Skip to main content

S’han disposat noves mesures contra el coronavirus

El Govern Valencià ha disposat noves mesures contra el coronavirus en el territori valencià, com són les següents:

  1. Es restringeix la mobilitat nocturna en tota la Comunitat Valenciana entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada.
  2. Es limita a 6 persones el número màxim de membres en una reunió de caràcter familiar o social en espais públics i privats entre persones no convivents.
  3. Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure només podran estar oberts fins les 10 de la nit.
  4. En establiments d’hostaleria i restauració: El consum serà sempre en taula, mai en barra, les taules seran d’un màxim de 6 persones i els establiments tancaran a la mitjanit.
  5. Queda prohibida la venda d’alcohol entre les 10 de la nit i les 8 del matí, excepte en hostaleria i restauració.

La resolució de la Conselleria de Sanitat que es mantindrà vigent fins al 9 de desembre, conté noves mesures per a combatre l’avanç de la pandèmia de coronavirus.

Podeu consultar la resolució del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en l’enllaç següent: 

 https://bit.ly/3juRPZg )

Podeu consultar la Declaració institucional completa del president de la Generalitat en l’enllaç següent:

 https://youtu.be/1dHr1i25PlE