Skip to main content

El mercat dels dimarts torna a la plaça del Raval

L’Ajuntament informa que el dimarts 19 de maig hi haurà mercat en la plaça del Raval.

Sols s’hi instal·laran 13 parades de productes de primera necessitat. Les persones responsables de cada parada i totes les persones que vagen a fer les seues compres d’aliments han de complir les mesures de seguretat, com són distància social, higiene, ordre i seguiment dels senyals per a circular en una direcció per tot el mercat, i sobre ser responsables dels nostres actes.

L’Ajuntament ficarà a disposició dels usuaris i usuàries del mercat gel hidroalcohòlic i guants d’un sol ús, i també posarà els mitjans personals i materials necessaris per a controlar les entrades i les eixides. El nombre de persones que podem estar dins del recinte de venda serà de 100 persones com a màxim, el que vol dir que és possible que algunes persones hagen d’esperar per a entrar al mercat. Al mateix temps, l’ordre i la distància en cada parada de venda s’ha de complir.

S’agraeix per endavant la col·laboració de la ciutadania.