Skip to main content

Nota informativa: Mantenim les franges horàries

El Ministeri de Sanitat ha publicat en el BOE l’Ordre SND/427/2020, de 21 de
maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 a xicotets municipis i a ens locals d’àmbit territorial inferior.


Aquesta ordre serà aplicable tant als municipis com als ens d’àmbit territorial inferior al municipi, quan tinguen menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat.

En aquest sentit, el municipi de Montserrat té una població de 7.878 habitants i una densitat de població per quilòmetre quadrat de 172,84 (dades recollides del portal d’informació de la Generalitat Valenciana, Argos)
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=46172&aNIndicador=2&aVLengua=C


Per tant, no s’aplica l’ordre ministerial en cap dels seus punts i es
recorda a la població que han de respectar les franges horàries per a passejar o activitat física no professional a l’aire lliure (Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril).

Les franges són:

  • Les persones que tinguen a partir de 14 anys podran passejar de 6 a 10 hores, i de 20 a 23 hores.
  • Els i les menors de 14 anys podran passejar de 12 a 19 hores.
  • Les persones majors de 70 anys o dependents amb cuidadors podran passejar de 10 a 12 hores, i de 19 a 20 hores.
  • Per a practicar esport no professional l’horari és de 6 a 10 hores, i de 20 a 23 hores.