Skip to main content

Convocatòria de Plenari Ordinari

Dijous dia 29 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de febrer.
Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 2. Expedient 1280/2024.Modificació de l’ordenança reguladora de Bon Govern i Convivència Ciutadana per derogació de l’article 29. 
 3. Expedient 1611/2024. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
 4. Expedient 1391/2024. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2024 
 5. Expedient 1969/2024. xpedient sobre modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
 6. Expedient 1779/2024. Conveni de col·laboració amb ADECCO FORMACIÓ S.A per a l’execució del projecte #Bretxa Digital dirigit a la “Millora de les capacitats digitals dirigit a la ciutadania resident en la Comunitat Valenciana”.
 7. Expedient 1947/2024.Conveni amb ECOVERY RECYCLING CENTER, S.L. per a la prestació i el foment del servei de recollida i reutilització d’oli domèstic usat en l’àmbit del municipi de Montserrat.
 8. Expedient 1077/2024. Declaració de Bé Immaterial d’Interés Cultural la “Prova i Entrà” dels festejos Taurins a Montserrat.
 9. Expedient 1431/2024.Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) enfront dels riscos concrets que ens afecten: PAM d’incendis forestals i PAM sísmic de Montserrat.
 10. Expedient 1802/2024. Declaració Institucional de la FVMP en commemoració del 8 de març, Día Internacional de la Dona. Genèric
 11. Expedient 1780/2024. Moció presentada pels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a declarar l’any 2024 com a any ESTELLÉS A MONTSERRAT.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 839/2024. Donar compte de l’informe sobre l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa. – 4t TRIMESTRE 2023- 
 2. Expedient 840/2024. Donar compte de l’informe 04/2023 de Tresoreria-Intervenció sobre el Compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra La Morositat – 4T TRIMESTRE 2023 – 
 3. Expedient 841/2024. Donar compte del Càlcul del Periode Mitjà de Pagament a Proveïdors – 4t TRIMESTRE 2023 – 
 4. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de gener de 2024. 
 5. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener i 9 de febrer de 2024. 

C) PRECS I PREGUNTES 

17. Precs i preguntes.

Montserrat, Plenari Ordinari