Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de gener

El dijous 27 de gener de 2022, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en el despatx d’Alcaldia, amb possibilitat de participació a distància connectant per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 10402/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la base tercera del Barem de Mèrits Específics de la convocatòria del concurs ordinari per a la provisió del lloc de treball d’Intervenció municipal.
  3. Expedient 298/2022. Examen i aprovació, si és el cas, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2022.
  4. Expedient 537/2022. Examen i aprovació, si és el cas, de la actualització del protocol del Pla de Prevenció, Detecció i Tractament de l’Absentisme Escolar.
  5. Expedient 535/2022. Examen i aprovació, si és el cas, del protocol del procediment de detecció, valoració, apreciació i declaració de situacions de risc.
  6. Donar compte d’assumptes diversos.
  7. Donar compte de les resolucions i l’acta de la Junta de Govern del mes de desembre de 2021.
  8. Precs i preguntes.

Montserrat, Ple