ValenciàSpanishEnglishFrenchArabicRomanian

Author: Aviva

Ajudes pers a famílies necessitades

S’han aprovat prestacions econòmiques individualitzades a famílies necessitades pel temps que dure l’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquestes ajudes complementen les actuals ajudes per a situacions d’emergència social.

Per a què són aquestes ajudes?

Per a ajudar persones i unitats familiars en situació d’emergència social.

Qui les pot demanar?

Persones i unitats familiars en cas de greu necessitat per causes derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l’empadronament i residir al municipi de Montserrat amb al menys sis mesos d’antelació a la sol·licitud de l’ajuda. Excepcionalment i en casos d’extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit. 2. Ser persona major d’edat o menor emancipada. 3. Acreditar la situació de necessitat. 4. Aportar la documentació exigida en cada cas. 5. La renda per càpita de la unitat familiar a la qual pertany la persona sol·licitant no ha de ser superior a l’establerta en l’Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Serveis Socials cada any. 6. No tenir accés a altres ajudes d’administracions públiques o recursos propis que cobrisquen la totalitat de la necessitat per a la qual se sol·licita la prestació. 7. Acceptar i complir el Pla d’Intervenció Social plantejat per l’equip tècnic del Departament de Benestar Social. 8. Quan hi haja menors en la unitat familiar, l’escolarització i l’assistència regular a classe dels menors en edat d’escolarització obligatòria. 9. Els altres requisits que dicta l’art. 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, llevat que per la naturalesa de la subvenció exceptue el seu compliment previ estudi deixant constància en l’expedient i traslladant-ho al Departament de Tresoreria. 10. Haver justificat les ajudes concedides amb anterioritat.

Quan puc sol·licitar-ho?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Ajuda mensual per a alimentació i higiene:

 • Famílies d’1 membre: 200 €
 • Famílies de 2 membres: 300 €
 • Famílies de 3 membres: 350 €
 • Famílies de 4 membres o més: 400 €

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/mlep3l3c3asfpp50cnjlgppo8946wcev

Més informació:

Correu electrònic serveis.socials@montserrat.es

Telèfon 961 020 536

Mesures per a atendre persones sense llar

L’Ajuntament de Montserrat ha establit les mesures que Serveis Socials han d’implementar per a atendre persones sense llar per possible contagi de la COVID-19, a instància de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El procediment que regula l’actuació es pot consultar ací:

https://app.box.com/s/yljrmbvsrxjn36bpcd4bj6yv8wojubgx

Serveis Socials és el departament responsable de coordinar l’operatiu d’atenció social, si es dona algun cas, i la Policia Local l’encarregada de buscar si hi ha alguna persona en aquesta situació.

A aquesta persona sense llar se li oferirà aliment i allotjament per dos dies en el Poliesportiu municipal, i si té símptomes relacionats amb la COVID-19 es pendran les mesures necessàries per a evitar el contagi.

L’equip complet d’atenció estarà format per Policia Local, Serveis Socials, Servei d’Urgències del Centre de Salut i Servei de Neteja.

Ajudes per a la compra de productes

Ajudes per a proveir d’aliments, medicaments i productes sanitaris persones majors dependents o persones amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d’aïllament, sense cap tipus de suport familiar, durant l’estat d’alarma.

Qui les pot demanar?

 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles sense cap tipus de suport familiar.
 • Persones grans dependents o amb diversitat funcional que visquen soles amb familiars que viuen en altres municipis i justifiquen per motius de salut, treball o col·lectiu de risc, no poder cobrir les necessitats vitals dels seus familiars.
 • Altres situacions de persones amb diversitat funcional, que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar que pel seu elevat nivell de dependència no puguen realitzar de forma autònoma les compres.

Quins requisits es demanen?

1. Tindre l'empadronament i residir al municipi de Montserrat amb almenys sis mesos d'antelació a la sol·licitud de l'ajut. Excepcionalment i en casos d'extrema necessitat, es podrà ometre o reduir aquest requisit.
2. Persones majors dependents o amb diversitat funcional que visquen soles o en risc d'aïllament sense cap tipus de suport familiar.
3. Acreditar la situació de necessitat.
4. Que no tinguen familiars o en el cas d'haver-ne, que visquen en altres municipis i justifiquen els motius (mèdics, laborals...) pels quals no poden atendre les necessitats bàsiques dels seus familiars dependents.
5. Es valoraran altres situacions acreditades de greu necessitat de persones amb diversitat funcional, dependents que visquen soles i sense cap tipus de suport familiar o en risc d'exclusió.

Com puc acreditar que complisc les condicions corresponents?

Per mitjà d’informe social o altres documents.

Quan puc sol·licitar-les?

Durant tot el temps que dure l’estat d’alarma.

On puc demanar l’ajuda?

A Serveis Socials de Montserrat, per dos mitjans:

 1. Per mitjans telemàtics.
 2. Presencialment amb cita prèvia, que se sol·licitarà al telèfon 961 020 536
 3. Per correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

Què m’ofereixen?

Compra d’aliments, medicaments i productes sanitaris.

Quines són les meues obligacions?

Les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a:

a) Entregar el cost de la compra prèviament al personal auxiliar d'ajuda a domicili.
b) Romandre al domicili per poder rebre la compra tant d'aliments o medicaments pautats.
c) Aportar documentació justificativa de la situació de dependència, diversitat funcional, manca de suport familiar o qualsevol altra que justifique la necessitat d'ajuda.
d) Signar els documents que se li sol·liciten.

Quin serà el procediment de compra?

- Les persones beneficiàries indicaran al personal d'ajuda a domicili els productes que necessiten.
- El personal d'ajuda a domicili comprarà els productes en establiments locals i els durà al domicili corresponent.
- El pagament es farà prèviament perquè es puga fer la compra.
- La compra es gestionarà setmanalment.

Necessite més informació sobre quins productes alimentaris puc sol·licitar, i altres qüestions?

Consulta la Resolució completa: https://app.box.com/s/ykls77h5o77vaed7ou4wdh9l84l88hvt

correu electrònic: serveis.socials@montserrat.es

A telèfon 961 020 536

NOTA INFORMATIVA: pagament de taxes i sessió del ple

NOTA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT

En el dia de hui, 18 de març de 2020, s’ha mantingut una reunió en el Saló de Plens de l’edifici consistorial entre alcalde i portaveus dels diferents grups que componen el Ple municipal. En l’esmentada reunió s’ha donat compte de les diferents actuacions que ha realitzat l’Ajuntament fins hui en el tema de la declaració de l’estat d’alarma i per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19  i s’han acordat les mesures següents:

– L’exempció total del pagament de la taxa de l’exercici 2020 per la instal·lació de terrasses en la via pública dels locals del municipi.

– L’ajornament del pagament del primer termini de l’impost sobre béns immobles i de la taxa de recollida de fem que havia de començar el pròxim 2 d’abril de 2020, fins que finalitze l’estat d’alarma declarat el passat 14 de març. La resta de terminis del calendari fiscal s’ajornaran en funció del moment en què finalitze l’estat d’alarma.

– L’ajornament dels pagaments de fraccionaments i ajornaments que es troben concedits per l’ajuntament, com a mínim fins al pròxim 30 d’abril de 2020.

-La taxa de l’Escola Infantil Municipal no es cobrarà fins a la reobertura d’aquesta. El mes de març s’ha pagat sencer, per la qual cosa en el moment que es reòbriga l’escola es compensaran els 16 dies que no s’ha prestat el servei, en el rebut següent que s’emeta.

– La suspensió del Ple ordinari del mes de març de 2020.

Els membres presents acorden continuar mantenint el contacte i fer les reunions necessàries en el futur i segons vaja variant la situació actual.

Milers de lectures per a assaborir

A continuació, us oferim una sèrie de recursos electrònics que poden interessar-vos i fer-vos més suportable aquesta situació excepcional.

BIBLIOTEQUES DIGITALS EN LÍNIA:

Nombroses biblioteques han digitalitzat els seus continguts per a posar-los a la disposició de les persones usuàries interessades. A continuació trobareu una sèrie de plataformes en línia gratis on consultar i descarregar continguts de forma totalment legal des del vostre dispositiu preferit.

 • Europeana: Aquest interessant projecte de llibres en línia pertany a la UE. Els diferents països que la integren nodreixen aquesta biblioteca digital de continguts variats des de 2008, per la qual cosa podreu descarregar-vos a través d’ella des de llibres i articles, a mapes, sons, il·lustracions, pintures o cinema, de forma totalment gratuïta.
 • Biblioteca Digital Mundial: Aquesta biblioteca digital nascuda el 2009 i coneguda com laWDL depén de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i de la UNESCO. Gràcies a les múltiples aportacions de nombrosos països ofereix un ampli espectre de contingut en castellà, que trobareu amb facilitat mitjançant el seu eficaç cercador. Especialment despunta la seua rica varietat d’informació històrica i cultural.
 • Biblioteca Nacional d’Espanya: La versió en línia de la Biblioteca Nacional d’Espanya permet a qualsevol usuari de la xarxa accedir de manera gratuïta per a consultar, llegir i descarregar documents dels últims 500 anys. Des del seu apartat d’hemeroteca digital a les seues seccions de Museu, Activitats, Catàleg, Col·leccions o Serveis, ens trobem davant una de les biblioteques digitals gratis més completes.
 • ProjecteGutemberg: Aquesta valuosa col·lecció digital és possible gràcies a la col·laboració de milers de persones voluntàries. A pesar que el gros majoritari es troba en anglés, també hi ha nombrosos continguts en castellà. Ací podeu accedir a més de 20.000 llibres digitals, i més de 100.000 si tenim en compte els webs que estan afiliats i que podrem trobar en el seu web. Descàrregues gratuïtes, legals, i en diversos formats per als teus dispositius electrònics i de lectura.
 • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Un lloc idoni i un web molt cuidat i d’excel·lent disseny per a consultar gratis dades històriques, biografies de personatges importants, llegir poesia o ampliar la teua informació sobre literatura, especialment espanyola i llatinoamericana. Aprén a redactar en Internet amb aquest curs online gratis.
 • Biblioteca Virtual de Patrimoni Bibliogràfic: Un altre projecte online impulsat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol, que et brinda l’accés gratis a tota classe de col·leccions de manuscrits i llibres impresos digitalitzats que formen part del Patrimoni Històric Espanyol. Evita les cerques complexes, difícils i tedioses gràcies al seu cercador online.
 • Biblioteca Virtual de Premsa Històrica: Aquesta plataforma naix després de la col·laboració del Ministeri de Cultura, les Comunitats Autònomes i altres institucions per a digitalitzar la Premsa Històrica publicada a Espanya i preservar d’aquesta forma la seua memòria. Amb aquesta completa hemeroteca digital de premsa espanyola podràs buscar qualsevol paraula o contingut de periòdics i publicacions nacionals.
 • Wikisource: Es tracta d’un dels valuosos recursos en línia de la fundació Wikimedia que ofereix una recopilació de textos lliures sota llicència GFDL o Creative Commons. El castellà és un dels idiomes en els quals hi ha material disponible.
 • Biblioteques Digitals per Comunitats Autònomes: Les diferents autonomies compten amb biblioteques digitals per a consultar, llegir o descarregar diferents tipus de material audiovisual o de text. Com a exemple, trobareu la pertanyent a la Comunitat Valenciana en el següent enllaç:
 • La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI), encarregada de la digitalització, preservació i difusió dels fons del patrimoni bibliogràfic i documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu; centre superior bibliotecari de la Generalitat Valenciana.A més, Bivaldi difon obres rellevants de la cultura valenciana d’altres entitats.
 • Biblioteca Digital del Real Jardí Botànic: Si eres un afeccionat a la botànica, aquesta és la teua biblioteca digital de referència, amb abundant material científic-històric per a la investigació i l’aprenentatge sobre les espècies vegetals.
 • Portal d’Arxius Espanyols (PARES): Aquesta iniciativa pertany al Ministeri d’Educació Cultura i Esport, el qual es va proposar difondre en suport digital l’ampli Patrimoni Històric Documental Espanyol. Si voleu consultar qualsevol dels seus documents i donar una ullada a les seues imatges digitalitzades, aquest web és ideal.

T’expliquem com traure llibres digitals de la biblioteca

eBiblio Comunitat Valenciana és un servei de la Xarxa Electrònica deLectura Pública Valenciana que fa possible la lectura i descàrrega de llibres electrònics a través d’internet.

Ebiblio posa a disposició de la ciutadania una plataforma tecnològica que li permet accedir al catàleg i prendre en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder-les llegir en diferents dispositius: tauletes tàctils, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres electrònics.

Pot fer ús d’eBiblio qualsevol persona que dispose d’un carnet de lectura expedit per una biblioteca integrada en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

Si no disposeu d’un carnet de lectura, no coneixeu el vostre usuari o contrasenya, o heu d’actualitzar el vostre correu electrònic, podeu contactar amb la biblioteca i sol·licitar-ho per correu electrònic.

De manera excepcional, des de Conselleria ens permeten a les biblioteques gestionar altes de ciutadans i ciutadanes com a persones usuàries de la Xarxa per correu electrònic, perquè puguen utilitzar eBiblio. Se’ls demanarà les dades bàsiques: DNI, correu electrònic, telèfon i domicili. Se’ls expedirà un carnet TEMPORAL (TIPUS DE LECTOR T) i per correu electrònic se’ls proporcionarà usuari i contrasenya.

Una vegada que passe aquesta situació excepcional, si desitgeu continuar utilitzant els serveis de la nostra xarxa, haureu de passar per una de les biblioteques de la Xarxa per a formalitzar la seua sol·licitud i que li siga emés un carnet d’aquesta.

És una oportunitat per a continuar llegint, aprofitem-la!

CONTACTA:

Mentre la biblioteca estiga tancada podeu contactar amb nosaltres al telèfon 96 298 60 27, de 10 a 14 h, o podeu enviar-nos un correu electrònic a biblioteca@montserrat.es. Us ajudarem.

eBiblio està disponible en l’adreça comunitatvalenciana.ebiblio.es També es pot accedir als llibres prestats a través de l’app eBiblio Comunitat Valenciana, disponible per a iOS i Android.

A través d’aquest senzill vídeo us ensenyem com trobar el llibre que cerqueu en el catàleg de eBiblio:https://t.co/LAxfuuDzO3

El servei ha sigut promogut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i és gestionat per esta.

BUSQUEU EL QUE NECESSITEU

També podeu consultar el Tutorial d’ús del catàleg

Si no recordeu la vostra contrasenya, poseu-vos en contacte amb la biblioteca i us en facilitarem una de nova.

I podeu consultar tots els serveis que us ofereix la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

BAN D’ALCALDIA: LIMITACIÓ DE CIRCULACIÓ

L’Ajuntament de Montserrat recorda que, amb motiu de la declaració mitjançant Reial Decret de l’estat d’alarma, i amb la fi d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, es limita la llibertat de circulació de les persones.

Només poden circular per les vies les persones que vagen a treballar, a adquirir aliments, adquirir productes farmacèutics de primera necessitat, assistir a establiments sanitaris, assistir persones majors, menors o dependents, i per causa de força major.

Es prega a la ciutadania la màxima col·laboració i que només isca dels seus habitatges en les excepcions esmentades.

Montserrat, document datat i signat electrònicament.

BAN D’ALCALDIA: NOVES MESURES D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

ANTECEDENTS

Primer. Davant la situació produïda per l’afecció del virus COVID-19 i les mesures proposades pel Govern d’Espanya, en les quals es recomana el mínim de mobilitat de totes les persones, la suspensió de les activitats escolars i la disminució de tota mena d’activitats, correspon a l’Ajuntament de Montserrat, en virtut de les atribucions establides en l’ordenament jurídic com en altres títols administratius o contractuals, establir amb caràcter d’urgència les mesures que s’incorporen en aquest Decret.

Segon. Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

FONAMENTS DE DRET

Primer. L’article 21 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local estableix les competències que ostenten els alcaldes i alcaldesses dels municipis de règim comú, dins del qual s’enquadra l’Ajuntament de Montserrat.


En aquest sentit, són diversos els títols competencials que seran aplicables per a fer possible l’aprovació del present Decret, com ara dirigir el govern i l’administració municipal, dictar bans, exercir la direcció superior de tot el personal, l’exercici de les accions judicials i administratives, i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seua competència; així com adoptar personalment, i sota la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, les mesures necessàries i adequades donant compte immediata al Ple.


Després de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’ajustarà al que es disposa del que siga determinat per les autoritats corresponents del Govern de la Nació.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia

RESOL:

Primer. Aprovar les mesures per al personal administratiu que figuren en l’annex de la primera resolució.


Les oficines municipals estaran tancades al públic i se suspén l’atenció al públic. S’hauran d’utilitzar els mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en el web https://montserrat.sedelectronica.es/info.0, o be l’atenció telefònica al número 962 988 000 o via correu electrònic a oac@montserrat.es No obstant això, en els supòsits d’emergència es podrà atendre presencialment sempre amb cita prèvia i valoració prèvia de la urgència de la petició.


Segon. Continuar amb el tancament dels edificis municipals següents:

Casa de Cultura.

Escola Infantil Municipal.

Llar de la Gent Major.

Biblioteca.

Instal·lacions esportives municipals.
A més, es decreta el precintament dels jocs instal·lats als parcs municipals.

Tercer. Es manté la suspensió de tots els actes públics i de tot tipus d’activitats previstes en els edificis i instal·lacions municipals, i es decreta la suspensió dels actes públics i tot tipus d’activitats previstes en la via pública, inclosa la realització dels mercats dels diumenges i dels dimarts.

Quart. Publicar la present resolució i fer bans per al coneixement de la població de les mesures previstes en ell.

MESURES DE CARÀCTER ADMINISTRATIU:


EDIFICI CONSISTORIAL
Les oficines municipals estaran tancades al públic i se suspén l’atenció al públic. S’hauran d’utilitzar els mecanismes telemàtics per a la gestió administrativa a través de la seu electrònica de l’Ajuntament en el web https://montserrat.sedelectronica.es/info.0, o bé l’atenció telefònica al número 962 988 000 o via correu electrònic a oac@montserrat.es No obstant això, en els supòsits d’emergència es podrà atendre presencialment sempre amb cita prèvia i valoració prèvia de la urgència de la petició. Per al personal de l’Ajuntament, es decreta els serveis mínims presencials següents:

Hi haurà dos membres de l’OAC i una persona com a mínim per cada u dels departaments de l’Ajuntament següents: Urbanisme, Intervenció i Secretaria.

La resta de personal de l’Ajuntament que no estiga en el serveis mínims, podrà optar per la modalitat de teletreball o per la modalitat presencial en horari diferent del dels serveis mínims.

SERVEIS SOCIALS
El Departament estarà obert només per a situacions d’emergència. S’atendrà per telèfon i via telemàtica, i solament es donarà atenció presencial en situacions d’emergència social.

Donada la situació del personal i per a evitar el contagi del Covid-19 en el Departament, sols hi haurà una persona de l’equip que atendrà la ciutadania que es trobe en les situacions d’emergència social derivades de l’estat d’alarma motivat pel Covid-19.

La resta de personal podrà treballar en la modalitat de teletreball, des de casa per a evitar desplaçaments.

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

L’Escola Infantil Municipal continuarà tancada per temps indefinit. El calendari escolar de l’Escola Infantil Municipal, per al mes de març, és el següent: els dies 18 i 20 són dies no lectius, aprovats pel Consell Escolar Municipal, igual que els centres educatius del municipi, i a l’abril el divendres 3. Cal recordar que el dia 19 és festiu en tota la Comunitat Valenciana.


El dilluns 16 tot el personal ha acudit al seu lloc de treball, s’ha organitzat i planificat tot el treball que es considera que es pot fer des de casa, i el personal funcionari podrà preparar la programació i la resta d’activitats programades per al tercer trimestre des de casa, ajornant la presència física al centre fins al dimarts 24, per a reunir-se i ficar en comú tot el que s’ha fet.

Tot l’exposat estarà sempre a disposició de les noves circumstàncies que puguen fer modificar aquesta situació.


CASA DE CULTURA
La Casa de la Cultura continuarà tancada al públic i s’establirà la modalitat de teletreball per al personal que presta els seus serveis en ella.


BIBLIOTECA
La Biblioteca continuarà tancada al públic. El personal de la biblioteca podrà continuar treballant físicament al centre a porta tancada, l’horari serà de 9.30 a 14.30 hores.


JUTJAT DE PAU
Queden suspeses les actuacions judicials la competència de les quals siga d’aquest Jutjat de Pau, excepte les següents:

Jutjat de pau:

 • Compareixences apud-acta per aplicació de mesures cautelars per a persones empadronades en el municipi de Montserrat.
 • Aquelles actuacions que, si no es fan, poden causar perjudicis irreparables.

Registre Civil:

 • Expedició de llicències de soterrament; inscripcions de naixement en termini peremptori i aquells matrimonis que tingueren data de senyalament prèviament fixada.
 • Expedició de Fe de vida d’expedició inajornable.
 • Aquelles actuacions que, si no es fan, poden causar perjudicis irreparables.

A aquest efecte el Jutjat de Pau habilita l’horari d’atenció al públic següent, sempre amb cita prèvia i prèvia valoració de la urgència de la petició:

 • Dimarts i divendres: de 10.30 a 14 hores.
  Les consultes podran fer-se per via electrònica al correu electrònic següent: jutjat@montserrat.es i seran contestades i resoltes per aquesta mateixa via, o bé telefònicament.

Per telèfon al núm. 962 988 000, extensió 6 o avisant a la Policia Local.

La resta de personal de l’Ajuntament (Brigada d’obres i personal de neteja) continuarà prestant els seus serveis de manera regular sempre atenent les mesures de protecció establides en la normativa vigent.

BAN D’ALCALDIA: SUSPENSIÓ DEL MERCAT DELS DIMARTS AL RAVAL

BAN

D’acord amb el punt primer de la resolució del dia 13 de març de 2020, signada per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, on es prohibeixen les activitats a l’aire lliure, entre altres prohibicions.

ORDENE: A partir d’avui la suspensió del mercat de venda no sedentària dels dimarts en la plaça del Raval fins a nova ordre.

Montserrat, 13 de març de 2020

Ajuntament de Montserrat - © 2023