Skip to main content

Tag: Plenari Ordinari

L’Ajuntament de Montserrat s’oposa a la instal·lació de la central fotovoltaica ‘TORRENTENERGY1’

L’Ajuntament de Montserrat encapçala l’oposició a la instal·lació de la central fotovoltaica ‘TORRENTENERGY1’ al terme municipal. En concret, a la finca Millerola.

Així es va acordar en el Plenari Ordinari del mes de maig celebrat este dijous amb el suport de tots els grups polítics. La moció municipal, promoguda per a mostrar la negativa de la localitat a esta iniciativa, va ser aprovada per unanimitat.

“És important que tota la corporació municipal  es pose d’acord en este tipus de qüestions tan importants per al municipi. Necessitem que tot el món sume esforços”, ha assegurat Sergio Vilar, alcalde de Montserrat.

Després del Plenari, els grups polítics van signar un manifest al que poden adherir-se les persones, associacions i entitats que ho desitgen.

“Ja estem treballant en tres vies per a paralitzar este projecte. Per una banda, la professional. Ens hem posat en contacte amb empreses expertes en la matèria per concretar els següents passos. En segon lloc, la via cívica i associativa. Estarem, per suposat, al costat de la gent i de les iniciatives que nasquen per a paralitzar el projecte. I la tercera, la via municipal, on amb les altres dues vies, l’ajuntament farà el que toque.”, ha explicat Vilar.

S’han fet unes lones per als balcons que, amb el lema ‘Les plaques a les teulades. Renovables sí, però no així’, s’oposen també a la instal·lació. Les persones interessades en tindre’n una poden passar per l’ajuntament i arreplegar-la, de manera gratuïta.

Convocatòria de Plenari Ordinari

Dijous dia 29 a les 20 hores, al saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de febrer.
Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 2. Expedient 1280/2024.Modificació de l’ordenança reguladora de Bon Govern i Convivència Ciutadana per derogació de l’article 29. 
 3. Expedient 1611/2024. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’activitats esportives i per l’ús de les instal·lacions esportives municipals. 
 4. Expedient 1391/2024. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2024 
 5. Expedient 1969/2024. xpedient sobre modificació dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València.
 6. Expedient 1779/2024. Conveni de col·laboració amb ADECCO FORMACIÓ S.A per a l’execució del projecte #Bretxa Digital dirigit a la “Millora de les capacitats digitals dirigit a la ciutadania resident en la Comunitat Valenciana”.
 7. Expedient 1947/2024.Conveni amb ECOVERY RECYCLING CENTER, S.L. per a la prestació i el foment del servei de recollida i reutilització d’oli domèstic usat en l’àmbit del municipi de Montserrat.
 8. Expedient 1077/2024. Declaració de Bé Immaterial d’Interés Cultural la “Prova i Entrà” dels festejos Taurins a Montserrat.
 9. Expedient 1431/2024.Aprovació definitiva del pla territorial municipal enfront d’emergències (PTM) i dels plans d’actuació municipal (PAM) enfront dels riscos concrets que ens afecten: PAM d’incendis forestals i PAM sísmic de Montserrat.
 10. Expedient 1802/2024. Declaració Institucional de la FVMP en commemoració del 8 de març, Día Internacional de la Dona. Genèric
 11. Expedient 1780/2024. Moció presentada pels Grups PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a declarar l’any 2024 com a any ESTELLÉS A MONTSERRAT.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 1. Expedient 839/2024. Donar compte de l’informe sobre l’Execució Trimestral del Pressupost, Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de Despesa. – 4t TRIMESTRE 2023- 
 2. Expedient 840/2024. Donar compte de l’informe 04/2023 de Tresoreria-Intervenció sobre el Compliment de la Llei 15/2010 de Mesures de Lluita contra La Morositat – 4T TRIMESTRE 2023 – 
 3. Expedient 841/2024. Donar compte del Càlcul del Periode Mitjà de Pagament a Proveïdors – 4t TRIMESTRE 2023 – 
 4. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de gener de 2024. 
 5. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener i 9 de febrer de 2024. 

C) PRECS I PREGUNTES 

17. Precs i preguntes.

Convocatòria de Plenari Ordinari

Este dijous dia 25, a les 20 hores en el saló de plens de l’ajuntament, tindrà lloc el Plenari Ordinari corresponent al mes de gener.

Es podrà seguir la sessió plenària en directe a través de la tele local o del nostre Facebook: https://www.facebook.com/ajmontserrat

L’ordre del dia és el següent:

A) PART RESOLUTIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2. Expedient 2685/2023. Aprovació proposta d’acord sobre protecció de la Legalitat
Urbanística parcel·la ubicada en el Carrer del Llentiscle núm. 6 (Col. Canyada Primal III
(UE-C01) del Terme Municipal de Montserrat i referència cadastral
7520103YJ0671N0001GM

3. Expedient 382/2024. Aprovació, si escau, sobre la moció presentada pels grups
municipals PSPV-PSOE i COMPROMÍS per a l’adquisició del solar emplaçat en l’avda.
Jaume I número 2.

4. Expedient 221/2024. Aprovació, si escau, de la proposta de formular la sol·licitud
d’ajuda per a l’actuació de millora i modernització d’infraestructures i serveis al polígon
industrial les Valletes de Montserrat. Anualitat 2024 (IVACE).

5. Expedient 1735/2019. Aprovació, si escau, de la proposta d’acord de designació de
responsable davant l’Agència Valenciana de Protecció del Territori (AVPT).

B) ACTIVITAT DE CONTROL
6. Expedient 821/2023. Gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Montserrat i la Diputació de València, en màteria tributària, imports acumulats durant
l’exercici 2023.

7. Donar compte de les resolucions d’alcaldia del mes de desembre de 2023.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local del dia 28 de
desembre de 2023 i la del 19 de gener de 2024.

9. Donar compte d’assumptes diversos.

C) PRECS I PREGUNTES
10. Precs i preguntes.