Convocatòria de Ple extraordinari per a octubre

Dilluns 5 d’octubre, a les 20.00 hores, tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència, amb motiu de l’inici d’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació del dipòsit de Mont-rosat.

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

  1. Expedient 6308/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2020 per crèdit extraordinari per a finançar despeses d’inversió amb càrrec a una operació de crèdit a llarg termini.
  2. Expedient 6305/2020. Aprovació de l’inici de l’expedient de determinació i pagament del preu just de l’expropiació forçosa del dipòsit de servei d’aigua potable ubicat en el carrer del Clavell, 34, referència cadastral 9020335YJ0692S0001BP, propietat de la SCR La Dolorosa.

Ajuntament de Montserrat - © 2023