Skip to main content

Preservem els noms dels carrers del poble

La recuperació i la difusió dels noms antics populars amb els que els nostres avantpassats denominaven cada racó del nostre poble és una de les funcions d’AVIVA Montserrat, per això, en col·laboració amb el cronista oficial, hem gestionat un projecte que ha consistit a recuperar i difondre el nom antic de determinades vies urbanes amb un rètol de marbre situat davall de la placa que conté el nom oficial actual de la via.

L’objectiu és deixar testimoni escrit de com antigament es coneixien els carrers de Montserrat. Les generacions més joves de Montserrat hauran sentit parlar del «camí nou», de la «replaceta»… Noms que no saben ja situar però que ens informen de com era l’entramat urbà del nostre poble i dels espais públics que el conformaven.

Són normalment noms descriptius que donen informació de com ha anat creixent Montserrat: camí nou, plaça nova. Alguns en destaquen elements singulars: pòsit, forn vell, font, cova, càrcer, mesó, fossar, replaceta. Altres metafòricament descriuen la via: mitja galta, troneta. I tots ells conservaran el seu lloc per a la memòria de generacions actuals i futures.