Skip to main content

L’EMSHI subministrarà aigua potable a la vall dels Alcalans

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) invertirà prop de cinc milions d’euros per a poder subministrar aigua potable en alta a partir del segon semestre de 2022 a Montserrat, Real i Montroi.

L’aigua potable arribarà a les tres localitats des de la planta potabilitzadora del Realón situada a Picassent.

La primera fase d’aquest projecte ja està aprovada i compta amb una inversió d’1,6 milions d’euros i inclou els treballs necessaris per a garantir el subministrament d’aigua en alta des de l’estació de bombeig dels Alcalans fins al dipòsit municipal de les Crestes situat a Montserrat.

Es durà a terme l’adaptació i la segregació en dos vasos del dipòsit rectangular de Mont-rosat, la inserció del qual en el sistema en alta mantindrà la pressurització, evitarà l’entrada d’aire en les conduccions, permetrà atendre els consums existents en la cota més alta i oferirà una autonomia mínima davant qualsevol eventual fallada o indisponibilitat de les bombes del sistema en alta.