Skip to main content

La mascareta és obligatòria

😷 L’ÚS DE LA MASCARETA JA ÉS OBLIGATORI

Per a totes les persones majors de 6 anys.

✅En la via pública
✅En espais a l’aire lliure
✅En espais d’ús públic tancats o oberts
✅Sempre que no puguen mantindre una distància interpersonal de dos metres.

❗️En el transport públic l’han de dur sempre.

ÚS RECOMANABLE DE LA MASCARETA
Per a la població infantil d’entre 3 i 6 anys.

PERSONES EXEMPTES DE PORTAR MASCARETA
✅Les que tinguen dificultats respiratòries
✅Les que siga contraidicat per motius de salut
✅Si realitzen activitats incompatibles amb el seu ús
✅Causes de força major o necessitat

♻️‼️I recorda: El carrer no és una paperera.

Més informació consulta l’enllaç.