Skip to main content

Tag: Ple Municipal

Convocatòria del Ple ordinari del mes d’octubre 

El dijous dia 27 d’octubre de 2022, a les 20:00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens del consistori, admet la participació a distància per videoconferència. 

L’Ordre del Dia del Ple és el següent: 

 1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors. 
 1. Expedient 2556/2021. Aprovació, si escau, del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per al municipi de Montserrat. 
 1. Expedient 9041/2021. Ratificació, si escau, del Decret d’Alcaldia 2022-2109, de modificació d’error material del PCAP i del Decret 2022-2158, de 13/10/2022, de revocació d’error en model oferta econòmica PCAP i aprovació d’un nou model. 
 1. Expedient 8639/2022. Aprovació, si escau, dels dies festius no lectius de caràcter local per al curs 2022/2023. 
 1. Expedient 9030/2022. Aprovació, si escau, de la proposició d’Alcaldia relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Montserrat al Protocol del Servici d’orientació Jurídica de Proximitat (JUSTIPROP). 
 1. Despatx Extraordinari. 
 1. Expedient 1022/2022. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària. 
 1. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de setembre de 2022. 
 1. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia del mes de setembre de 2022. 
 1. Donar compte d’assumptes diversos. 
 1. Precs i preguntes.