Skip to main content

S’obri el termini d’inscripció a l’Escola de Pasqua municipal!

Inscriu-te a l’Escola de Pasqua i gaudeix de 4 dies de jocs, tallers i activitats que faran que t’ho passes d’allò més bé!

A qui va adreçada?

L’Escola de Pasqua és per a persones d’1 a 14 anys.

En quina data tindrà lloc?

Del 19 al 22 d’abril.

Quin horari tindrà?

L’horari de l’Escola de Pasqua és de 9.00 a 14.00 h.

També hi ha servei d’escola matinera, de 8.00 a 9.00 h.

Quin preu té?

Les activitats de 9.00 a 14.00 h tenen un cost de 40 euros.

L’escola matinera té un cost de 10 euros.

A què em matricule?

Pots matricular-te en una d’aquestes 3 opcions:

  • OPCIÓ 1: Escola multitallers. D’1 a 8 anys. De 9.00 a 14.00 h, amb eixida flexible de 12.30 a 14 h. 40 euros.
  • OPCIÓ 2: Urban Easter School. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.
  • OPCIÓ 3: Campus musical. De 9 a 14 anys. De 9.00 a 14.00 h. 40 euros.

En el moment de la inscripció, s’haurà d’indicar en la casella corresponent si sol·liciteu l’opció «escola matinera» de 8.00 a 9.00 h, que tindrà un cost adicional de 10 euros a abonar quan es realitze el pagament de l’Escola de Pasqua.

On es fa?

L’Escola de Pasqua multitallers (d’1 a 8 anys) es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Infantil Municipal.

L’Urban Easter School (de 9 a 14 anys) es portarà a terme a les instal·lacions de l’acadèmia Tec Formació.

El campus musical (de 9 a 14 anys) serà a les instal·lacions de la Societat Instructiva Unió Musical.

Què faig per a inscriure’m?

El període de preinscripció és del 22 al 27 de març. Cal fer una única sol·licitud per cada xiquet o xiqueta que es vol inscriure.

Les places són limitades. En cas que les persones preinscrites superen les places disponibles, s’ordenaran les matrícules en ordre d’inscripció i segons la puntuació obtinguda en relació als criteris de baremació establerts.

Les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament: https://montserrat.sedelectronica.es/info.0

La documentació que s’haurà d’adjuntar durant el tràmit de la sol·licitud és:

  • Contractes laborals del pare, mare, tutor i/o tutora legal del menor que es vol inscriure.
  • Autorització per a recavar les dades fiscals de la unitat familiar.
  • Carnets de família nombrosa o monoparental.
  • SIP del menor que es vol inscriure.

Tots aquests documents s’hauran de presentar en format PDF.

El 30 de març es publicarà el llistat provisional de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 31 de març al 3 d’abril estarà obert el període per a fer les esmenes corresponents al llistat provisional de sol·licituds admeses.

El 5 d’abril es publicarà el llistat definitiu de les sol·licituds admeses al tauler d’anuncis del portal de transparència de l’Ajuntament.

Del 5 al 10 d’abril s’haurà de realitzar el pagament. Caldrà fer l’ingrés de la quantitat corresponent al número de compte ES41 0030 3224 2308 7000 0271 indicant al concepte «nom i cognoms del xiquet o la xiqueta que es vol inscriure + escola pasqua».

Una vegada fet el pagament dins del termini indicat, cal enviar el justificant bancari al correu electrònic escola.vacances@montserrat.es

No s’admetrà cap inscripció ni pagament fora de termini.

Acabat el període de pagament, en cas que es disposen de places lliures, es telefonarà a les persones incloses en la llista d’espera.

Encara tinc dubtes, què faig?

Si encara tens dubtes o necessites més informació pots enviar un correu a escola.vacances@montserrat.es o telefonar al 96 299 98 37 o al 96 298 80 00 extensió 2109.

La realització i l’organització de l’Escola de Pasqua estarà subjecta a les mesures vigents establertes per les institucions sanitàries en el moment de realització d’aquesta.

joventut, Montserrat