el que obtinga major puntuació i en cas d’empat, el jurat tornarà a votar entre els plats igualats per a decidir el guanyador.
La decisió del jurat serà inapel·lable i irrevocable.

3.- DOTACIÓ DEL PREMI
Es tracta d’un únic premi que està dotat econòmicament amb 200 €, que seran lliurats en el moment que el jurat fasa pública la seua resolució.

4.- CESSIÓ DE DRETS
a. Les persones participants concedeixen expressament als organitzadors una llicència no exclusiva, per a utilitzar, reproduir, transformar, comunicar públicament i distribuir els continguts, fotografies i resums que es publiquen de les receptes en la memòria del concurs, webs de la trobada i qualsevol altra publicació.
b. Així mateix, les persones participants autoritzen l’organització a divulgar el seu nom, i els cedeixen els drets de la seua imatge, per al seu tractament a través de qualsevol sistema i suport que permeta fixar, inserir, difondre, reproduir, divulgar, explotar i comunicar públicament els continguts obtinguts conjuntament amb la imatge de l’esdeveniment. Aquesta cessió no té cap mena de limitació geogràfica o territorial.
4.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
En participar, les persones concursants, accepten sense reserva ni limitació, complir totes i cadascuna de les bases del present concurs.
Aquest concurs es podrà cancel·lar en qualsevol fase del mateix i els premis es poden declarar deserts atesa la quantitat i qualitat de les receptes presentades així com a qualsevol altra raó o causa d’incompliment de l’objecte i bases del concurs, a criteri de l’organització i el jurat.