Skip to main content

Noves mesures restrictives addicionals que s’apliquen a la pràctica de l’activitat física i de l’esport

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU (NO FEDERADA)

–             Només es permet la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i per parelles, tant en instal·lacions esportives cobertes com a l’aire lliure.

–             Les persones amb necessitats especials podran estar acompanyades per una persona de suport.

–             Aquesta pràctica es podrà fer en grup de fins a 30 persones, en instal·lacions obertes i 20 en instal·lacions tancades. Sempre sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i no superant el 30% de l’aforament esportiu.

–             S’haurà de garantir la ventilació de les instal·lacions i respectar les mesures de seguretat interpersonal.

–             No es permetrà l’ús de vestidors ni dutxes.

Activitats i esports permesos: atletisme, tennis, esquaix, pàdel, escalada, frontenis, etc. També es permet la pràctica d’activitats físiques individuals organitzades en grups (pilates, ioga, etc.).

Esports no permesos: futbol, futbol sala, bàsquet, bolei, etc.

ACTIVITAT ESPORTIVA FEDERADA I NO PROFESSIONAL

–             La celebració d’esdeveniments esportius, entrenaments, competicions esportives d’esports federats que se celebren en instal·lacions esportives o en la via pública hauran de desenvolupar-se sense públic.

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT RECREATIU EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

En aquesta mena d’instal·lacions queda prohibida la pràctica d’esport en grup o per equips. Només es permetrà l’activitat física i esportiva individual o per parelles, respectant les mesures de seguretat i sense compartir material.

AQUESTES MESURES S’APLICARAN A partir del DISSABTE 7 DE NOVEMBRE DE 2020

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures addicionals extraordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. [2020/9360]

CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 6 de novem- bre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals extra- ordinàries en la Comunitat Valenciana, com a conseqüèn- cia de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/9426]