Skip to main content

Nova normativa de circulació dels patinets elèctrics

El pròxim 21 de març entrarà en vigor la nova normativa de circulació dels patinets elèctrics (VMP, vehicles de mobilitat personal).

Aquestes són les noves normes:

1.            Obligatorietat del casc al circular (sanció d’immobilització fins que el porte)

2.            Ús correcte: el patinet és un vehicle d’una sola plaça.

3.            Sotmetiment, en cas necessari, al test d’alcoholèmia (per als menors d’edat, la taxa és de 0,0)

4.            Prohibició de la circulació per voreres, zones per als vianants, autopistes i travessies.

5.            Conducció per la calçada respectant les normes de circulació.

6.            Prohibició de circular amb auriculars.

7.            Prohibició de conducció nocturna sense peces reflectores.

8.            Responsabilitat dels pares o tutors quan siga un menor el que cometa la infracció.

9.            Prohibició de conduir VMP (vehicles de mobilitat personal) a menors de 16 anys, tret que tinguen el permís AM (ciclomotors).

La correcta circulació i la previsió d’accidents és responsabilitat de tota la ciutadania, col·labora.

Montserrat, patinetselèctrics