Skip to main content

Convocatòria de Ple extraordinari per a octubre

Dilluns 5 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència, amb motiu de l’inici d’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació del dipòsit de Mont-rosat.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Expedient 6308/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2020 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d’inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.
  2. Expedient 6305/2020. Aprovació de l’inici de l’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servei d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.