Skip to main content

Convocatòria del Ple ordinari d’abril

El dijous 30 d’abril, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del mes d’abril del Ple de l’Ajuntament de Montserrat per videoconferència. 

El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local i per facebook. A més, podrà fer preguntes a través de la pestanya de comentaris de l’entrada del Facebook de l’Ajuntament on s’anuncie l’ordre del dia.

L’ordre del dia del Ple és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Expedient 1786/2020. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 04/2020. 

3. Expedient 1787/2020. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 05/2020. 

4. Expedient 2154/2020. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 09/2020.

5. Expedient 1838/2020. Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost General de 2020. 

6. Expedient 1662/2020. Aprovació inicial de la modificació 4a de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb finalitat diversa per al sector hosteler i comercial. (vetladors) 

7. Expedient 1443/2020. Aprovació ratificació resolució de l’Alcaldia núm. 0403/2020, de 28 de febrer, sobre càrrec amb dedicació parcial de la regidora del grup AIGUA, Sra. Susana Martínez Rangel. 

8. Expedient 1219/2020. Aprovació proposta de Felicitaciió Pública als agents de la Policia Local Sr. Manuel Francisco Navarro Fernández i Ignacio Molina Martínez. 

9. Expedient 1705/2019. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2020-580, de 2/04/2020, sobre suspensió de l’execució de les obres d’adequació i ampliació de l’IES Alcalans. (Programa EDIFICANT) 

10. Expedient 3224/2019. Aprovació proposta revisió de preus en el contracte administratiu de Gestió de Servicis de Recollida de Residus sòlids en el municipi de Montserrat. 

11. Expedient 2224/2020. Aprovació de la Moció-Declaració Institucional FVMP unió del municipalisme valencià front al coronavirus, Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020). 

12. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de febrer i març, i la Junta de Govern Local del mes de febrer. 

13. Expedient 815/2020. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre gestió del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Montserrat i la Diputació de València en matèria tributària.

14. Expedient 1722/2020. Donar compte de l’aprovació del pla anual de control financer per a l’exercici 2020. 

15. Expedient 1800/2020. Donar compte de l’aprovació del pla pressupostari a mitjà termini 2021-2023. 

16. Expedient 1705/2019. Contracte d’obres: Adequació/Ampliació del Centre Públic IES Alcalans. Montserrat. Codi 46023924. Programa EDIFICANT. Donar compte de l’aprovació certificació d’obra nº 5 i 6. 

17. Expedient 1385/2020. Donar compte del nomenament de portaveu del grup polític AIGUA. 

18. Expedient 1441/2020. Donar compte del nomenament de nou membre de la Junta de Govern Local i cessament del Sr. Juan Carlos Peñalver Llorens. 

19. Expedient 1444/2020. Donar compte del nomenament del 4t tinent d’alcaldia, Sr. Joaquin Vicente Belenguer Gomez. 

20. Expedient 1442/2020. Donar compte de la resolució de l’Alcaldia sobre noves delegacions respecte de serveis municipals. 

21. Precs i preguntes.