Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari de maig

El dijous 27 de maig de 2021, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’Ordre del Dia del Ple és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 4125/2021. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 03/2021.
 3. Expedient 597/2016. Nomenament de Fill Adoptiu de Montserrat al Sr. Paco Muñoz i Martínez.
 4. Expedient 4145/2021. Declaració Institucional de les Societats Musicals Comunitat Valenciana.
 5. Expedient 4168/2021. Proposició per instar al Govern de l’Estat a què retire el pla per a implantar peatges a les carreteres a partir de 2024.
 6. Donar compte d’assumptes diversos.
 7. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia i de l’acta de la Junta de Govern del mes d’abril de 2021.
 8. Expedient 3419/2021. Donar compte de l’aprovació de la certificació d’obra núm. 2 del contracte de obres Rehabilitació de l’immoble de la masia de Sant Josep (rehabilitació/obra nova de les ales est i oest/disseny dels jardins).
 9. Expedient 3499/2021. Remissió a la sindicatura de comptes d’informació sobre resolucions dictades en contra de les objeccions d’intervenció i anomalies d’ingressos. Exercici 2020.
 10. Expedient 3632/2021. Informe resum anual sobre el control intern exercici 2020.
 11. Precs i preguntes.