Skip to main content

Convocatòria Ple ordinari del mes de desembre

El dijous 30 de desembre de 2021, a les 18.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 9535/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de l’assumpció de les competències del Jutjat de Pau pel Ministeri de Justícia o òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma.
  3. Expedient 9588/2021. Examen i aprovació, si és el cas, per a la aprovació del Calendari Fiscal per a l’exercici de 2022.
  4. Expedient 9458/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Relació de Llocs de Treball de l’exercici 2022.
  5. Expedient 9459/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la Plantilla pressupostària exercici 2022.
  6. Expedient 9246/2021. Examen i aprovació, si es el cas, del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2022.
  7. Donar compte d’assumptes diversos.
  8. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de novembre de 2021.
  9. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple