Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari del mes de novembre

El dijous 25 de novembre de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat en la sala de plens de l’Ajuntament. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per Facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 9238/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la revocació de la delegació de la competència sancionadora sobre normes de circulació comeses en les vies urbanes d’aquesta localitat a favor de la Prefectura Provincial de Trànsit.
  3. Expedient 8966/2021. Examen i aprovació, si és el cas, de la moció amb motiu del 25 de novembre, dia internacional de l’eliminació de la Violència contra la dona, per a la seua consideració, debat i posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Montserrat
  4. Donar compte d’assumptes diversos.
  5. Donar compte de les resolucions de l’alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’octubre de 2021.
  6. Expedients 3419/2021 i 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra núm. 7 del contracte d’obres, rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat.
  7. Expedients 3419/2021 i 4005/2020. Donar compte de l’aprovació de certificació d’obra núm. 8 del contracte d’obres, rehabilitació de l’immoble de la Masia Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins). Montserrat.
  8. Expedient 8639/2021. Donar compte de l’informe sobre l’execució trimestral del Pressupost, compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de despesa
  9. Precs i preguntes