Skip to main content

RESULTAT EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA D’AGENTS DE POLICIA LOCAL

Amb data 28 de març s’ha publicat en el Tauler d’Anuncis i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament  de Montserrat el resultat de l’exercici escrit de les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball de policia local.

També hi podreu consultar una còpia de la prova escrita i la plantilla de respostes.

borsa de treball, Montserrat, PoliciaLocal