Skip to main content

Exposició de la relació definitiva de meses i locals electorals. Eleccions generals del 23 de juliol de 2023

L’Ajuntament de Montserrat, d’acord amb l’article 24.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, fa pública la llista de meses electorals i locals electorals per a les eleccions a les Corts Generals del 23 de juliol de 2023.

Trobareu l’anunci i la llista completa en el tauler d’anuncis físic i en el de la seu electrònica de la web del consistori: https://montserrat.sedelectronica.es/board.

Montserrat