Skip to main content

S’adopten noves mesures contra el coronavirus en territori valencià

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha adoptat noves mesures en la Comunitat Valenciana per a controlar la transmissió del coronavirus. Podeu consultar-les a continuació:

1. MESURES RELATIVES A VETLATORIS I SOTERRAMENTS

Aforament de 1/3 amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

2. MESURES RELATIVES A CELEBRACIONS NO RELIGIOSES

Aforament d’un 1/3 amb un màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o de 15 persones en espais tancats.

3. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS MULTITUDINÀRIES

No s’autoritza cap mena d’esdeveniment o d’activitat multitudinària dels previstos en el document “Recomanacions per a esdeveniments i activitats multitudinàries en el context de nova normalitat per coronavirus a Espanya”, i en el document “Informació necessària per a l’autorització de celebració d’esdeveniments i activitats multitudinàries a la Comunitat Valenciana” que es va dictar per a donar compliment a la resolució de 17 d’agost passat, ni aquells esdeveniments i activitats, que foren anàlogues o similars.

4. MESURES RELATIVES A LES ACTIVITATS FESTERES I TRADICIONALS

No es podrà superar el número màxim de 6 persones, excepte per a funcions pròpies de gestió i administració. No s’obriran al públic en cap cas.

5. MESURES RELATIVES A PARCS INFANTILS RECREATIUS A L’AIRE LLIURE, CASTELLS INFLABLES, TOBOGANS I ALTRES JOCS INFANTILS

Aforament màxim del 50%.

6. MESURES RELATIVES A LOCALS D’OCI INFANTIL EN ESPAIS TANCATS

Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants. S’haurà de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les persones usuàries.

7. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS MINORISTES I D’ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS QUE NO FORMEN PART DE CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament de 50%.

8. MESURES RELATIVES A MERCATS AMBULANTS

Es podran instal·lar fins a un màxim del 50% dels llocs habitualment autoritzats o ampliar l’espai disponible perquè l’efecte siga equivalent. L’espai haurà d’estar delimitat amb cintes o tanques havent de garantir els ajuntaments la neteja i desinfecció de la zona una vegada acabada l’activitat.

9. MESURES RELATIVES A CENTRES I PARCS COMERCIALS

Aforament limitat al 50% tant dels locals com de les zones comunes. Aquestes només s’utilitzaran per al trànsit de clients. Les zones recreatives romandran tancades.

10. MESURES RELATIVES A ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Se suspén l’activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes, així com els karaokes en locals d’hostaleria i restauració.

11. MESURES RELATIVES AL CONSUM A L’INTERIOR DE LOCALS

No es podrà superar 1/3 de l’aforament. El consum a les terrasses no podrà superar el 50%. No es permet els serveis tipus self-service o bufet. Tampoc es permet el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics alié als establiments d’hostaleria o similars.

12. MESURES RELATIVES A HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1/3 DEL SEU AFORAMENT.

En aquells que ofereixen habitacions i equipaments col·lectius, les persones pertanyents a diferents grups de convivència NO podran pernoctar ni utilitzar simultàniament els serveis col·lectius.

13. MESURES RELATIVES A MUSEUS I SALES D’EXPOSICIONS, MONUMENTS I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS

Seran accessibles al públic per a visita individual, de convivents o de grups de fins a sis persones sense que en cap cas se supere el 50% de l’aforament.

14. MESURES RELATIVES A BIBLIOTEQUES I ARXIUS

No es podrà superar l’aforament del 50%.

15. MESURES RELATIVES A CINEMES, TEATRES, AUDITORIS, CIRCS DE CARPA I ESPAIS SIMILARS, I RECINTES I ESTABLIMENTS DESTINATS A ACTES CULTURALS I ESPECTACLES A L’AIRE LLIURE

 Limitació del 50% de l’aforament. A l’interior no es podrà menjar ni beure, els seients hauran de ser preasignats amb identificació de cada ocupant. En qualsevol cas, el públic romandrà assegut.

16. MESURES PREVENTIVES ADDICIONALS PER ALS ESPECTACLES ITINERANTS

No es permeten els espectacles itinerants en els quals públic i espectacle es mouen al mateix temps.

17. MESURES RELATIVES A ACTIVITATS DE GUIA TURÍSTIC

Els grups seran d’un màxim de 6 persones.

18. MESURES RELATIVES A CENTRES RECREATIUS TURÍSTICS, ZOOLÒGICS I AQUARIS

El límit d’aforament serà del 50% en instal·lacions tant tancades com a l’aire lliure.

19. MESURES RELATIVES A CONGRESSOS, TROBADES, REUNIONS DE NEGOCIS, CONFERÈNCIES I ESDEVENIMENTS

Es recomana la seua realització telemàtica. Aquells que s’organitzen de manera presencial, es duran a terme sense superar en cap cas 50% de l’aforament en cadascun dels espais. No es permet serveis d’hostaleria ni restauració.

20. MESURES RELATIVES A LOCALS I ESTABLIMENTS EN ELS QUALS ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE JOCS I APOSTES

 No es podrà superar 1/3 de l’aforament en cadascuna de les sales, taules o agrupacions de taules en grups que seran d’un màxim de 6 persones.

21. MESURES RELATIVES A PISCINES RECREATIVES

Límit de 1/3 de la seua capacitat d’aforament en piscines tancades, i del 50% en piscines a l’aire. No es podrà fer ús de les dutxes ni de les fonts d’aigua.

22. MESURES RELATIVES A ACADÈMIES, AUTOESCOLES I CENTRES D’ENSENYAMENT NO REGLAT

Es recomana l’ensenyament telemàtic. Podrà impartir-se de manera presencial guardant la distància de seguretat amb un 50% de l’aforament. En els vehicles d’autoescola, la limitació és de 2 persones per fila de seients i amb ús de màscara.

23. MESURES RELATIVES A CENTRES RESIDENCIALS DE MAJORS I PERSONES AMB DISCAPACITAT

Regeix la Resolució de 17 d’agost de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’estableix el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM/CIM.

24. MESURES RELATIVES A L’ACTIVITAT ESPORTIVA NO PROFESSIONAL NI FEDERADA

Es podrà practicar esport per parelles sense contacte físic. Es podran realitzar activitats en grups fins a un màxim de 30 persones, en instal·lacions obertes, i fins a 20 persones, en instal·lacions tancades. Sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat i sense superar 1/3 de l’aforament màxim. No es permetrà l’ús de vestuaris ni dutxes.

25. MESURES RELATIVES A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

Les competicions i esdeveniments esportius es realitzaran sense públic.

26. MESURES RELATIVES A L’OCUPACIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT TERRESTRE

En vehicles de fins a 9 places es permet ocupar la totalitat de les places posteriors, així com les de la fila del conductor, quan s’hagen esgotats prèviament les posteriors. En els vehicles d’una única fila de seients només podrà ser ocupada per dues persones. En tots els casos serà obligatòria la màscara excepte que tots els ocupants siguen convivents.

27. MESURES RELATIVES AL CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure quan no es puga respectar la distància de seguretat de 2 metres.

28. MESURES RELATIVES A GARBELLATS AMB PCR EN GRUPS ESPECÍFICS

En cas de brot epidèmic es realitzaran garbellats amb proves PCR en aquelles poblacions de risc i potencialment exposades.

En l’enllaç pots consultar la Resolució publicada en el DOGV:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf

I la correcció d’errors:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9426.pdf